23.04.2024

Autor: Mihai Badea

Categorii: Articol, Știri

Deși este o soluție de gestionare a informațiilor și evenimentelor de securitate (SIEM), Log360 ajută organizațiile să respecte ISO 27001, un standard recunoscut la nivel internațional pentru managementul securității informațiilor. Iată cum ajută organizațiile să atingă conformitatea cu ISO 27001: 

1. Gestionarea jurnalelor: Log360 colectează, normalizează și analizează jurnalele din diverse surse, cum ar fi dispozitive de rețea, servere, aplicații și baze de date. Acest lucru ajută organizațiile mențină o pistă de audit a evenimentelor legate de securitate, care este o cerință obligatorie pentru conformitatea cu ISO 27001. 

screenshot z programu Log360

2. Monitorizare în timp real: oferă capabilități de monitorizare în timp real, permițând organizațiilor să își monitorizeze infrastructura IT pentru activități suspecte și incidente de securitate. Alertele în timp real permit răspunsuri prompte la potențialele amenințări de securitate, asigurând conformitatea cu cerințele ISO 27001 pentru gestionarea incidentelor. 

3. Monitorizarea activității utilizatorilor: Log360 oferă informații despre activitățile utilizatorilor din rețea, ajutând organizațiile să urmărească comportamentul utilizatorilor și să detecteze orice încercări de acces neautorizat sau încălcări ale politicii. Acest lucru ajută la îndeplinirea cerințelor ISO 27001 legate de controlul accesului și responsabilitatea utilizatorului. 

4. Managementul incidentelor de securitate: facilitând astfel detectarea, investigarea și remedierea incidentelor de securitate prin capacitățile sale de gestionare a incidentelor. Ajută organizațiile să gestioneze eficient incidentele de securitate, să minimizeze impactul acestora și să prevină reapariția acestora, aliniindu-se la cerințele ISO 27001 pentru managementul și răspunsul la incidente. 

5. Raportare de conformitate: Log360 oferă rapoarte de conformitate predefinite, adaptate la diferite standarde de reglementare. Aceste rapoarte oferă informații detaliate asupra poziției de securitate a organizației, ajutând la auditurile de conformitate și demonstrând respectarea cerințelor ISO 27001. 

screenshot z programu Log360

6. Managementul riscurilor: ajută organizațiile în identificarea și atenuarea riscurilor de securitate prin monitorizarea continuă a mediului IT pentru vulnerabilități și activități suspecte. Prin abordarea proactivă a riscurilor de securitate, organizațiile își pot îmbunătăți postura generală de securitate și pot respecta cerințele de evaluare și tratare a riscurilor ISO 27001. 

7. Integrare cu instrumentele IT GRC: Log360 se integrează cu instrumentele de guvernare, risc și conformitate (GRC), permițând organizațiilor să-și eficientizeze procesele de management al conformității. Această integrare permite comunicarea fără întreruperi între capacitățile de monitorizare a securității Log360 și inițiativele mai largi de conformitate ale organizației, facilitând eforturile de conformitate cu ISO 27001. 

În final, ManageEngine Log360 ajută organizațiile se conformeze cu ISO 27001 prin furnizarea de gestionare robustă a jurnalelor, monitorizare în timp real, urmărire a activității utilizatorilor, management al incidentelor, raportare de conformitate, management al riscurilor și capabilități de integrare. Prin valorificarea caracteristicilor sale, organizațiile își pot îmbunătăți securitatea informațiilor, pot atenua riscurile și pot demonstra respectarea cerințelor ISO 27001. 

 

23.04.2024

Autor: Mihai Badea

Categorii: Articol Știri

Buletin informativ. Rămâneți la curent.

Contact

MWT Solutions Spółka akcyjna Poznań Sucursala Bucuresti

NIP: C.I.F: RO47059217

Bucuresti Sectorul 3, Strada HALELOR,
Nr. 5, BIROU NR 1. Etai 4

Scrie-ne: