Relacje inwestorskie

MWT Solutions S.A.

Szyperska Office Center

ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

KRS 0000736715

NIP 778-145-10-59

REGON 300721670

Kapitał zakładowy : 190.000,00 PLN

ING Bank Śląski S.A.
numer konta 16 1050 1520 1000 0090 3171 8845

Zarząd

Marcin Tyburski Marcin Tyburski Prezes Zarządu
Paweł Radziłowski Paweł Radziłowski Wiceprezes Zarządu
Maciej Durczak Maciej Durczak Wiceprezes Zarządu
Maciej Skała Maciej Skała Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza
Jowita Mytnik Skała
Jowita Mytnik Skała Członek Rady Nadzorczej
Anna Zubkowska-Rojszczak
Anna Zubkowska-Rojszczak Członek Rady Nadzorczej
Anna Tyburska
Anna Tyburska Członek Rady Nadzorczej
Arleta Szczęsna
Arleta Szczęsna Członek Rady Nadzorczej
 

Referencje