Mobile Device Manager Plus

Mobile Device Manager Plus

System do zarządzania urządzeniami mobilnymi

CLOUD

CLOUD

On Premises

On Premises

MSP

MSP

Aplikacja usprawnia realizację zadań zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Użytkowanie aplikacji jest dostępne zarówno w wersji zwykłej jak i MSP, w chmurze oraz lokalnie. Mobile Device Manager Plus pozwala na konfigurację tabletów i smartphone’ów z centralnej lokalizacji. Oprogramowanie jest odpowiedzią na ciągle rosnąca liczbę użytkowników urządzeń mobilnych, która stanowi coraz większe zagrożenie dla przedsiębiorstw, ponieważ również w tych urządzeniach znajdują się wrażliwe dane firmowe. Kradzież urządzenia może narazić organizację na utratę danych i związane z tym konsekwencje. W tych okolicznościach Mobile Device Manager Plus nie powinien być wyborem, lecz koniecznością. Tworzenie polityk bezpieczeństwa, wdrażanie aplikacji mobilnych, aktualizacje, geolokalizacja, restrykcje zarówno na urządzeniach z rodziny Android’a oraz iOS, to podstawowe zadania realizowane przy pomocy rozwiązania oferowanego przez ManageEngine.

Korzyści

  • Ochrona danych na urządzeniach mobilnych
  • Pełna kontrola nad firmowymi urządzeniami mobilnymi
  • Możliwość zabezpieczenia się przed skutkami kradzieży urządzeń mobilnych
  • Opcja przeprowadzania sesji zdalnych, na niektórych typach urządzeń

FUNKCJONALNOŚCI

Pełne zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Zakres wspieranych urządzeń obejmuje smartfony, tablety, laptopy oraz komputery stacjonarne. Systemy wspierane przez aplikację to między innymi: iOS, Android, Windows, macOS oraz Chrome OS. Konfiguracja odbywa się w intuicyjny sposób, natomiast codzienna obsługa jest wspierana przez interaktywne dashboardy widoczne po zalogowaniu się do systemu. Bez potrzeby raportowania danych użytkownik otrzymuje dostęp do informacji o bieżących problemach oraz kondycji i sposobie wykorzystania urządzeń. 

Możliwość dystrybucji aplikacji do wielu urządzeń jednocześnie i instalacją w wybranych grupach

Mobile Device Manager Plus informuje na bieżąco o powodzeniu wykonywanej akcji w odniesieniu do każdego zasobu. Dzięki temu w przypadku problemów z synchronizacją, proces można uruchomić ponownie. Funkcjonalność nie ogranicza się jedynie do aplikacji dostępnych np. w Google Play czy App Store. Można zaimportować własne oprogramowanie do serwera MDM, a następnie dystrybuować.

Dystrybucja dokumentów biznesowych do urządzeń użytkowników końcowych w celu sprawniejszego współdzielenia informacji

System pozwala również na importowanie zdjęć, filmów oraz plików audio do 1 GB, do których dodawany jest opis w celu prostszej weryfikacji danych. Dokumenty mogą zostać wysłane do wybranych urządzeń lub całych grup. Możliwa jest również szczegółowa selekcji ze względu na platformę (Apple, Android, Windows) lub typ (smartfon, tablet, laptop, komputer stacjonarny, TV).

Tworzenie rozbudowanych polityk bezpieczeństwa w zależności od restrykcji panujących w organizacji

Narzędzie ułatwia zarządzanie urządzeniami mobilnymi dzięki konfiguracji profili wraz z możliwością decydowania o każdej funkcjonalności. Następnie można przypisać stworzony profil do całych grup urządzeń. Administrator może decydować między innymi o: biometrycznych sposobach odblokowywania, Wi-Fi, VPN, E-mail, Exchagne ActiveSync, EFRP, zablokowaniu możliwości przywrócenia ustawień fabrycznych, zablokowaniu możliwości korzystania z Youtube, Gmail oraz wielu innych konfiguracjach.

Tworzenie grup użytkowników z możliwością przypisywania zasobów ułatwia zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Funkcjonalność jest szczególnie przydatna w przypadku odmiennych polityk bezpieczeństwa dla różnych spółek/działów organizacji. Przejrzysty podział pozwala również na szybsze odnalezienie zasobów z możliwością bardziej szczegółowego filtrowania. Choćby według np. nazwy użytkownika, adresu e-mail, nazwy urządzenia, typu, modelu, posiadanej wersji oprogramowania, numerze seryjnym – będącym głównym identyfikatorem zasobu.

Audyt urządzeń mobilnych, dzięki raportom umożliwiającym cykliczne powiadamianie wskazanych adresów e-mail

Raporty mogą być wysyłane jako pliki PDF, XLSX, CSV lub archiwum ZIP. W przypadku dużego rozmiaru pliku (np. po przekroczeniu 5MB) istnieje możliwość automatycznej publikacji danych na serwerze Mobile Device Manager Plus. Następnie system wysyła powiadomienia wraz z odpowiednim łączem pozwalającym na dostęp do raportu. Cykliczność może być skonfigurowana z 24-godzinnym odstępem czasowym, tygodniowym bądź miesięcznym.

 

Interesują Cię systemy kompatybilne z Mobile Device Manager Plus?

Referencje