Application Control Plus

Application Control Plus

Pełna kontrola nad aplikacjami

On Premises

On Premises

Application Control Plus to zaawansowane rozwiązanie, znacząco zwiększające poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z najnowszych technologii w przedsiębiorstwach.

Pozwala zwiększyć efektywność pracy przez blokowanie użytkownikom niechcianych aplikacji. W przystępny sposób można odnaleźć źródła spadku wydajności wykorzystywanych aplikacji. Narzędzie pozwala przejąć inicjatywę i wprowadzić określoną politykę dotyczącą aplikacji. Co najważniejsze nie trzeba myśleć o tym, czy jest ona przestrzegana przez użytkowników, ponieważ cała kontrola spoczywa w rękach administratora.

Korzyści

  • Zwiększenie efektywności pracy użytkowników
  • Oszczędność czasu przy wdrażaniu aplikacji
  • Pełna kontrola nad oprogramowaniem
  • Twarde dane, dzięki modułowi raportów

FUNKCJONALNOŚCI

System do zarządzania aplikacjami z intuicyjną selekcją oprogramowania zgodną z przyjętymi standardami w organizacji i możliwością automatyzacji. 

 

Application Control Plus został skonstruowany z myślą o prostocie korzystania ze wszystkich podstawowych funkcji. Strona główna po zalogowaniu zawiera wszelkie niezbędne informacje dla administratora, który uzyskuje dostęp do danych. Dzięki takiej konfiguracji możemy sprawdzić nie tylko obecny stan wykrytych aplikacji, ale również trendy z ostatnich kilkunastu dni w przypadku szarej listy. 

Tworzenie białych oraz czarnych list, które w klarowny sposób selekcjonują aplikacje pod kątem możliwości ich wykorzystania.

 

Selekcja odbywa się przez zaznaczanie odpowiedniego oprogramowania, które jest dodawane do właściwej listy. Application Control Plus pozwala tworzyć wiele zbiorów z możliwością intuicyjnego filtrowania oraz eksportować dane do formatów PDF, CSV lub XLSX. Szara lista jest natomiast obszarem przejściowym, który dotyczy aplikacji nieprzydzielonych do jednej bądź drugiej grupy w systemie.

Tworzenie grup aplikacji w celu szybszego dotarcia do interesującej nas pozycji, w przypadku rozbudowanej bazy danych. 

 

Grupy pozwalają w przystępny sposób selekcjonować oprogramowanie, które następnie jako całość możemy przypisać do odpowiednich restrykcji. Dzięki temu nie trzeba definiować polityk bezpieczeństwa dla każdej aplikacji osobno. Stworzone w ten sposób zbiory możemy modyfikować lub usuwać, gdy wystąpi taka potrzeba. Ten system do zarządzania aplikacjami przedstawia też czas utworzenia danej grupy oraz datę ostatniej modyfikacji.

Tworzenie polityk wdrażania oprogramowania, uwzględniających najczęstsze restrykcje wprowadzane w organizacji.

Dzięki tej funkcji systemu do zarządzania aplikacjami, możemy wprowadzić zdefiniowane wcześniej obostrzenia na wielu urządzeniach. Bez konieczności definiowania ich dla każdego urządzenia osobno. Restrykcje przypisywane są do odpowiednich grup, natomiast aplikacje mogą być uruchamiane w trybach:

  • Audit Mode – pozwala na weryfikację szarej listy oraz przedefiniowanie aplikacji znajdujących się na białej oraz czarnej liście
  • Strict Mode – pozwala na korzystanie jedynie z białej listy (software zweryfikowany, dopuszczony do użytku).

Lista aplikacji, które mogą korzystać z uprawnień administratora, aby lepiej zabezpieczać wykorzystywane urządzenia.  

 

Część aplikacji do poprawnego działania wymaga uprawnień administratora, jednak dla bezpieczeństwa warto nadawać je tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku niepoprawnego działania bez uprawnień administratora warto zastanowić się, czy software, z którego korzystamy nie jest zainfekowany lub wykorzystywany w celu utraty danych.

System do zarządzania aplikacjami z funkcją raportowania danych o oprogramowaniu i uprawnieniach oraz możliwością cyklicznego informowania wskazanych osób. 


Aplikacja zapisuje dane w formatach PDF, XLSX oraz CSV. W przypadku cyklicznych powiadomień system oferuje trzy opcje wysyłki: jako załącznik, jako plik ZIP lub publikację na serwerach Desktop Central wraz z powiadomieniem o poprawnym adresie URL. Domyślnie oferowane raporty dotyczą między innymi: Active Directory, logowań użytkownika oraz czarnej/szarej listy oprogramowania.

 

Referencje