]

Patch Connect Plus

Patch Connect Plus

Zarządzanie oprogramowaniem firm trzecich dzięki Microsoft SCCM

On Premises

On Premises

Infrastruktura Microsoft SCCM świetnie sprawdza się przy zarządzaniu aplikacjami oraz stacjami roboczymi Windows.

Głównym ograniczeniem SCCM jest jego niezdolność do aktualizowania aplikacji spoza rodziny Microsoft. Jest to dużym źródłem niedogodności dla administratorów IT, ponieważ muszą oni pracować z wieloma narzędziami do zarządzania poprawkami w celu utrzymania spójnej i zaktualizowanej infrastruktury IT. Patch Connect Plus jest narzędziem, które pomaga wdrożyć poprawki dla ponad 250 aplikacji firm trzecich, takich jak Adobe, Java czy WinRAR, przy użyciu istniejącego Microsoft System Center Configuration Manager. Aplikacja poinformuje nas, na których urządzeniach udało się dokonać aktualizacji, a na których nie było możliwe przeprowadzenie wskazanych operacji.

Korzyści

  • Rozszerzenie możliwości oferowanych przez Microsoft
  • Pełna kontrola nad wdrażanymi poprawkami
  • Automatyczne wykrywanie nowych wersji aplikacji
  • Pełna historia wprowadzanych zmian

FUNKCJONALNOŚCI

Wdrażanie aktualizacji aplikacji spoza rodziny Windows, dzięki repozytoriom przechowywanym na serwerze Patch Connect Plus.

System pozwala na bezproblemowe wdrażanie poprawek do oprogramowania firm trzecich, rozszerzając standardowe możliwości oferowane przez narzędzia Microsoft. Proces może zostać zautomatyzowany bądź nadzorowany przez administratorów organizacji, którzy otrzymują ponad 25 narzędzi w jednym oprogramowaniu, w celu lepszej optymalizacji wykonywanych czynności.

Optymalizacja podstawowych operacji SCCM z możliwością otrzymania informacji o niedostępności części urządzeń.

W przypadku nieudanej instalacji spowodowanej wadliwymi plikami udostępnionymi przez producenta danego oprogramowania lub w przypadku braku możliwości instalacji poprawek na danych urządzeniach, system poinformuje o zaistniałej sytuacji. Jest to ważne z punktu widzenia administratorów, którzy zarządzając systemem dużej organizacji będą regularnie spotykać się z podobnymi wyzwaniami.

Customizacja poprawek związanych z oprogramowaniem firm trzecich.

Dostępne narzędzia pozwalają dostosować sposób wdrażania aktualizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem w organizacji. Czynnik ten jest ważny z punktu widzenia pracowników, którzy w momencie korzystania z aplikacji oraz zainstalowania poprawki mogliby stracić niezapisane rezultaty swojej pracy. Istnieje również możliwość, że po aktualizacji w czasie pracy dowolna aplikacja może się ponownie nie uruchomić, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wykonywanie takich operacji po godzinach szczytu w organizacji.

Raporty wdrożeń z możliwością uzyskania szczegółowych informacji o datach oraz statusie przeprowadzanych operacji.

Moduł został podzielony na 5 osobnych kategorii w celu najszybszego pozyskania danych:

  • installed patches – lista wszystkich aktualizacji instalowanych w urządzeniach użytkowników końcowych
  • system compliance – punktowy wynik pokazujący poziom zabezpieczeń urządzeń
  • system patches – lista stacji roboczych wraz ze stanem instalacji poprawek
  • failed patches – szczegółowe informacje o komputerze, na którym instalacja zakończyła się niepowodzeniem
  • failure summary – zbiór aplikacji generujących błędy podczas instalacji wraz z intuicyjnym wyjaśnieniem błędów
 

Referencje