]

Application Control Plus

Application Control Plus

Pełna kontrola nad aplikacjami

On Premises

On Premises

Application Control Plus to zaawansowane rozwiązanie, znacząco zwiększające poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z najnowszych technologii w przedsiębiorstwach.

Pozwala zwiększyć efektywność pracy przez blokowanie użytkownikom niechcianych aplikacji. W przystępny sposób można odnaleźć źródła spadku wydajności wykorzystywanych aplikacji. Narzędzie pozwala przejąć inicjatywę i wprowadzić określoną politykę dotyczącą aplikacji. Co najważniejsze nie trzeba myśleć o tym, czy jest ona przestrzegana przez użytkowników, ponieważ cała kontrola spoczywa w rękach administratora.

Korzyści

  • Zwiększenie efektywności pracy użytkowników
  • Oszczędność czasu przy wdrażaniu aplikacji
  • Pełna kontrola nad oprogramowaniem
  • Twarde dane, dzięki modułowi raportów

FUNKCJONALNOŚCI

Intuicyjna selekcja oprogramowania zgodnie z przyjętymi standardami w organizacji z możliwością automatyzacji.

 

System został skonstruowany z myślą o prostocie korzystania ze wszystkich podstawowych funkcji. Strona główna po zalogowaniu zawiera wszelkie niezbędne informacje dla administratora, który uzyskuje dostęp do danych. Dzięki takiej konfiguracji istnieje możliwość sprawdzenia nie tylko obecnego stanu wykrytych aplikacji, ale również i trendu z ostatnich kilkunastu dni w przypadku szarej listy.

Tworzenie białych oraz czarnych list w klarowny sposób selekcjonujących aplikacje pod kątem możliwości ich wykorzystania. 

 

Selekcja odbywa się przez zaznaczanie odpowiedniego oprogramowania, które dodawane jest do właściwej listy. System pozwala na tworzenie wielu zbiorów z możliwością intuicyjnego filtrowania oraz na eksport danych do formatu PDF, CSV lub XLSX. Szara lista jest natomiast obszarem przejściowym, dotyczącym aplikacji nieprzydzielonych do jednej bądź drugiej grupy w systemie. 

Tworzenie grup aplikacji w celu szybszego dotarcia do interesującej nas pozycji, w przypadku rozbudowanej bazy danych. 

 

Grupy pozwalają w przystępny sposób selekcjonować oprogramowanie, które następnie jako całość może zostać przypisane do odpowiednich restrykcji. Dzięki temu nie trzeba definiować polityk bezpieczeństwa dla każdej aplikacji osobno. Tworzone w ten sposób zbiory można modyfikować lub usuwać, gdy wystąpi taka potrzeba. System przedstawia też czas utworzenia danej grupy oraz datę ostatniej modyfikacji.

Tworzenie polityk wdrażania oprogramowania, uwzględniających najczęstsze restrykcje wprowadzane w organizacji.

 

Funkcja pozwala na wprowadzanie zdefiniowanych wcześniej obostrzeń na wielu urządzeniach, bez konieczności definiowania ich dla każdego urządzenia osobno. Restrykcje są przypisywane do odpowiednich grup, natomiast aplikacje mogą być uruchamiane w trybach:

  • Audit Mode – pozwalającym na weryfikację szarej listy oraz przedefiniowanie aplikacji znajdujących się na białej oraz czarnej liście
  • Strict Mode – pozwalającym na korzystanie jedynie z białej listy (software zweryfikowany, dopuszczony do użytku).

Lista aplikacji mogących korzystać z uprawnień administratora w celu lepszego zabezpieczenia wykorzystywanych urządzeń. 

 

Część aplikacji do poprawnego działania wymaga uprawnień administratora, jednak dla bezpieczeństwa warto nadawać je tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku niepoprawnego działania bez uprawnień administratora warto zastanowić się, czy wykorzystywany software nie jest zainfekowany lub wykorzystywany w celu, który mógłby spowodować utratę danych.

Raportowanie danych dotyczących oprogramowania oraz uprawnień z możliwością cyklicznego informowania wskazanych osób

 

Aplikacja zapisuje dane w formatach PDF, XLSX oraz CSV. W przypadku cyklicznych powiadomień system oferuje trzy opcje wysyłki: jako załącznik, jako plik ZIP lub publikację na serwerach Desktop Central wraz z powiadomieniem o poprawnym adresie URL. Domyślnie oferowane są raporty dotyczące między innymi: Active Directory, logowań użytkownika oraz czarnej/szarej listy oprogramowania.

 

Referencje