Vulnerability Manager Plus

Vulnerability Manager Plus

Zarządzanie podatnością na zagrożenia

On Premises

On Premises

Nowoczesne technologie umożliwiają zoptymalizowanie procesów niezbędnych do funkcjonowania organizacji, lecz wraz z pojawiającymi się możliwościami pojawiają się również zagrożenia.

Podatność w sieci może zostać wykorzystana przez niepowołane osoby, aby temu zapobiec ManageEngine stworzyło Vulnerability Manager Plus. Jest to zintegrowane narzędzie do zarządzania podatnością na zagrożenia, zapewniające kompleksowe skanowanie, ocenę oraz usuwanie luk we wszystkich punktach końcowych Twojej sieci. Vulnerability Manager Plus oferuje również cykliczne raportowanie danych z możliwością wysyłania odpowiednich informacji na wskazane adresy e-mail. Istnieje również możliwość wykorzystania kwerend, które wydobędą z systemu najbardziej szczegółowe informacje, zależnie od naszych potrzeb.

Korzyści

  • Oszczędność czasu, związana z dbaniem o bezpieczeństwo infrastruktury z poziomu jednej aplikacji
  • Bezpieczeństwo związane z pełną kontrolą nad wprowadzanymi poprawkami
  • Możliwość przeprowadzenia audytu przy pomocy pełnej historii wprowadzanych zmian
  • Natychmiastowa ocena stanu infrastruktury dzięki aktualizowanym na bieżąco danym z dashboardów

FUNKCJONALNOŚCI

Moduł Deployment pozwala na testowanie, a następnie instalację wskazanych poprawek do konkretnych aplikacji.

Tworzenie polityk wdrażania zmian czy też polityk bezpieczeństwa jest intuicyjne oraz pozwala wykonywać te same zadania na całych grupach urządzeń. Zarządzanie podatnością na zagrożenia, dzięki Vulnerability Manager Plus, może zostać zautomatyzowane lub też przeprowadzone manualnie. Do dyspozycji otrzymujemy również możliwość zdalnego włączania oraz wyłączania interesujących nas stacji roboczych. Dzięki temu w każdej chwili możemy przejąć pełną kontrolę nad urządzeniem.

Wykorzystanie dashboardów jako głównego źródła informacji, które w czasie rzeczywistym informują nas o możliwym niebezpieczeństwie lub też o działaniach które należy natychmiast podjąć.

System informuje nas o krytycznych podatnościach związanych np. z brakiem aktualnych zabezpieczeń pozyskiwanych od firm trzecich. Informuje także o podatnościach o mniejszym priorytecie, dzięki czemu możemy optymalnie rozplanować pracę związaną z utrzymaniem infrastruktury.

Informowanie o błędach konfiguracji ustawień serwera.

Informowanie o błędnych/źle skonfigurowanych ustawieniach serwera związanych np. z odpowiednim szyfrowaniem, uprawnieniami do wprowadzania zmian, sposobami autentykacji, ważnością certyfikatów, wymuszaniem bezpiecznych połączeń. Moduł Threats pozwala również na sprawdzenie portów wykorzystywanych w naszej infrastrukturze. Przekazuje także informację o wykorzystującej go aplikacji oraz źródle pochodzenia (stacji roboczej).

Zarządzanie i raportowanie danych związanych z podatnością na zagrożenia i konfiguracją stacji roboczych.

Raportowanie danych związanych z konfiguracją stacji roboczych, systemów wymagających ponownego uruchomienia, danych związanych z ogólnym stanem spełnienia kryteriów bezpieczeństwa, czy też danych dotyczących niezainstalowanych poprawek bezpieczeństwa. Aplikacja pozwala na wykorzystanie zarówno predefiniowanych raportów, raportów stworzonych na indywidualne potrzeby użytkownika za pomocą kwerend. Do dyspozycji są także raporty zaplanowane – wysyłane cyklicznie na wskazane adresy e-mail.

 

Interesują Cię systemy kompatybilne z Vulnerability Manager Plus? 

Referencje