Key Manager Plus

Key Manager Plus

Zarządzanie kluczami SSH oraz certyfikatami SSL

Key Manager Plus to system oparty na stronie WWW, który pomaga przy kontrolowaniu, monitorowaniu oraz zarządzaniu całym cyklem życia kluczy SSH oraz certyfikatów SSL.

Zwiększa widoczność tych elementów oraz pomaga administratorom zarządzać wszystkimi kluczami oraz certyfikatami, pod względem kontroli wycieków jak i zgodności. Dzięki systemowi jesteśmy w stanie efektywnie monitorować wszelkie certyfikaty SSL, które wygasną w przyszłości oraz dowiedzieć się, kiedy przyjdzie moment ich wymiany. Z poziomu ujednoliconej konsoli mamy wgląd w całe środowisko, dzięki czemu zaoszczędzimy czas na przemieszczaniu się pośród mnóstwa innych systemów. Key Manager Plus jest narzędziem, które usprawni działanie każdemu administratorowi oraz pozwoli na efektywniejsze zarządzanie środowiskiem.

"KeyManager Plus wspomógł nas w 2 najważniejszych aspektach, jakimi jest zarządzanie naszymi certyfikatami SSL oraz kluczami SSH.
System ułatwił również proces generowania certyfikatów oraz wdrażania ich na docelowych serwerach"

Mariusz Popko
Mariusz Popko DPD Polska sp. z o.o. Kierownik Działu Administracji Serwerów Linux

Korzyści

  • Centralne repozytorium kluczy SSH oraz certyfikatów 
  • Powiadomienia o datach wygaśnięcia certyfikatów
  • Zabezpieczenia niepożądanego dostępu do środowiska
  • MS Certificate Store
  • Deployment kluczy SSH
  • Zarządzanie i śledzenie certyfikatów użytkowników ActiveDirectory

FUNKCJONALNOŚCI

Łatwe wyszukiwanie certyfikatów SSL w całej sieci

Ten system zarządzania kluczami SSH i certyfikatami SSL posiada możliwość wykrycia wszystkich certyfikatów w środowisku, wraz z informacjami o nich, takimi jak wygaśnięcia lub przypisanie. Zanim dany certyfikat wygaśnie, administrator otrzyma o tym powiadomienie, aby wykonać czynność w celu zachowania płynności działania.

System do zarządzania nie tylko kluczami SSH, ale także certyfikatami SSL

Key Manager Plus posiada bezpośredni dostęp do zarządzania certyfikatami w MS Certificate Store oraz certyfikatami użytkowników. Narzędzie umożliwia przeszukiwanie i dodawanie nowych certyfikatów z jednej konsoli internetowej.

Funkcja wyszukiwania kluczy SSH w sieci

System pozwala na przeszukanie sieci w celu wykrycia kluczy SSH oraz następnie zarządzanie nimi. Key Manager Plus przedstawia również adresy IP lub nazwy DNS, jak czas, kiedy zostały stworzone dane klucze SSH i do jakich serwerów zostały one przypisane.

Możliwość przechowywania wszystkich elementów w jednej bazie danych

Oprogramowanie służy jako centralne repozytorium kluczy SSH oraz certyfikatów SSL. System posiada szyfrowanie AES-256 w celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym do danych zasobów.

System z możliwością zarządzania konfiguracją rotacji oraz kluczami SSH

Key Manager Plus pozwala na rotowanie kluczy SSH co określony czas, w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu osobom spoza firmy. O wykonaniu rotacji może być informowany administrator sytemu przez notyfikację e-mail.

 

Interesują Cię systemy kompatybilne z Key Manager Plus?

Referencje