]

FUNKCJONALNOŚCI

Obserwowanie środowiska za pomocą zaawansowanych dashboardów

Firewall Analyzer posiada rozbudowane widoki, dzięki którym dowiesz się wszystkiego o swoim środowisku. System pobiera wszystkie dane i prezentuje je w przyjaznej dla administratora formie. Dzięki tej funkcji możemy w szybki sposób przejrzeć wszystkie wydarzenia w naszym środowisku.

Przeglądanie szczegółowych informacji z wszystkich urządzeń

System pobiera wiele informacji z podłączonych urządzeń oraz przetrzymuje je archiwalnie w swojej bazie danych. Dzięki temu możemy bezproblemowo przejrzeć zarówno wartości historyczne, jak i aktualne. Firewall Analyzer potrafi prezentować informacje od najbardziej szczegółowych do ogólnych, dzięki czemu mamy dokładny wgląd w każdy element naszego środowiska.

Notyfikacje w czasie rzeczywistym o każdym niepożądanym zdarzeniu

System posiada wbudowany moduł alertowania, który powiadamia administratora w razie wystąpienia jakiejkolwiek anomalii. Możemy zdefiniować odpowiednie wartości brzegowe i w przypadku ich przekroczenia zostaniemy natychmiastowo o tym poinformowani.

Wyspecjalizowane raporty

Firewall Analyzer oprócz dashboardów posiada również moduł raportowania, dzięki któremu możemy wyraportować każdą interesującą nas akcję. Zintegrowany moduł pozwala na przeglądanie danych historycznych z całego środowiska, przyjazną prezentację oraz eksport tych danych do różnych formatów.

Zarządzanie regułami firewalla z jednego miejsca

System analizuje obecne reguły na firewallach, dzięki czemu jest w stanie wskazać reguły, które nigdy nie są używane. Ponadto może podpowiedzieć, które reguły są redundantne i nie ma potrzeby ich duplikowania na naszych urządzeniach sieciowych. Funkcje te pomagają administratorom w szybki sposób zarządzać ich środowiskiem.

Przeszukiwanie logów z poziomu ujednoliconego interfejsu użytkownika

Firewall Analyzer posiada możliwość przeszukiwania wszystkich informacji dostarczonych przez zapory sieciowe. Możemy przeszukać każdy log z naszych urządzeń, bez potrzeby przechodzenia do poszczególnych urządzeń. Dzięki temu filtrowanie po odpowiednich frazach jest o wiele prostsze.

Testowanie sieci przy pomocy wbudowanych narzędzi

System posiada wbudowany zestaw narzędzi, który przyda się każdemu administratorowi. Z poziomu interfejsu graficznego możemy m.in. odpytywać o dostępność urządzenia, wyznaczać jego trasy w sieci, odpytywać po CLI oraz weryfikować odpowiedzi na konkretnych portach.