]

Cloud Security Plus

Cloud Security Plus

System do analizy środowisk chmurowych

On Premises

On Premises

Cloud Security Plus pozwala na analizę logów z platform takich jak AWS, Azure, Google Cloud oraz Salesforce.

Narzędzie pozwala na centralne zarządzanie logami wszystkich usług oraz posiada wyspecjalizowane raporty, które pozwolą przyjrzeć się dokładnie całemu środowisku. Dzięki tym raportom jesteśmy w stanie dowiedzieć się kto, kiedy i co wykonał oraz analizować uzyskanie niechcianego dostępu. System posiada wiele predefiniowanych raportów, które pozwalają na szybką analizę środowiska. Dzięki temu nie będziemy zaskoczeni, gdy któryś z serwerów przestanie działać. Cloud Security Plus działa z poziomu przeglądarki Internetowej, zapewniając wgląd w całe środowisko chmurowe z jednego miejsca.

Korzyści

  • Podgląd wszystkich akcji z jednego miejsca
  • Weryfikacja wszelkich akcji na środowisku chmurowym
  • Alarmy w czasie rzeczywistym
  • Integracja rozwiązań chmurowych
  • Wbudowane raporty wyciągające dane z rozwiązań chmurowych

FUNKCJONALNOŚĆ

Szybki podgląd na wszystkie dane

Cloud Security Plus posiada możliwość prezentowania danych, ukazujących aktualny stan środowiska po zalogowaniu się do aplikacji. Interfejs pozwala na wybór odpowiedniego rozwiązania chmurowego, jak i wybranie okresu czasu, który chcemy weryfikować. Dashboardy pozwalają również na bezpośrednie przejście do odpowiedniego raportu poprzez proste kliknięcie.

Centralne zarządzanie publicznymi chmurami

System zbiera informacji z dużej ilości publicznych instancji chmurowych oraz przechowuje je w bazie danych przez zadany czas. Otrzymane przez Cloud Security Plus dane mogą być przedstawione w graficzny sposób przy pomocy raportów. Dzięki tej funkcji, jesteśmy w stanie monitorować wszystkie akcje, z poziomu jednej konsoli, między wieloma środowiskami chmurowymi.

Audytowanie środowisk chmurowych i raporty środowiska chmurowego

Cloud Security Plus posiada szereg predefiniowanych raportów zawierających szczegółowe informacje o zdarzeniach, które mają miejsce w Amazon EC2, zaporach aplikacji sieci Web Application Firewalls (WAF), Relational Database Service (RDS), Lambda, Security Token Service (STS), Elastic Block Store (EBS), Virtual Private Cloud (VPC), Elastic Load Balancer (ELB) oraz Simple Storage Service (S3). Sam system, wraz z każdą aktualizacją, rozwija się również o nowe raporty.

Alarmowanie w czasie rzeczywistym o problemach w środowisku

System posiada możliwość konfiguracji powiadamiania administratorów poprzez wiadomość e-mail. Do każdego typu alertu można przypisać odpowiednią nazwę wiadomości, ułatwiając technikowi identyfikację problemu lub potencjalnie niebezpiecznego wydarzenia. Zyskujemy tym alarmowanie w czasie rzeczywistym, które jest cennym elementem pracy każdego administratora.

 

Referencje