OpManager Plus

OpManager Plus

Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania wydajnością infrastruktury i sieci

On Premises

On Premises

OpManager Plus to zintegrowane rozwiązanie do zarządzania wydajnością infrastruktury sieciowej, które eliminuje potrzebę posiadania wielu narzędzi do monitorowania i zapewnia lepszą widoczność w całej sieci.

OpManager Plus jest wyposażony w zaawansowane funkcje, takie jak monitorowania sieci, serwerów, adresów IP i portów przełączników, zarządzanie przepustowością i konfiguracji sieci oraz analizowanie dziennika logów zapór sieciowych przed ich zarchiwizowaniem. Wdrażając to rozbudowane, zintegrowane rozwiązanie o jednolitym podejściu do monitoringu i zarządzania pozbędziesz się martwych punktów sieci. OpManager Plus umożliwia kontrolowanie całego środowiska z poziomu ujednoliconego interfejsu, w tym serwerów Windows oraz Linux, serwerów wirtualizacji, routerów, switch'y oraz wszystkich innych urządzeń. OpManager Plus to narzędzie, które ułatwi pracę każdemu administratorowi.

Korzyści

  • Monitorowanie stanu wszystkich urządzeń sieciowych w czasie rzeczywistym
  • Monitorowanie stanu, dostępności, kondycji i wydajności serwerów fizycznych i wirtualnych
  • Weryfikowanie wykorzystania procesora, pamięci i dysku oraz innych parametrów urządzeń
  • Efektywne planowanie budowy infrastruktury
  • Kontrolowanie ruch w sieci i skuteczne zarządzanie przepustowością łącza
  • Zarządzanie konfiguracją sieci i urządzeń
  • Analiza dziennika zapory
  • Zarządzanie adresami IP i portami przełączników 
  • Wykrywanie niechcianych urządzeń i blokowanie ich dostępu do sieci 

FUNKCJONALNOŚCI

Monitorowanie całego środowiska przy pomocy jednego narzędzia

OpManager Plus pozwala na zarządzanie wydajnością infrastruktury i monitorowanie wszystkich urządzeń sieciowych, rozpoczynając od Windowsów, kończąc na switch’ach. Z poziomu jednego interfejsu graficznego umożliwia podgląd na całe środowisko IT wraz z możliwością weryfikacji jego kluczowych parametrów.

Zarządzanie całą adresacją IP

System posiada wbudowany moduł, który skanuje podsieci. Umożliwia to podgląd na aktualnie używaną adresację IP, w tym wszystkie wolne oraz użyte adresy IP. OpManager Plus może również wykorzystać serwery DHCP do tego zadania, dając jeszcze bardziej dokładny podgląd na całą sieć.

Zarządzanie wydajnością infrastruktury IT i wykrywanie niedozwolonych urządzeń w sieci

System pozwala na wykrywanie niedozwolonych urządzeń w sieci, wraz z możliwością zablokowania im dostępu do podsieci. Zarządzanie wydajnością infrastruktury, dzięki funkcji skanowania, pozwala na szybkie wykrywanie intruzów. Daje także możliwość zareagowania wraz z dokładnymi informacjami odnośnie niechcianego urządzenia.

Tworzenie kopii zapasowych konfiguracji urządzeń sieciowych

OpManager Plus posiada wbudowany moduł, pozwalający na wykonywanie kopii zapasowych konfiguracji urządzeń sieciowych. System przechowuje aktualną konfigurację w bazie danych. Ponadto, może weryfikować zgodność zatwierdzonej konfiguracji, w porównaniu do aktualnie działającej na urządzeniu.

Weryfikacja reguł firewall z poziomu jednej konsoli

Narzędzie pobiera odpowiednie informacje z zapór sieciowych oraz prezentuje je w formie przyjaznego interfejsu graficznego. Potrafi także przeanalizować reguły, które istnieją aktualnie w systemie i zaproponować odpowiednie zmiany w przypadku wykrycia redundantnych reguł lub tych, które nigdy nie są wykorzystywane.

Analiza środowiska przy pomocy wbudowanych raportów

OpManager Plus posiada szeroko rozbudowany moduł raportowania, dający możliwość przeglądania środowisko pod kątem każdej informacji. System pozwala również na utworzenie własnych raportów. Istnieje również możliwość zaplanowania wysyłania raportów do odpowiednich osób, aby mogły być na bieżąco ze stanem  środowiska IT.

Testowanie sieci i zarządzanie wydajnością infrastruktury dzięki wbudowanym narzędziom

System posiada wbudowany zestaw narzędzi, który bez wątpienia przyda się każdemu administratorowi. Z poziomu interfejsu graficznego możemy m.in. odpytywać o dostępność urządzenia, wyznaczać jego trasy w sieci, odpytywać po CLI oraz weryfikować odpowiedzi na konkretnych portach.

Budowa widoku sieci przy pomocy widoków biznesowych

OpManager Plus posiada moduł odpowiadający za wizualizację naszego środowiska poprzez tworzenie mapy z widokiem na nasze urządzenia. System pozwala na oznaczenie połączeń między odpowiednimi urządzeniami, wraz z pokazywaniem ich dostępności oraz statystyk interfejsów sieciowych. Mapy biznesowe pomagają podczas przeglądu środowiska, w celu wykrycia usterki.

Tworzenie widoku całej sieci

System posiada możliwość przeskanowania naszej podsieci, dzięki użyciu funkcji Layer2 Map. OpManager Plus przedstawi dane w formie odpowiedniej mapy umożliwiającej przegląd aktualnego widoku sieci. Ponadto, system pozwala na cykliczne skanowanie całej sieci, w celu aktualizacji  wygenerowanej mapy.

Monitorowanie ruchu sieciowego i zarządzanie wydajnością infrastruktury

Narzędzie OpManager Plus wykorzystuje technologię Flow, dzięki której można przeglądać każdy ruch w sieci. System przechowuje te dane przez określony indywidualnie czas oraz powala na prognozowanie użycia sieci. Ponadto, możemy zweryfikować które aplikacje najczęściej wysycają pasmo.

Przeglądanie danych ze środowiska w czasie rzeczywistym

System odpytuje wszystkie urządzenia co cykliczny okres i zapisuje wszystkie dane do swojej bazy, co daje pewność, że wszystkie systemy są ciągle weryfikowane. OpManager będzie prezentował najnowsze dane, uzyskane z  urządzeń, przez co daje nam podgląd na całe środowisko w czasie rzeczywistym.

 

Referencje