]

OpUtlis

OpUtlis

Oprogramowanie do zarządzania adresami IP i portami przełączników

OpUtils to oprogramowanie do zarządzania adresami IP i portami przełączników sieciowych, którego celem jest pomoc inżynierom w efektywnym monitorowaniu, diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z zasobami IT.

OpUtils uzupełnia istniejące narzędzia do zarządzania, zapewniając funkcje rozwiązywania problemów i monitorowania w czasie rzeczywistym. Ułatwia inżynierom sieci zarządzanie przełącznikami sieciowymi oraz przestrzenią adresów IP. Dzięki wbudowanym narzędziom jest w stanie pomóc przy wielu zadaniach sieciowych, takich jak wykrywanie intruzów, sprawdzanie zużycia pasma internetowego, monitorowanie dostępności kluczowych urządzeń oraz wykonywanie kopii zapasowych urządzeń Cisco. Narzędzie jest dostępne z poziomu jednego interfejsu WWW przez co mamy zawsze szybki dostęp do naszego środowiska.

Korzyści

  • Zarządzenie i skanowanie podsieci IPv4 i IPv6, aby zidentyfikować dostępne i używane adresy IP
  • Zarządzanie portami switchy (przełączników). 
  • Wykrywanie niechcianych urządzeń i blokowanie ich dostępu
  • Śledzenie wykorzystania przepustowości sieci i jej raportowanie
  • Ułatwianie pracy inżynierom sieci poprzez zarządzanie przełącznikami sieciowymi oraz przestrzenią adresów IP
  • Monitorowanie i skanowanie sieci

FUNKCJONALNOŚCI

Zarządzanie adresacją IP w organizacji

System OpUtils pozwala na kontrolowanie sieci oraz urządzeń znajdujących się w niej, przy pomocy rozbudowanych widoków. Pozwalają one na dokładne sprawdzenie każdego elementu bez konieczności ręcznej weryfikacji. 

Kontrolowanie przydzielonych adresów IP z jednego miejsca

Narzędzie OpUtils skanuje całą podsieć w określonych interwałach czasowych, dzięki czemu mamy pewność, że zawsze wiemy wszystko na temat bieżącej sytuacji. System pozwala na skanowanie wielu sieci, co dodatkowo umożliwia kontrolowanie każdej podsieci wraz z każdym urządzeniem. Pozwala również na oznaczanie adresów IP jako zajęte lub wolne.

Weryfikacja podsieci oraz przypisanych adresów IP

OpUtils umożliwia weryfikację każdej podsieci oraz uzyskanie szczegółowych informacji na temat każdej z nich. Pozwala to zobaczyć jak mocno jest zużywana sieć w organizacji oraz ile wolnych adresów IP zostało. Aplikacja korzysta również z DHCP router’ów, dzięki czemu ma podgląd do wszystkich danych w jednym miejscu.

Analiza urządzeń podłączonych do Twoich switchy

Narzędzie OpUtils pozwala na zobrazowanie, do którego konkretnie switcha jest podłączone dane urządzenie. Dzięki tej funkcji systemu, nie musimy zapamiętywać ani oznaczać, gdzie są podłączone dane urządzenia, ponieważ OpUtils zajmie się analizą tych danych oraz zaprezentuje je w postaci łatwych w odczycie tabel.

Wykrywanie niedozwolonych urządzeń w sieci

Dzięki wiedzy o tym, jakie urządzenia są dozwolone w sieci, OpUtils może również przekazywać nam informacje o wszystkich urządzeniach, które nie powinny się w niej znaleźć. Powiadamia także, kiedy zostały wykryte oraz z jakiej firmy pochodzą.

Notyfikowanie o problemach w infrastrukturze w czasie rzeczywistym

System posiada funkcję alarmowania w czasie rzeczywistym. Każde wydarzenie, które zachodzi w sieci: rozpoczynając od braku odpowiedzi danego urządzenia, kończąc na niepoprawnym adresie IP; po wykonaniu reserve DNS lookup, zostanie przekazane nam w formie wiadomości. OpUtils powiadamia również, który switch aktualnie nie działa co umożliwia szybką reakcję w przypadku awarii.

Testowanie sieci przy pomocy wbudowanych narzędzi

Rozwiązanie OpUtils posiada wbudowany zestaw narzędzi, który przyda się każdemu administratorowi. Z poziomu interfejsu graficznego możemy m.in. odpytywać o dostępność urządzenia, wyznaczać jego trasy w sieci, odpytywać po CLI oraz weryfikować odpowiedzi na konkretnych portach.

 

Referencje