]

Network Configuration Manager

Network Configuration Manager

Zautomatyzowane zarządzanie zmianami konfiguracji urządzeń sieciowych

On Premises

On Premises

Network Configuration Manager to rozwiązanie do zarządzania i weryfikacji zmian oraz weryfikacji zgodności (NCCCM- Network Change, Configuration and Change Management) dla wielu dostawców przełączników, routerów, zapór i innych urządzeń sieciowych.

System Network Configuration Manager pomaga zautomatyzować oraz przejąć całkowitą kontrolę nad całym cyklem życia zarządzania konfiguracją urządzenia. System pozwala na wykonywanie cyklicznych kopii zapasowych konfiguracji danych urządzeń, zabezpieczając je przed utratą. Umożliwia również monitorowanie wszelkich zmian w urządzeniach sieciowych w czasie rzeczywistym poprzez wysłanie powiadomień o zmianach w konfiguracji. Network Configuration Manager jest również w stanie tworzyć automatyzację zadań konfiguracyjnych, bez konieczności wykonywania ich ręcznie. Wszystkie te elementy są dostępne z poziomu jednego interfejsu graficznego.

Korzyści

  • Zarządzanie konfiguracją urządzenia ze scentralizowanego internetowego interfejsu GUI
  • Zarządzanie zmianami konfiguracji w czasie rzeczywistym
  • Audyt zgodności urządzeń
  • Automatyzacja zadań konfiguracji
  • Śledzenie aktywności osób z dostępem do konfiguracji urządzeń

FUNKCJONALNOŚCI

Tworzenie kopii zapasowych urządzeń sieciowych

Network Configuration Manager pozwala na tworzenie kopii zapasowych konfiguracji urządzeń z poziomu jednego interfejsu. Ta funkcja umożliwia automatyczne przechodzenie między urządzeniami bez konieczności robienia tego manualnie.

Monitorowanie zmian konfiguracji urządzeń sieciowych

System pobierając każdą konfigurację urządzenia,daje możliwość porównywania aktualnej konfiguracji z tą, która została zatwierdzona przez nas. Umożliwia to wysyłanie powiadomień w momencie wykrycia niezgodności konfiguracji na urządzeniu.

Weryfikacja zgodność urządzeń z wyznaczonymi standardami

Narzędzie Network Configuration Manager posiada wbudowany moduł pozwalający na utworzenie odpowiednich standardów, tzw. compliance’ów, umożliwia to monitorowanie urządzenia sieciowego pod kątem zgodności z odpowiednimi standardami. W prosty i szybki sposób pozwala zweryfikować poprawną konfigurację wszystkich urządzeń sieciowych.

Wykonywanie cyklicznych działań dzięki funkcji automatyzacji

System posiada wbudowany moduł automatyzacji, który umożliwia cykliczne wykonywanie wybranych przez nas akcji. Pozwala to na przygotowanie kopii zapasowej w określonych odstępach czasu, poprzez uruchomienie odpowiednie komendy na wybranych lub wszystkich urządzeniach sieciowych.

Zarządzanie konfiguracją urządzenia z poziomu jednego interfejsu

Network Configuration Manager pozwala na przeglądanie aktualnie działającej konfiguracji oraz wysyłanie nowych paczek z aktualizacjami lub poprawkami na wybrane urządzenia. Funkcja ta pozwala na bezproblemowe zarządzanie konfiguracją wszystkich urządzeń sieciowych z jednego miejsca bez konieczności działania manualne. 

Konfiguracja zbiorcza wielu urządzeń w sieci

System pozwala na zarządzanie pojedynczymi urządzeniami, jak i wieloma z poziomu jednego interfejsu. W łatwy sposób umożliwia nam to wdrożenie konfiguracji na wiele urządzeniach przy pomocy paru kliknięć, bez przechodzenia do każdego urządzenia lub przygotowania odpowiednich skryptów.

 

Referencje