Applications Manager

Applications Manager

Badanie aplikacji pod kątem wydajności oraz dostępności usługi

On Premises

On Premises

Applications Manager to rozwiązanie do zarządzania wydajnością aplikacji, które proaktywnie monitoruje aplikacje biznesowe i pomaga organizacjom biznesowym upewnić się, że ich kluczowe aplikację spełniają oczekiwania użytkowników końcowych.

Applications Manager oferuje gotową obsługę monitorowania ponad 100 aplikacji i serwerów. System pozwala na monitorowanie pojedynczych elementów, takich jak usługi, aplikacje, foldery oraz większych jak serwery IIS, serwery e-mailowe oraz wiele więcej. Narzędzie umożliwia zobrazowanie działania całego środowiska, dzięki funkcji grupowania monitorów. System pozwala również na utworzenie wielu reguł notyfikacji w przypadku awarii któregoś z komponentów. System Applications Managerem jest w stanie efektywnie monitorować każdą usługę i odpowiednio reagować w przypadku braku działania. System potrafi alarmować poprzez e-maile, SMSy oraz zgłoszenia w systemie helpdeskowym. Dzięki dostępowi z poziomu przeglądarki internetowej, możemy przeglądać nasze środowisko z każdego miejsca na świecie.

"Zaskoczyła nas łatwość obsługi i wdrożenia Applications Manager i OpManager. Na pierwszy rzut oka wydają się skomplikowanymi narzędziami, jednak już po chwili działania na nich, stają się bardzo intuicyjne. Aplikacje w dużym stopniu usprawniły pracę działu IT. Mamy teraz wszelkie narzędzia, by móc sprawnie weryfikować to, co nie działa w naszej infrastrukturze".

Tomasz Frelik
Tomasz Frelik Oney Kierownik Zarządzania Infrastrukturą IT

„W codziennej pracy korzystam z Applications Managera do monitorowania m.in. oprogramowania RabbitMQ, Docker czy systemów operacyjnych Windows, Linux. To wyjątkowe narzędzie dostarcza mi precyzyjnych statystyk oraz powiadomień dot. stanu środowiska IT. Dzięki niemu jestem w stanie szybko reagować na wszelkie problemy i utrzymywać płynne funkcjonowanie naszej sieci”.

Jarek Jabłoński
Jarek Jabłoński Nokia Software Development Manager

Korzyści

  • Monitorowanie serwerów, środowisk wirtualnych i chmurowych oraz usług kluczowych dla biznesu
  • Weryfikacja płynności działania
  • Wgląd w działanie baz danych
  • Monitorowanie aplikacji od wewnątrz
  • Monitorowanie usług internetowych i chmury
  • Wysyłanie powiadomień w czasie rzeczywistym
  • Monitorowanie wydajności serwerów aplikacyjnych
  • Syntetyczne monitorowanie aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej

FUNKCJONALNOŚCI

Monitorowanie pojedynczych usług w środowisku

Narzędzie do zarządzania wydajnością aplikacji posiada możliwość monitorowania aplikacji w danym środowisku. Odbywa się to na podstawie ich dostępności, czasu reakcji jak i wykorzystania procesora, pamięci operacyjnej oraz pamięci dyskowej. Do każdego z monitorów można przypisać indywidualny profil alarmowania w razie sytuacji krytycznej.

Narzędzie do zarządzania wydajnością aplikacji z funkcją grupowana monitorów w celu lepszego podglądu

Applications Manager grupuje monitory na podstawie kategorii oraz dostawców aplikacji, w celu zapewnienia lepszej przejrzystości w systemie. Taki układ pozwala administratorom na szybkie poruszanie się po interfejsie.

 

Alarmowanie w czasie rzeczywistym o każdym problemie

Applications Manager posiada możliwość konfiguracji powiadamiania wysyłanego do administratorów. Do każdego odnotowanego przez system zdarzenia można odpowiednio zdefiniować treść wiadomości. W razie dużej ilości alertów, system umożliwia stworzenie odstępu czasu, w ciągu którego może zostać przesłana tylko jedna wiadomość/powiadomienie.

Przeglądanie środowiska, przy pomocy zaawansowanych raportów

Narzędzie posiada szeroką gamę wbudowanych raportów, dzięki którym możemy przejrzeć każdą akcję, jaka została wykonana. System pozwala również na stworzenie cyklicznych harmonogramów wykonywania raportów i przesyłanie wygenerowanego pliku do podanej w konfiguracji ścieżki.

Narzędzie do zarządzania wydajnością aplikacji wsparciem wielu złożonych systemów IT

Applications Manager wspiera monitorowanie ponad 100 różnych systemów IT, takich jak: bazy danych, aplikacje serwerowe, serwery, ERP, urządzenia sieciowe, serwery pocztowe, usługi, wirtualizacje oraz aplikacje chmurowe.

 

Referencje