]

  Applications Manager

  Applications Manager

  Badanie aplikacji pod kątem wydajności oraz dostępności usługi

  On Premises

  On Premises

  Applications Manager to rozwiązanie do zarządzania wydajnością aplikacji, które proaktywnie monitoruje aplikacje biznesowe i pomaga organizacjom biznesowym upewnić się, że ich kluczowe aplikację spełniają oczekiwania użytkowników końcowych.

  Applications Manager oferuje gotową obsługę monitorowania ponad 100 aplikacji i serwerów. System pozwala na monitorowanie pojedynczych elementów, takich jak usługi, aplikacje, foldery oraz większych jak serwery IIS, serwery e-mailowe oraz wiele więcej. Narzędzie umożliwia zobrazowanie działania całego środowiska, dzięki funkcji grupowania monitorów. System pozwala również na utworzenie wielu reguł notyfikacji w przypadku awarii któregoś z komponentów. System Applications Managerem jest w stanie efektywnie monitorować każdą usługę i odpowiednio reagować w przypadku braku działania. System potrafi alarmować poprzez e-maile, SMSy oraz zgłoszenia w systemie helpdeskowym. Dzięki dostępowi z poziomu przeglądarki internetowej, możemy przeglądać nasze środowisko z każdego miejsca na świecie.

  Korzyści

  • Monitorowanie serwerów, środowisk wirtualnych i chmurowych oraz usług kluczowych dla biznesu
  • Weryfikacja płynności działania
  • Wgląd w działanie baz danych
  • Monitorowanie aplikacji od wewnątrz
  • Monitorowanie usług internetowych i chmury
  • Wysyłanie powiadomień w czasie rzeczywistym
  • Monitorowanie wydajności serwerów aplikacyjnych
  • Syntetyczne monitorowanie aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej

  FUNKCJONALNOŚCI

  Monitorowanie pojedynczych usług w środowisku

  Narzędzie do zarządzania wydajnością aplikacji posiada możliwość monitorowania aplikacji w danym środowisku. Odbywa się to na podstawie ich dostępności, czasu reakcji jak i wykorzystania procesora, pamięci operacyjnej oraz pamięci dyskowej. Do każdego z monitorów można przypisać indywidualny profil alarmowania w razie sytuacji krytycznej.

  Narzędzie do zarządzania wydajnością aplikacji z funkcją grupowana monitorów w celu lepszego podglądu

  Applications Manager grupuje monitory na podstawie kategorii oraz dostawców aplikacji, w celu zapewnienia lepszej przejrzystości w systemie. Taki układ pozwala administratorom na szybkie poruszanie się po interfejsie.

   

  Alarmowanie w czasie rzeczywistym o każdym problemie

  Applications Manager posiada możliwość konfiguracji powiadamiania wysyłanego do administratorów. Do każdego odnotowanego przez system zdarzenia można odpowiednio zdefiniować treść wiadomości. W razie dużej ilości alertów, system umożliwia stworzenie odstępu czasu, w ciągu którego może zostać przesłana tylko jedna wiadomość/powiadomienie.

  Przeglądanie środowiska, przy pomocy zaawansowanych raportów

  Narzędzie posiada szeroką gamę wbudowanych raportów, dzięki którym możemy przejrzeć każdą akcję, jaka została wykonana. System pozwala również na stworzenie cyklicznych harmonogramów wykonywania raportów i przesyłanie wygenerowanego pliku do podanej w konfiguracji ścieżki.

  Narzędzie do zarządzania wydajnością aplikacji wsparciem wielu złożonych systemów IT

  Applications Manager wspiera monitorowanie ponad 100 różnych systemów IT, takich jak: bazy danych, aplikacje serwerowe, serwery, ERP, urządzenia sieciowe, serwery pocztowe, usługi, wirtualizacje oraz aplikacje chmurowe.

   

  Referencje