SupportCenter Plus

SupportCenter Plus

Efektywne zarządzanie zgłoszeniami klientów

On Premises

On Premises

Oparta na przeglądarce internetowej aplikacja wspomagająca obsługę klienta.

Oferuje rejestrację zgłoszeń, zarządzanie kontami i kontaktami, zarządzanie umowami SLA oraz bazę wiedzy. Oprogramowanie umożliwia śledzenie i rozwiązywanie problemów występujących u konkretnych klientów, którzy mogą korzystać z bazy wiedzy. Aplikacja pozwala również na rozbudowane zarządzanie umowami SLA, monitorowanie ich zgodności oraz tworzenie wariantów eskalacji w przypadku niedochowania ustalonych warunków umowy. Pracownicy działu wsparcia mają dostęp do listy wszystkich produktów zakupionych przez klienta, co poprawia i przyśpiesza obsługę zgłoszenia oraz umożliwia weryfikowanie terminów ważności podpisanych umów.

Korzyści

  • Wszystkie zgłoszenia od klientów w jednym systemie
  • Przyjazny portal samoobsługowy dla zgłaszających
  • Automatyczna synchronizacja danych o użytkownikach z Active Directory
  • Wsparcie serwisantów mobilnych – obsługujących zgłoszenia za pomocą urządzeń mobilnych

FUNKCJONALNOŚCI

SupportCenter Plus pozwala na dostęp do danych bez wcześniejszej instalacji oprogramowania w stacjach roboczych użytkowników

Komunikacja między serwisantem oraz zgłaszającym może odbywać się zarówno przez e-maile przesyłane przez system oraz po zalogowaniu użytkownika do portalu. Druga opcja znacząco zwiększa możliwości interakcji oraz sprawdzenia na jakim etapie znajduje się zgłoszenie. Ten system do zarządzania zgłoszeniami dostępny jest również jako aplikacja mobilna dla systemów Android oraz iOS. Znacznie ułatwia to dostęp do najważniejszych funkcji oprogramowania.

screen z SCP - lista zgłoszeń
screen scp - worklog

Możliwość weryfikacji czasu spędzonego nad rozwiązaniem zgłoszenia, dzięki statystykom dostępnym w historii zgłoszenia

Możemy zweryfikować czas pracy na podstawie uzupełnianego dziennika pracy, który zawiera opisy wykonywanych czynności. To rozwiązanie z pewnością zadowoli wielu przełożonych, a całość można w prosty sposób wydrukować w przypadku potrzeby weryfikacji danych. W celu dogłębnej analizy można wykorzystać również odpowiednie raporty, które są generowane w przystępny sposób z poziomu aplikacji.

Tworzenie do 20 osobnych portali, dla lepszego filtrowania zgłoszeń zależnie od spółek firmy/osobnych działów

Tego typu zarządzanie zadaniami oferowane przez opisywany system do zarządzania zgłoszeniami pozwala zachować większą przejrzystość. Jest to szczególnie przydatne, jeśli stanowiska w organizacji są bardzo złożone pod kątem obowiązków. Użytkownicy mogą przełączać się pomiędzy stworzonymi portalami, które skutecznie oddzielają od siebie różne typy zgłoszeń, które mogą charakteryzować się również odmienną konfiguracją.

screen z scp - portals
screen z scp - notatki

Możliwość dodawania notatek w celu lepszej komunikacji między zgłaszającym i serwisantem oraz między serwisantami

SupportCenter Plus pozwala ustawiać notatki jako prywatne lub publiczne. To szczególnie przydatne w przypadku zapisywania niezbędnych danych, które ułatwią proces rozwiązania zgłoszonego problemu. Notatki mogą tworzyć także osoby zgłaszające np. w momencie umieszczenia dodatkowych załączników w zgłoszeniu.

System do zarządzania zgłoszeniami pozwala tworzyć szczegółowe raporty z wykorzystaniem interfejsu aplikacji lub za pomocą kwerend

Aplikacja umożliwia wysyłanie zaplanowanych raportów na wskazane adresy e-mail zgodnie z cyklicznie zdefiniowanym odstępem czasowym. Moduł posiada najczęściej wykorzystywane raporty z możliwością tworzenia własnych analiz oraz filtrowaniem na podstawie dostępnych w zgłoszeniach pól. W celu wydobycia najbardziej szczegółowych informacji, dostępny jest moduł wykonywania kwerend z zablokowaną możliwością wykonywania operacji modyfikujących dane w bazie.

screen scp - raporty

Baza wiedzy umożliwiająca serwisantom otrzymanie w przystępny sposób niezbędnych informacji do realizacji zadania przez system do zarządzania zgłoszeniami

System można  także udostępnić zgłaszającym, którzy mogą poszukiwać rozwiązań samodzielnie. Widoczność rozwiązań można skonfigurować w taki sposób, aby dostarczać serwisantom wszystkich potrzebnych informacji. Natomiast dla zgłaszających dostęp może zostać ograniczony do konkretnej tematyki.

 

Interesują Cię systemy kompatybilne z SupportCenter Plus?

Referencje