]

SupportCenter Plus

SupportCenter Plus

Rozbudowany system helpdesk

On Premises

On Premises

Oparta na przeglądarce internetowej aplikacja wspomagająca obsługę klienta.

Oferuje rejestrację zgłoszeń, zarządzanie kontami i kontaktami, zarządzanie umowami SLA oraz bazę wiedzy. Oprogramowanie umożliwia śledzenie i rozwiązywanie problemów występujących u konkretnych klientów, którzy mogą korzystać z bazy wiedzy. Aplikacja pozwala również na rozbudowane zarządzanie umowami SLA, monitorowanie ich zgodności oraz tworzenie wariantów eskalacji w przypadku niedochowania ustalonych warunków umowy. Pracownicy działu wsparcia mają dostęp do listy wszystkich produktów zakupionych przez klienta, co poprawia i przyśpiesza obsługę zgłoszenia oraz umożliwia weryfikowanie terminów ważności podpisanych umów.

Korzyści

  • Wszystkie zgłoszenia od klientów w jednym systemie
  • Przyjazny portal samoobsługowy dla zgłaszających
  • Automatyczna synchronizacja danych o użytkownikach z Active Directory
  • Wsparcie serwisantów mobilnych – obsługujących zgłoszenia za pomocą urządzeń mobilnych

FUNKCJONALNOŚCI

Aplikacja pozwala na dostęp do danych bez wcześniejszej instalacji oprogramowania w stacjach roboczych użytkowników.

Komunikacja między serwisantem oraz zgłaszającym może odbywać się zarówno z wykorzystaniem wiadomości mailowych przesyłanych przez system oraz po zalogowaniu użytkowników do portalu. Druga opcja znacząco zwiększa możliwości interakcji oraz sprawdzenia na jakim etapie znajduje się zgłoszenie. Dostępna jest również aplikacja mobilna dla systemów Android oraz iOS, która znacznie ułatwia dostęp do najważniejszych funkcji oprogramowania.

Możliwość weryfikacji czasu spędzonego nad rozwiązaniem zgłoszenia, dzięki statystykom dostępnym w historii zgłoszenia.

Czas pracy może być weryfikowany na podstawie uzupełnianego dziennika pracy, który zawiera opisy wykonywanych czynności co z pewnością zadowoli wielu przełożonych, a całość może zostać w prosty sposób wydrukowana w przypadku potrzeby weryfikacji danych. W celu dogłębnej analizy można wykorzystać również odpowiednie raporty generowane w przystępny sposób z poziomu aplikacji.

Tworzenie do 20 osobnych portali, dla lepszego filtrowania zgłoszeń zależnie od spółek firmy/osobnych działów.

Tego typu zarządzanie zgłoszeniami pozwala zachować większą przejrzystość, co jest szczególnie przydatne, jeśli stanowiska w organizacji są bardzo złożone pod kątem obowiązków. Użytkownicy mogą przełączać się pomiędzy stworzonymi portalami, które skutecznie oddzielają od siebie różne typy zgłoszeń mogące charakteryzować się również odmienną konfiguracją.

Możliwość dodawania notatek w celu lepszej komunikacji, między zgłaszającym oraz serwisantem, jak i w przypadku kontaktu między serwisantami.

Aplikacja pozwala ustawiać notatki jako prywatne lub publiczne, co jest szczególnie przydatne w przypadku zapisywania niezbędnych danych, które ułatwią proces rozwiązania zgłoszonego problemu. Notatki mogą być również tworzone przez zgłaszających np. w momencie umieszczenia dodatkowych załączników w zgłoszeniu.

Tworzenie szczegółowych raportów z wykorzystaniem interfejsu aplikacji lub za pomocą kwerend.

Aplikacja umożliwia wysyłanie zaplanowanych raportów na wskazane adresy e-mail zgodnie z cyklicznie zdefiniowanym odstępem czasowym. Moduł posiada najczęściej wykorzystywane raporty z możliwością tworzenia własnych analiz oraz filtrowaniem na podstawie dostępnych w zgłoszeniach pól. W celu wydobycia najbardziej szczegółowych informacji dostępny jest moduł wykonywania kwerend z zablokowaną możliwością wykonywania operacji modyfikujących dane w bazie.

Baza wiedzy umożliwiająca serwisantom otrzymanie w przystępny sposób niezbędnych informacji do realizacji zgłoszenia.

System może być również udostępniony zgłaszającym, którzy mogą poszukiwać rozwiązań samodzielnie. Widoczność rozwiązań może zostać skonfigurowana w taki sposób, aby dostarczać serwisantom wszystkich potrzebnych informacji, natomiast dla zgłaszających dostęp może zostać ograniczony do konkretnej tematyki.

 

Referencje