]

ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus

Optymalne zarządzanie zgłoszeniami

CLOUD

CLOUD

On Premises

On Premises

MSP

MSP

Oparty na przeglądarce internetowej kompleksowy system Helpdesk, zgodny z biblioteką ITIL.

ServiceDesk Plus występuje zarówno w wersji lokalnej, jak i chmurowej. Wersja MSP aplikacji jest dostępna jedynie lokalnie – instalowana w środowisku klienta. Aplikacja automatyzuje działania związane z obsługą zgłoszeń, wysyłaniem powiadomień oraz weryfikacją zgodności umów SLA. W jednym pakiecie zintegrowane są moduły, takie jak: rejestracja i zarządzanie incydentami – w tym tworzenie katalogu zgłoszeń, rejestracja i zarządzanie wnioskami o usługi (możliwe jest tworzenie katalogu usług dla wybranych użytkowników). Dodatkowo ServiceDesk Plus posiada moduł zarządzania problemami z opcją powiązania wielu incydentów w jeden problem, czy też rozbudowane zarządzanie zmianami. ServiceDesk Plus pozwala na ewidencjonowanie zasobów, powiązanych z modułem zakupów oraz zarządzania umowami.

”Zintegrowanie wielu funkcji w jednym narzędziu to niewątpliwa zaleta ServiceDesk Plus, umożliwiająca zarządzanie wieloma różnymi informacjami w jednym, spójnym środowisku.”

Marcin Wendrychowicz
Marcin Wendrychowicz Bonprix Dyrektor ds. IT

Korzyści

 • Wszystkie zgłoszenia z Twojej organizacji w jednym systemie z możliwością podziału na odpowiednie działy/spółki
 • Przejrzysty dostęp do zasobów organizacji, od urządzeń IT, przez licencje wraz z oprogramowaniem, po zasoby niezwiązane z IT
 • Automatyczna synchronizacja danych o użytkownikach z Active Directory z możliwością logowania za pomocą Single Sing-On
 • Wsparcie serwisantów mobilnych - obsługujących zgłoszenia za pomocą urządzeń mobilnych z systemami iOS oraz Android

FUNKCJONALNOŚCI:

Szczegółowe raportowanie danych na trzy różne sposoby:

 • możliwość skorzystania z gotowych raportów skonfigurowanych przez producenta oprogramowania;
 • analiza danych za pomocą intuicyjnego interfejsu z listą kolumn do wyboru oraz zaawansowanymi opcjami filtrowania;
 • wykorzystanie kwerend stworzonych przez użytkowników, w celu dopasowania wyglądu raportu, a także złożonego filtrowania w 100% dostosowanych do aktualnych potrzeb.

Każdy z raportów może zostać skonfigurowany jako zaplanowany, czyli wysyłany z regularną częstotliwością na wskazane adresy e-mail.

Obsługa aplikacji przez przeglądarkę internetową z dostępem z każdego miejsca na świecie

Aplikacja jest instalowana na serwerze, gdzie po odpowiedniej konfiguracji zostaje udostępniana użytkownikom. Istnieje również możliwość pozyskania wersji w chmurze producenta, co zapewnia automatyczny proces aktualizacji oprogramowania. Całość dopełnia dostęp bezpośrednio z aplikacji mobilnej zarówno dla systemów Android oraz iOS.

Możliwość dostosowania interfejsu do indywidualnych potrzeb użytkownika w zależności od pełnionej funkcji w organizacji

System umożliwia stworzenie spersonalizowanych widoków w głównym module zgłoszeń, dzięki czemu użytkownik w prosty sposób selekcjonuje dane na podstawie wcześniej skonfigurowanych filtrów. W celu szybkiej wizualizacji oprogramowanie wykorzystuje moduł dashboardów, czyli interaktywnych tablic przedstawiających dane w wybrany przez użytkownika sposób.

Integracja z dodatkowymi narzędziami umożliwiającymi między innymi:

 • monitorowanie oraz pełne zarządzanie zasobami (w tym urządzeniami mobilnymi)
 • bardzo zaawansowane raportowanie oraz przeprowadzanie niezbędnych kalkulacji w ramach jednego narzędzia integrującego dane z wielu systemów
 • zarządzanie hasłami zgodnie z przyjętymi standardami w organizacji
 • rozbudowane monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym
 • zarządzanie Active Directory wraz z raportowaniem niezbędnych danych

Nadawanie rozbudowanych uprawnień użytkownikom, w zależności od zajmowanej pozycji w organizacji bądź od indywidualnych potrzeb.

System posiada predefiniowane role, które przypisujemy użytkownikom. Możliwa jest również samodzielna konfiguracja, aby móc sprostać najbardziej wymagającym i niestandardowym rolom przyjmowanym w ramach biznesowej współpracy. Posiadanie oddzielnego modułu ze zdefiniowanymi rolami znacząco skraca czas nadawaniu odpowiednich dostępów, w przypadku rotacji pracowników niezależnie od szczebla w organizacji.

Intuicyjne tworzenie rozbudowanych szablonów zgłoszeń z wykorzystaniem reguł pól i formularzy oraz dodatkowych skryptów.

Jest to rozbudowany system tworzenia szablonów na zasadzie „drag and drop” z możliwością tworzenia własnych pól, automatycznego wypełniania opisów bądź tematów w zależności od sposobu wypełnienia formularza. Całość podlega pełnej automatyzacji, którą w prosty sposób można skonfigurować w interfejsie aplikacji lub za pomocą skryptów JavaScript.

 

Referencje