]

Resource Protocol

Resource Protocol

Automatyczne tworzenie dokumentacji na potrzeby inwentaryzacji zasobów.

On Premises

On Premises

Przyjmowanie nowych pracowników lub wymiana sprzętu osobom już zatrudnionym zazwyczaj są związane z podpisaniem odpowiednich dokumentów zdawczo – odbiorczych.

Dokument wraz z pełną specyfikacją urządzenia pozwoli w przyszłości na dokładną weryfikację posiadanych zasobów. Największym problemem z jakim mogą spotkać się osoby administrujące zasobami jest tworzenie samych protokołów. Spisanie wszystkich parametrów np. stacji roboczej pochłania dużo czasu. Nasz produkt – Resource Protocol, zwany również protokołami wydań, automatyzuje najbardziej czasochłonną część całego procesu inwentaryzacji zasobów. ServiceDesk Plus otrzymuje dzięki niemu dodatkowy przycisk przy każdym zasobie. Użycie tej opcji powoduje wygenerowanie gotowego do wydruku dokumentu, wraz ze wszystkimi parametrami urządzenia.

Korzyści

  • Oszczędność czasu: generowanie protokołu za pomocą jednego kliknięcia
  • Bezpieczeństwo danych: wszystkie informacje w jednym systemie
  • Wygoda: dostęp do informacji w ramach systemu ServiceDesk Plus

FUNKCJONALNOŚCI

Generowanie gotowych protokołów

Protokoły tworzone są na podstawie danych z modułu zasobów ServiceDesk Plus. Niezależnie od wybranego typu zasobu, protokół przedstawi odpowiednie dane – kluczowe dla danego typu produktu.

Możliwość dopasowania treści protokołów pod wymagania klienta

Resource Protocol zapewnia opcję pełnej personalizacji produktu zgodnie z potrzebami organizacji. Przykładem mogą być: niezależne protokoły wydań w zależności od wybranego typu zasobu.

Aktualizacje pozwalające na pracę zarówno ze starszymi, jak i najnowszymi wersjami ServiceDesk Plus

W połączeniu z naszym wsparciem oraz możliwością zgłaszania uwag/propozycji nowych funkcjonalności, tworzymy produkt dopasowany do aktualnych potrzeb użytkowników.

 

Referencje