Plugin Sdesk

Plugin Sdesk

Dodatek do przeglądarki usprawniający pracę w ServiceDesk Plus

On Premises

On Premises

MSP

MSP

Jak nawet kilkadziesiąt kliknięć w portalu ServiceDesk Plus zastąpić jednym?

Z odpowiedzią na tytułowe pytanie przychodzi aplikacja webowa Plugin Sdesk. To rozszerzenie do przeglądarki internetowej Google Chrome oraz Microsoft Edge pozwalające na usprawnienie pracy zespołów serwisowych i użytkowników korzystających z systemu ServiceDesk Plus. Rozszerzenie udostępnia klientowi panel administratora umożliwiający konfigurację funkcjonalności Plugin Sdesk dla każdego użytkownika końcowego.

Korzyści

  • Automatyzacja: rozszerzenie pozwala na tworzenie zdarzeń z poniższych opcji oraz na ich łączenie kreując opcje złożone (workflow), które zostaną wykonane w sekwencji, kolejno po sobie
  • Dostosowanie: administratorzy dodatku mogą parametryzować zdarzenia, grupować je, przypisywać do konkretnego technika lub grupy
  • Elastyczność: rozwiązanie posiada swój webowy konfigurator, za pomocą którego tworzymy menu i jego opcje, następnie możemy przypisać je do konkretnego technika lub grupy

FUNKCJONALNOŚCI

Utworzenie sparametryzowanego zgłoszenia

Dzięki rozszerzeniu można utworzyć przykładowo zgłoszenie na zamówienie dodatkowego sprzętu, które będzie już odpowiednio sparametryzowane, tak aby zostało przekierowane bezpośrednio do działu zamówień.

Screenshot Utworzenie sparametryzowanego zgłoszenia_Plugin Sdesk
Screenshot Plugin Sdesk

Wysłanie zdefiniowanej odpowiedzi mailowej

Plugin Sdesk może wysyłać wiadomości z prośbą o dodatkowe informacje od klienta. Tworząc zdarzenie wykorzystujące opcję wysłania zdefiniowanej odpowiedzi mailowej, możliwe jest dołączenie do niej opcji utworzenia zadania do zgłoszenia lub parametryzacji zgłoszenia.

Utworzenie zadania do zgłoszenia

Za pomocą aplikacji można utworzyć także zadanie – na przykład z prośbą o udostępnienie plików do zgłoszenia ze wskazaniem ich umieszczenia.

Screenshot Utworzenie zadania do zgłoszenia _Plugin Sdesk
Screenshot Parametryzacja zgłoszenia _Plugin Sdesk

Parametryzacja zgłoszenia

Przykładowo zmiana statusu lub przekierowanie zgłoszenia do innego działu w celu jego finalizacji. W ramach opcji można ustawiać parametry jednego lub kilku zaznaczonych zgłoszeń. Lista parametrów zgłoszenia, które mogą być definiowane podczas parametryzacji przez Plugin Sdesk: Subject, Description, Template, Group, Status, Request_type, Category, Subcategory, Item, Mode, Service_category, Priority.

 

Interesują Cię systemy kompatybilne z Plugin Sdesk?

Referencje