]

AssetExplorer

AssetExplorer

Pełna kontrola nad zasobami

On Premises

On Premises

Kompletne rozwiązanie do zarządzania zasobami IT. Oferuje kontrolowanie i przeglądanie całej infrastruktury przedsiębiorstwa, zarówno IT, jak i zasobów niezwiązanych z nowymi technologiami.

Za pomocą AssetExplorer administrator z jednego miejsca może śledzić i zarządzać przekazywaniem własności wszystkich zasobów. Narzędzie skanuje i poddaje audytowi wszystkie stacje robocze w sieci LAN, WAN i VPN. Uzyskując dostęp do Active Directory sprawdza wszystkie znalezione stacje robocze. Przy użyciu skanowania sieciowego AssetExplorer potrafi odnaleźć między innymi stacje robocze oparte na systemie Linux, drukarki sieciowe, routery oraz switche. Całość dopełnia moduł zakupów oraz moduł zarządzania umowami, które można powiązać z posiadanymi zasobami. W przypadku potrzeby użycia twardych danych, rozwiązanie przewiduje opcję skorzystania z modułu raportów.

Korzyści

  • Możliwość redukcji kosztów, dzięki dokładnemu monitorowaniu zasobów
  • Wszystkie licencje w jednym miejscu
  • Pełna historia zasobów od momentu zakupu, po utylizację
  • Kontrola nad oprogramowaniem wdrażanym w urządzeniach użytkowników końcowych

FUNKCJONALNOŚCI

Pełne zarządzanie zasobami z możliwością inwentaryzacji licencji oprogramowania oraz przejrzystą kategoryzacją.

Podział na zasoby związane z IT oraz pozostałe zasoby, który dodatkowo posiada kategorie pod konkretne typy urządzeń. Aplikacja pozwala również na generowanie kodów kreskowych, pomocnych w przypadku szybkiej identyfikacji zasobów w ramach organizacji.

Integracja z innymi aplikacjami ManageEngine, w celu wydobycia najbardziej szczegółowych danych rozszerzających możliwości rozwiązania.

W połączeniu z Mobile Device Manager można uzyskać dostęp do zarządzania urządzeniami mobilnymi z systemami Android, iOS oraz Windows. Integracja z Desktop Central pozwoli na pełne zarządzanie stacjami roboczymi organizacji, wraz z możliwością automatyzacji większości procesów np. wdrożeń aktualizacji, restrykcji, przeprowadzania sesji zdalnych wraz z dostępem do urządzenia.

Konfigurowalny moduł zakupów z możliwością stworzenia przejrzystego procesu nabywania zasobów wraz z akceptacjami.

Formularz pozwala na uzupełnienie wszystkich niezbędnych danych np. numer i nazwa zamówienia, wymagane terminy, adres dostawy, adres fakturowania, koszt dostawy, stawka podatku, zniżka, czy też kod księgi głównej. Posiadając stałych dostawców można zaoszczędzić czas definiując w systemie wszystkie te dane. W momencie tworzenia zamówienia wspomniane informacje będą dostępne z poziomu rozwijalnej listy.

Moduł zarządzania umowami z funkcją wysyłania powiadomień, ustalaniem terminów, wyborem typu umowy oraz możliwością uwzględnienia zasobów.

Główny widok modułu pozwala na szybką filtrację umów na podstawie terminów ich obowiązywania oraz podstawowych typach np. umowy utrzymaniowe, supportowe, gwarancyjne, leasingowe. Aplikacja pozwala na import danych z pliku XLS bądź samodzielne wypełnienie formularza, w którym znajdziemy wszystkie niezbędne dane takie jak: identyfikator, umowa nadrzędna, dostawca, opis, okres obowiązywania oraz możliwość powiązania zasobu.

Zarządzanie cyklem życia urządzeń, dzięki odpowiednim statusom oraz dostępowi do pełnej historii przypisanych użytkowników.

Aplikacja pozwala na sprawdzenie czy urządzenie było kiedykolwiek w naprawie, od kiedy jest używane w organizacji, jakie oprogramowanie jest na nim wdrożone. Zainstalowany agent na stacjach roboczych dostarczy również informacji odnośnie użytkowania komputera przez jego aktualnego posiadacza. Wszystko zapisywane jest w bazie z możliwością analizy wszelkich danych historycznych np. za pomocą przygotowanych kwerend.

 

Referencje