]

  M365 Manager Plus

  M365 Manager Plus

  Kompleksowe zarządzanie Office365

  On Premises

  On Premises

  M365 Manager Plus to rozbudowane narzędzie Office 365 służące do raportowania, zarządzania, monitorowania, audytu i tworzenia alertów dotyczących krytycznych działań.

  Przyjazny interfejs ułatwia zarządzanie Exchange Online, Azure Active Directory, Skype dla firm, OneDrive dla Firm, Microsoft Teams i innymi usługami Office 365 z jednego miejsca. M365 Manager Plus dostarcza wiele wbudowanych raportów, zapewniających pełen wgląd w nasze środowisko Office365. Narzędzie pomaga podczas wykonywania skomplikowanych zadań, włączając w to m.in. grupowe zarządzanie użytkownikami i skrzynkami, czy delegację uprawnień. Z M365 Manager Plus pozwala monitorować stan Office’a dodatkowo wysyłając powiadomienia w czasie rzeczywistym. M365 Manager Plus upraszcza zarządzanie zgodnością poprzez wbudowane raporty, a także oferuje zaawansowany audyt środowiska.

  Korzyści

  • Możliwość identyfikacji nieaktywnych użytkowników, licencji i haseł, które niedługo wygasną
  • Weryfikacja zgodności środowiska za pomocą dedykowanych raportów
  • Audyt Office 365 - kontrola uprawnień skrzynki pocztowej i zmiany właściwości, aby utrzymać środowisko pod kontrolą
  • Wysyłanie alertów w czasie rzeczywistym umożliwiające natychmiastową lokalizację źródła problemu
  • Zarządzanie Office 365 z poziomu jednej konsoli
  • Informowanie o problemach przed wystąpieniem awarii

  FUNKCJONALNOŚCI

  Dashboardy umożliwiające wgląd w najważniejsze zdarzenia

  W menu głównym systemu zostały przedstawione najważniejsze zdarzenia wykryte w ostatnim czasie. Informacje prezentowane w formie graficznej ułatwiają nadzorowanie całego środowiska, pozwalając na prostsze i bardziej efektowne monitorowanie akcji oraz całościowe zarządzanie Office 365. 

  Możliwość raportowania i tworzenia cyklicznych raportów

  System posiada funkcję raportowania i wykonywania akcji na wygenerowanych wynikach. Program umożliwia również generowanie harmonogramu tworzenia raportów i przesyłania ich do wybranej ścieżki, w wybranym formacie. Po wykonaniu raportu, system może poinformować administratora za pomocą wiadomości e-mail o dostarczeniu wyników.

  Kompleksowe zarządzanie Office 365 i instalacjami

  M365 Manager Plus posiada wiele funkcji do zarządzania użytkownikami w Exchange Online, AzureAD oraz Microsoft Teams, takich jak: tworzenie, edycja, usuwanie, przenoszenie, reset hasła, blokowanie oraz odblokowywanie użytkowników. System umożliwia również zarządzanie ustawieniami MFA oraz licencjami.

  Rozbudowany audyt instancji Office365

  System posiada opcję audytu zarządzanych instancji, wraz z graficznym przedstawianiem wyników zdarzeń archiwalnych. Wygenerowane dane można następnie przesłać do jednego z formatów plików: CSV, PDF, XLS, HTML. M365 Manager Plus posiada też funckję tworzenia harmonogramów cyklicznego wykonywania raportów i przesyłania ich do wybranej ścieżki na dysku.

  Definiowanie alarmowania w czasie rzeczywistym

  M365 Manager Plus posiada możliwość konfiguracji powiadamiania administratorów. Do każdego odnotowanego przez system zdarzenia można odpowiednio zdefiniować treść wiadomości jaką otrzyma admin. 

  W razie dużej ilości powiadomień, system umożliwia stworzenie odstępu czasu, w ciągu którego może zostać przesłana tylko jedna wiadomość/powiadomienie.

  Delegowanie uprawnień do wybranych techników

  Funkcja ta polega na nadaniu części uprawnień administracyjnych dla techników. Do zadań tych należą m.in. zarządzanie użytkownikami lub dostęp do raportów instancji. Dzięki granularności odpowiednie uprawnienia są przypisywane wybranym osobom.

  Automatyzacja zadań w zarządzaniu Office365

  M365 Manager Plus na zautomatyzowanie monotonnych zadań i konfigurację sukcesywnie po sobie następujących akcji, które oszczędzą czas administratorom. Automatyzacje pozwalają na cykliczne wykonywanie czynności takich jak reset hasła w oparciu o skonfigurowany raport, następnie zablokowanie użytkownika lub jego usunięcie w razie długiego braku aktywności.

   

  Referencje