ADSelfService Plus

ADSelfService Plus

Samodzielny restart haseł przez użytkowników

On Premises

On Premises

ADSelfService Plus jest zintegrowanym narzędziem, które pozwala na samodzielny restart haseł, zmianę aktualnie używanego hasła, odblokowanie konta oraz uzupełnianie danych w Active Directory przez użytkowników końcowych.

Dodatkowo pozwala na wykonywanie logowań SSO do wielu innych aplikacji z poziomu jednej konsoli. ADSelfService Plus pozwala na logowanie przy pomocy jednego kliknięcia do aplikacji obsługujących SAML’a, włączając Office365, SalesForce oraz GSuite, dzięki AD SSO. Narzędzie rozszerza również bezpieczeństwo przy pomocy wielu wspieranych metod podwójnej autoryzacji, takich jak SMS, email, YubiKey, Google Authenticator, Microsoft Authenticator oraz wiele więcej. Dzięki zwiększonej samodzielności użytkowników, administratorzy odzyskują dużo czasu. System posiada również wiele raportów, dzięki którym możemy audytować każdy samodzielny restart haseł.

Korzyści

  • Samodzielny restart haseł i samoobsługowe zarządzanie
  • Przesyłanie użytkownikom powiadomień o wygasających hasłach
  • Możliwość dostosowania szczegółowych zasad haseł w jednostce organizacyjnej
  • Samodzielna aktualizacja danych osobowych
  • Szybkie wyszukiwanie użytkowników, kontaktów i grup w orgazniacji
  • Kontrola subskrypcji grupy, bez konieczności angażowania działu wsparcia
  • Podniesienie bezpieczeństwa organizacji

FUNKCJONALNOŚCI

Samodzielny reset haseł w domenie i możliwość jej obsługi

Funkcja ta umożliwia użytkownikowi końcowemu reset haseł i odblokowanie konta w oparciu o pytania zabezpieczające lub inny typ podwójnej autentykacji. Z pomocą agenta GINA, ADSelfService Plus udostępnia również te funkcje z poziomu ekranu Windows na urządzeniu użytkownika. Pracownik ma również dostęp do swoich danych osobowych i sam może je zaktualizować. ADSelfService umożliwia także dodanie zdjęcia.

Screenshot resteowanie hasła

Resetowanie hasła i odblokowanie konta przy pomocy jednej metody MFA

System ADSelf Service Plus pozwala na samodzielne resetowanie haseł i odblokowywanie kont w oparciu jedną z wybranych wcześniej metod uwierzytelniania wieloskładnikowego. Z pomocą agenta GINA, ADSelfService Plus udostępnia również te funkcje z poziomu ekranu Windows na urządzeniu użytkownika. Dodatkowo rozwiązania umożliwia samodzielnie uaktualnienie przez użytkowników końcowych pól w usłudze Active Directory wcześniej wybranych przez administratorów aplikacji.

Logowanie do stacji roboczych z wykorzystaniem MFA

Aplikacja ADSelf Service Plus pozwala również na skonfigurowanie logowania przy pomocy MFA do urządzenia Windows zarówno w trybie online jak i offline przy pomocy agenta GINA zainstalowanym na urządzeniach końcowych jeszcze przed samym zalogowaniem się do systemu oraz pozwala na zmianę hasła użytkownika nawet kiedy nie przebywa on w miejscu pracy poprzez odświeżenie hasła z kontrolerem domeny i wysłaniem go do użytkownika przy pomocy VPN.

Screenshot logowanie stacji roboczych

MFA do VPN, OWA i ECP

Rozwiązanie pozwala na uruchomienie uwierzytelniania wieloskładnikowego dla połączeń VPN oraz podczas logowania się do poczty OWA (Outlook Web Access) lub ECP (Exchange Control Panel) dzięki czemu po wprowadzeniu poświadczeń przez użytkownika musi się on dodatkowo potwierdzić minimum jedną wybraną przez nas metod MFA.

Przydzielanie polityk do OU i grup

System pozwala na zdefiniowanie polityk haseł dla danych grup lub OU, wraz z możliwością przydzielenia dostępu do funkcji takich jak: samodzielny reset haseł w domenie, odblokowywanie konta, edycja danych osobowych oraz zmiana hasła. Funkcja ta pozwala na przypisanie odpowiedniego poziom zabezpieczeń dla danej grupy.

screen polityki ADSS
Screenshot aplikacji

Możliwość jednorazowego logowania do wielu aplikacji, tzw. SSO

Po jednorazowym logowaniu do systemu ADSelfService Plus, użytkownik końcowy otrzymuje dostęp do systemów używanych przez firmę, takich jak: Dropbox, Office365, OracleDB i innych 130 aplikacji dostępnych out-of-the-box. ADSelfService Plus pozwala również na dodawanie swoich aplikacji, według standardu SAML.

Funkcja audytu zdarzeń oraz raportowania a samodzielny reset haseł w domenie

ADSelfService Plus umożliwia generowane, w oparciu o zarejestrowanych użytkowników, raporty dotyczące np. zmienionych i wygasających haseł czy wykorzystywanych licencji. System pozwala również na eksport raportu do wielu formatów oraz ich cykliczne wysyłanie.

 

Interesują Cię systemy kompatybilne z ADSelfService Plus?

Referencje