]

Recovery Manager Plus

Recovery Manager plus

Narzędzie do tworzenia kopii zapasowych Active Directory.

On Premises

On Premises

Recovery Manager Plus jest łatwym w użyciu, internetowym narzędziem do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania Active Directory.

Recovery Manager Plus tworzy kopie zapasowe wszystkich aspektów środowiska Active Directory. Umożliwia natychmiastowe przywracanie usuniętych lub zmodyfikowanych obiektów oraz poszczególnych atrybutów, bez konieczności restartowania kontrolerów domeny. Dzięki systemowi Recovery Manager Plus mamy możliwość bezproblemowego przywrócenia wszystkich obiektów AD, takich jak użytkowników, grupy, GPO, OU, atrybuty Exchange, informacje DNS, konta komputerów oraz kontaktów. Recovery Manager Plus potrafi również przywrócić całe środowisko AD do wybranego punktu w czasie, cofając wszystkie poprzednie zmiany. Backupy Active Directory możemy przetrzymywać przez określony czas oraz wykonywać je automatycznie wg ustalonego harmonogramu. Aplikacja wspiera także wykonywanie backupów Office365 oraz Exchange zabezpieczając je przed potencjalnymi problemami.

Korzyści

  • Wykonywanie kopii zapasowych wszystkich obiektów Active Directory jednym kliknięciem
  • Możliwość tworzenia kopii zapasowa schematu środowiska AD wg określonego harmonogramu
  • Przywracanie środowiska Active Directory do poprzedniego stanu kopii zapasowej
  • Możliwość przywrócenia usuniętego obiektu AD wraz z jego atrybutem za pomocą jednego kliknięcia
  • Definiowanie okresu przechowywania kopii zapasowych środowiska Active Directory
  • Zachowywanie zmian wprowadzanych w obiekcie jako osobne wersje kopii zapasowych
  • Przywracanie usuniętych lub zmodyfikowanych obiektów lub poszczególnych atrybutów, bez konieczności restartowania kontrolerów domeny
  • Możliwość przywrócenia kopii zapasowej w ujęciu granularnym (pojedyńczych elementów AD)
  • Automatyzacja tworzenia kopii zapasowych co godzinę, codziennie lub co tydzień

FUNKCJONALNOŚCI

Podgląd wykonanych kopii zapasowych oraz zmian w przyrostowych backupach

Recovery Manager Plus posiada możliwość podglądu w menu głównym ilości atrybutów, które zostały dodane do kopii zapasowej. Dashboard przedstawia typy obiektów dla wybranej domeny oraz czas potrzebny do stworzenia backupu.

Tworzenie kopii zapasowej Active Directory, Office 365 oraz Exchange On-Premise

Z poziomu jednej konsoli internetowej system umożliwia konfigurację harmonogramu tworzenia kopii zapasowych dla tenantów Exchange i Office365 jak i Active Directory. Narzędzie umożliwia przechowywanie backupów przez długi okres czasu, dzięki czemu istnieje możliwość powrotu do odpowiedniej wersji.

Przywracania pełnej kopii zapasowej lub pojedynczego elementu

System pozwala na przywrócenie pojedynczego atrybutu z kopii zapasowej lub całego elementu. Funkcja ta umożliwia na bezproblemowe przywracanie Active Directory do odpowiedniego stanu, bez potrzeby manualnych interwencji. Wszystko z poziomu jednego interfejsu graficznego, dostępnego przez stronę www.

Łatwe przywrócenie źle wprowadzonych zmian

Recovery Manager Plus posiada funkcję Rollback, która pozwala na cofnięcie dowolnej zmiany w przypadku pomyłki. Jeśli administrator błędnie nada uprawnienia do zasobu zamiast jednej osobie kliku z różnych grup, nie będzie musiał przeszukiwać całego AD w celu naprawienia sytuacji. Wystarczy kilka kliknięć, aby to cofnąć.

 

Referencje