Identity360

Identity360

Bezpieczne logowanie jednokrotne do wszystkich aplikacji

Cloud

Cloud

Bezpieczne logowanie jednokrotne do wszystkich aplikacji

Obecnie w firmach wykorzystywanie wielu aplikacji biznesowych jest normą. Dla pracowników oznacza to często konieczność zapamiętywania wielu haseł i ciągłe logowanie się do różnych systemów, co bywa kłopotliwe. Administratorzy IT również stoją przed wyzwaniem, aby skutecznie zarządzać dostępem do tych aplikacji i zachować bezpieczeństwo. Na pomoc przychodzi Identity360 - usługa logowania jednokrotnego (SSO) oparta na chmurze. Umożliwia ona pracownikom łatwy i bezpieczny dostęp do wszystkich aplikacji biznesowych za pomocą tylko jednego kliknięcia i jednorazowego logowania.

Korzyści

  • Scentralizowany dostęp
  • Standaryzowane SSO oparte o SAML
  • Wykorzystanie istniejących tożsamości
  • Inspekcja dostępu i wykorzystania aplikacji
  • Łatwe zarządzanie użytkownikami

FUNKCJONALNOŚCI

Przyjazny interfejs

Dashboard został zaprojektowany z myślą o maksymalnej intuicyjności i łatwości użycia, co sprawia, że jest on przyjazny dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich poziomu zaawansowania w dziedzinie IT. Jego intuicyjny interfejs umożliwia sprawną nawigację i szybkie dotarcie do niezbędnych funkcji i informacji. Zawiera interaktywne elementy, takie jak wykresy i grafiki, które można łatwo analizować i interpretować. 

Screen systemu - Identity360
Screen systemu - Identity360

Analiza bezpieczeństwa

 

Funkcja ta umożliwia administratorom IT szczegółową analizę bezpieczeństwa i zarządzania tożsamościami, w tym monitorowanie zagrożeń i słabości poprzez raporty o nieprawidłowych logowaniach, zmianach uprawnień i podejrzanej aktywności. Użytkownicy mogą także tworzyć niestandardowe raporty dostosowane do potrzeb organizacji, koncentrując się na wybranych danych i trendach.

Łatwa integracja

Narzędzie jest kompatybilne z wieloma popularnymi aplikacjami i usługami chmurowymi, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami IT. Integracja z różnorodnymi aplikacjami i platformami chmurowymi pozwala na centralne zarządzanie dostępem i tożsamościami użytkowników, co jest kluczowe w dzisiejszym zdecentralizowanym środowisku pracy. Dodatkowo umożliwia wdrożenie spójnych polityk bezpieczeństwa i uwierzytelniania w całej organizacji, niezależnie od używanych aplikacji i usług.

Screen systemu - Identity360
 

Referencje