ADAudit Plus

ADAudit Plus

Audyt danych wrażliwych w organizacji

On Premises

On Premises

System audytujący całą domenę Active Directory w czasie rzeczywistym.

Narzędzie potrafi monitorować, raportować i audytować wszystkie zmiany zachodzące w całym Active Directory: rozpoczynając od logowań użytkowników, przechodząc przez dodawanie nowych kont i przydzielanie im uprawnień, kończąc na informacjach, kiedy dany serwer został wyłączony i przez kogo. Narzędzie nie audytuje jedynie kontrolerów domen, ale również stacje robocze, serwery członkowskie, serwery plików oraz macierze dyskowe. Wszystko to z poziomu jednej konsoli webowej, zapewniającej szybki i wygodny dostęp do wszystkich danych. Ponadto, system potrafi alarmować nas w czasie rzeczywistym. ADAudit Plus zastępuje żmudne przeszukiwanie logów przy pomocy skryptów i oszczędza wiele czasu administratorom systemów Windows.

„Dzięki ADAudit Plus mamy możliwość porządkowania danych oraz tworzenia rozbudowanych raportów. System usprawnił nam codzienną pracę i dzięki temu nasi pracownicy mogą skupić się na innych kluczowych czynnościach. Z perspektywy widzimy, jak dużo rzeczy może odbywać się za kulisami, bez potrzeby naszej bezpośredniej ingerencji”.

Mateusz Mazur
Mateusz Mazur Yggdrasil Gaming Global IT Manager

„ADAudit Plus pomógł nam usprawnić pracę helpdesku oraz tworzenie raportów. Pozwolił nam zobaczyć, co dzieje się z kontami użytkowników – dzięki niemu łatwiej jest nam identyfikować miejsca blokowania kont czy monitorować nadawanie uprawnień i dostępów do kont wrażliwych”.

Bartosz Banach
Bartosz Banach CEDC International IT Infrastructure Manager

Korzyści

  • Tworzenie szczegółowych raportów obiektów AD
  • Audyt akcji wykonywanych przez użytkowników domenowych
  • Wykrywanie wprowadzanych zmian GPO
  • Możliwość konfiguracji notyfikacji w czasie rzeczywistym
  • Tworzenie zaawansowanych raportów udziałów sieciowych
  • Opcja konfiguracji audytu stacji roboczych
  • Tworzenie własnych raportów uwzględniających złożoną analizę wprowadzonych danych

FUNKCJONALNOŚCI

Bezpieczeństwo i audyt Active Directory

ADAudit Plus umożliwia monitoring i audyt Active Directory w czasie rzeczywistym w oparciu o występujące w nim zdarzenia. Wykorzystując je, system pozwala na tworzenie alertów i profili alarmowania, poprzez powiadamiania email lub SMS. W razie wystąpienia niechcianego zdarzenia, ADAudit Plus potrafi wykonać wcześniej skonfigurowany skrypt, aby zapobiec niepożądanym zmianom przez nieautoryzowany dostęp do środowiska.

ADAudit Plus screen ze strony głównej

Archiwizowanie danych historycznych i audyt Active Directory

System zapewnia okresową archiwizację danych, aby zarządzać miejscem na dysku. Umożliwia przeglądanie raportów, takich jak historia logowania użytkownika usługi Active Directory, historia zmiany hasła i inne informacje ze zarchiwizowanych danych audytu. Wykonane raporty można eksportować do formatów XLS, CSV, PDF i Excel.

Moduł wbudowanych raportów

Narzędzie posiada ponad 300 wbudowanych raportów, dzięki którym można przejrzeć każdą akcję, jaka została wykonana. Poza raportami out-of-the-box, ADAudit Plus może definiować niestandardowe raporty według własnych potrzeb. Ponadto, umożliwia tworzenie cyklicznych harmonogramów wykonywania tych raportów i przesyłanie wygenerowanego pliku do podanej w konfiguracji ścieżki.

Raporty logowań ADAudit Plus
ADAudit Plus wysyłanie notyfikacji

Notyfikacje wysyłane do administratorów

ManageEngine ADAudit Plus posiada możliwość konfiguracji powiadamiania administratorów. Do każdego odnotowanego przez system zdarzenia można odpowiednio zdefiniować treść wiadomości, jaką otrzyma administrator. W przypadku dużej ilości powiadomień, system umożliwia stworzenie odstępu czasu, w ciągu którego może zostać przesłana tylko jedna wiadomość/powiadomienie.

Obsługa wielu domen z jednego miejsca

System jest multidomenowy, co oznacza, że może być do niego podpiętych wiele domen, a także mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym równocześnie. Dzięki temu administratorzy będą mieli najświeższe informacje o środowisku domenowym z pojedynczej konsoli webowej.

Obsługa wielu domen ADAUdit Plus
ADAudit Plus weryfikowanie modyfikacji plików

Monitorowanie Serwerów plików

Aplikacja ADAudti Plus pozwala na weryfikowanie zdarzeń takich jak utworzenie, modyfikowanie, usuwanie, przenoszenie plików i wiele więcej dla urządzeń typu Windows File Server, Windows File Cluster, NetApp Server, EMC Isilon, Hitachi NAS, Huawei OceanStor, EMC Server, Synology NAS, Amazon FSx oraz QNAP NAS dzięki czemu możemy w szybki sposób weryfikować jakie zmiany na plikach były wykonywane przez użytkowników.

Weryfikowanie anomalii na użytkownikach

System pozwala na weryfikowanie zdarzeń nietypowych dla użytkowników środowiska AD. Jeżeli użytkownicy logują się błędnie, w nietypowych godzinach, wykonują akcję na użytkownikach albo plikach, których wcześniej nie robili lub nie powinni mieć takich uprawnień przy pomocy ADAudit Plus jesteśmy w stanie uzyskać szczegółowe informację dotyczące zdarzenia i automatycznie zablokować wskazanego użytkownika przy pomocy skryptu.

Screen weryfikowanie anomalii
 

Referencje