]

ADSelfService Plus

ADSelfService Plus

Samodzielny restart haseł przez użytkowników

On Premises

On Premises

ADSelfService Plus jest zintegrowanym narzędziem, które pozwala na samodzielny restart haseł, odblokowanie konta oraz uzupełnianie danych w Active Directory przez użytkowników końcowych.

Dodatkowo pozwala na wykonywanie logowań SSO do wielu innych aplikacji z poziomu jednej konsoli. ADSelfService Plus pozwala na logowanie przy pomocy jednego kliknięcia do aplikacji obsługujących SAML’a, włączając Office365, SalesForce oraz GSuite, dzięki AD SSO. Narzędzie rozszerza również bezpieczeństwo przy pomocy wielu wspieranych metod podwójnej autoryzacji, takich jak SMS, email, YubiKey, Google Authenticator oraz wiele więcej. Dzięki zwiększonej samodzielności użytkowników, administratorzy odzyskują dużo czasu. System posiada również wiele raportów, dzięki którym możemy audytować wszelkie restarty haseł.

Korzyści

  • Samoobsługowe zarządzanie hasłami
  • Przesyłanie użytkownikom powiadomień o wygasających hasłach
  • Możliwość dostosowania szczegółowych zasad haseł w jednostce organizacyjnej
  • Samodzielna aktualizacja danych osobowych
  • Szybkie wyszukiwanie użytkowników, kontaktów i grup w orgazniacji
  • Kontrola subskrypcji grupy, bez konieczności angażowania działu wsparcia
  • Podniesienie bezpieczeństwa organizacji

FUNKCJONALNOŚCI

Możliwość samodzielnej obsługi

Funkcja ta umożliwia użytkownikowi końcowemu reset hasła i odblokowanie konta w oparciu o pytania zabezpieczające lub inny typ podwójnej autentykacji. Z pomocą agenta GINA, ADSelfService Plus udostępnia również te funkcje z poziomu ekranu Windows na urządzeniu użytkownika. Pracownik ma również dostęp do swoich danych osobowych i sam może je zaktualizować. ADSelfService umożliwia także dodanie zdjęcia.

Przydzielanie polityk do OU i grup

System pozwala na zdefiniowanie polityk haseł dla danych grup lub OU, wraz z możliwością przydzielenia dostępu do funkcji takich jak: reset haseł, odblokowywanie konta, edycja danych osobowych oraz zmiana hasła. Funkcja ta pozwala na przypisanie  odpowiedniego poziom zabezpieczeń dla danej grupy.

Możliwość jednorazowego logowania do wielu aplikacji, tzw. SSO

Po jednorazowym logowaniu do systemu ADSelfService Plus, użytkownik końcowy otrzymuje dostęp do systemów używanych przez firmę, takich jak: Dropbox, Office365, OracleDB i innych 130 aplikacji dostępnych out-of-the-box. ADSelfService Plus pozwala również na dodawanie swoich aplikacji, według standardu SAML.

Funkcja raportowania oraz audytu zdarzeń

ADSelfService Plus umożliwia generowane, w oparciu o zarejestrowanych użytkowników, raporty dotyczące np. wygasających i zmienionych haseł, czy wykorzystywanych licencji. System pozwala również na eksport raportu do wielu formatów oraz ich cykliczne wysyłanie.

 

Referencje