]

ADManager Plus

ADManager Plus

Kompleksowe zarządzanie domeną

On Premises

On Premises

Administratorzy IT każdego dnia stoją przed wyzwaniem zarządzania elementami Active Directory.

Wykonywanie złożonych zadań, takich jak konfigurowanie właściwości użytkownika, jest niezwykle czasochłonne, męczące i podatne na błędy - zwłaszcza w dużym, skomplikowanym Active Directory. ADManager Plus pomoże wyeliminować wspomniane problemy. Pozwoli na zautomatyzowanie uciążliwych zadań, uprości zarządzanie AD i dostarczy szczegółowy raport o stanie różnych zadań. Dzięki niemu można w szybki sposób wykonać wszystkie akcje związane z AD. System pozwala również na częściową delegację uprawnień do techników bez konieczności udostępniania kontroli w innych obszarach. Cykliczne zadania, nie będą stanowić problemu, ponieważ wykona je ADManager Plus.

Korzyści

  • Zarządzanie domeną w prosty sposób
  • Wprowadzanie wielu zmian w AD, przy pomocy jednego kliknięcia
  • Bezpieczeństwo danych
  • Możliwość rezygnacji z Powershell
  • Przekazywanie wybranych uprawnień do odpowiednich osób
  • Kontrola zmiany w AD

FUNKCJONALNOŚCI

Kompleksowe zarządzanie użytkownikami

System posiada wiele funkcji do zarządzania użytkownikami w Active Directory, takich jak: tworzenie, edycja, usuwanie, przenoszenie, reset hasła, blokowania oraz odblokowywanie użytkowników. Z poziomu jednego systemu webowego, wprowadzone zmiany zostaną przesłane do natywnego AD wraz ze wszystkimi nadanymi atrybutami.

Możliwość zarządzania politykami GPO

Funkcja ta umożliwia bezpośredni dostęp do edycji polityk domenowych, tworzenie nowych, jak i przypisywanie ich do wybranych grup zasobów w Active Directory. System przedstawia w prosty sposób działanie oraz podpowiada administratorowi, czego dotyczy dana polityka.

Zarządzanie uprawnieniami dostępów do share’ów oraz NTFS

Administrator w prosty sposób może nadać lub odebrać jednej lub grupie osób dostęp do określonych udziałów lub folderów, wraz z odpowiednimi permisjami i możliwością dziedziczenia uprawnień. Funkcja pozwala również administratorowi na reset wszystkich uprawnień i nadanie ich na nowo tylko do danego zasobu z pomocą jednego kliknięcia.

Zarządzanie użytkownikami z pomocą szablonów modyfikacji

ADManager Plus ułatwia zarządzanie i edycję danych użytkownika za pomocą nieograniczonej liczby szablonów. W jednym szablonie mogą być zawarte takie informacje jak: dane osobowe, dane kontaktowe, Exchange, osobna skrzynka pocztowa oraz w razie pomyślnego wykonania modyfikacji, może zostać wykonany skrypt powershell’owy.

Możliwość raportowania zdarzeń w środowisku AD

System posiada dużą liczbę raportów opartych o: użytkowników, hasła, grupy, komputery, skrzynki mailowe, kontakty, GPO, OU, udziały oraz możliwość skonfigurowania własnego raportu. Po wygenerowaniu raportu, ADManager Plus umożliwia wykonywanie akcji w oparciu o wyświetlone wyniki, takie jak: reset hasła, odblokowanie lub zablokowanie konta, przeniesienie do innej grupy lub OU oraz usunięcie konta i inne.

Tworzenie automatyzacji zadań administratorów

Funkcja ta pozwala na zautomatyzowanie monotonnych zadań i konfigurację sukcesywnie po sobie następujących akcji, które oszczędzą czas administratorom. Automatyzacje pozwalają na cykliczne wykonywanie akcji jak reset hasła w oparciu o skonfigurowany raport, następnie zablokowanie użytkownika lub jego usunięcie w razie długiego braku aktywności.

Backup Active Directory

Produkt posiada funkcję Backup Active Directory oraz możliwość przywracania pojedynczych obiektów. Do ADManager Plus została zaimplementowana możliwość tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Funkcja ta potrafi stworzyć backup wszystkich zasobów zawartych w Active Directory, jak i przynależność do grup, hierarchię oraz przypisane atrybuty.

 

Referencje