]

ADAudit Plus

ADAudit Plus

Audyt danych wrażliwych w organizacji

On Premises

On Premises

System audytujący całą domenę Active Directory w czasie rzeczywistym.

Narzędzie potrafi monitorować, raportować i audytować wszystkie zmiany zachodzące w całym Active Directory: rozpoczynając od logowań użytkowników, przechodząc przez dodawanie nowych kont i przydzielanie im uprawnień, kończąc na informacjach, kiedy dany serwer został wyłączony i przez kogo. Narzędzie nie audytuje jedynie kontrolerów domen, ale również stacje robocze, serwery członkowskie, serwery plików oraz macierze dyskowe. Wszystko to z poziomu jednej konsoli webowej, zapewniającej szybki i wygodny dostęp do wszystkich danych. Ponadto, system potrafi alarmować nas w czasie rzeczywistym. ADAudit Plus zastępuje żmudne przeszukiwanie logów przy pomocy skryptów i oszczędza wiele czasu administratorom systemów Windows.

Korzyści

  • Tworzenie szczegółowych raportów obiektów AD
  • Audyt akcji wykonywanych przez użytkowników domenowych
  • Wykrywanie wprowadzanych zmian GPO
  • Możliwość konfiguracji notyfikacji w czasie rzeczywistym
  • Tworzenie zaawansowanych raportów udziałów sieciowych
  • Opcja konfiguracji audytu stacji roboczych
  • Tworzenie własnych raportów uwzględniających złożoną analizę wprowadzonych danych

FUNKCJONALNOŚCI

Bezpieczeństwo Active Directory

ADAudit Plus umożliwia monitorowanie całego środowiska ActiveDirectory w czasie rzeczywistym w oparciu o występujące w nim zdarzenia. Wykorzystując je, system pozwala na tworzenie alertów i profili alarmowania, poprzez powiadamiania email lub SMS. W razie wystąpienia niechcianego zdarzenia, ADAudit Plus potrafi wykonać wcześniej skonfigurowany skrypt, aby zapobiec niepożądanym zmianom przez nieautoryzowany dostęp do środowiska.

Archiwizowanie danych historycznych

System zapewnia okresową archiwizację danych aby zarządzać miejscem na dysku. Umożliwia przeglądanie raportów, takich jak historia logowania użytkownika usługi Active Directory, historia zmiany hasła i inne informacje ze zarchiwizowanych danych audytu. Wykonane raporty można eksportować do formatów XLS, CSV, PDF i Excel.

Moduł wbudowanych raportów

Narzędzie posiada ponad 200 wbudowanych raportów, dzięki którym można przejrzeć każdą akcję, jaka została wykonana. Poza raportami out-of-the-box, ADAudit Plus posiada możliwość definiowania niestandardowych raportów według własnych potrzeb, tworzenia cyklicznych harmonogramów wykonywania tych raportów i przesyłanie wygenerowanego pliku do podanej w konfiguracji ścieżki.

Notyfikacje wysyłane do administratorów

ADAudit Plus posiada możliwość konfiguracji powiadamiania administratorów. Do każdego odnotowanego przez system zdarzenia można odpowiednio zdefiniować treść wiadomości, jaką otrzyma administrator. W przypadku dużej ilości powiadomień, system umożliwia stworzenie odstępu czasu, w ciągu którego może zostać przesłana tylko jedna wiadomość/powiadomienie.

Obsługa wielu domen z jednego miejsca

System jest multidomenowy, co oznacza, że może być do niego podpiętych wiele domen, oraz że mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym równocześnie. Dzięki temu administratorzy będą mieli najświeższe informacje o środowisku domenowym z pojedynczej konsoli webowej.

 

Referencje