Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.

]

Személyes adatok kezelése

A megadott személyes adatok kezelője az MWT Solutions S.A., székhelye RM2 Office Center, Radnóti Miklós utca 2., H-1137 Budapest. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akivel a gdpr@mwtsolutions.eu címre küldött e-mailben léphet kapcsolatba.

 

A személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, rövidítve: GDPR) alapján történik, amelyet a webináriumra való regisztrálással fejezett ki. Személyes adatait addig kezeljük, amíg vissza nem vonja a jelentkezését a webináriumra, vagy a webinárium befejezéséig, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Ha hozzájárul az MWT Solutions S.A. termékek és szolgáltatások népszerűsítéséhez és reklámozásához, az Ön adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

 

Az adatok címzettjei lehetnek olyan szervezetek, akiket az Adatkezelő megbízott a személyes adatok kezelésével (pl. informatikai szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, beleértve a webinárium szolgáltatáshoz való hozzáférést és annak működtetését biztosító szolgáltatásokat). Az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül az USA-ba továbbítják, ahol a nyilvántartást vezető és a webinárium szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító LogMeIn, Inc. cég székhelye található. Az EGT-n kívüli országok nem biztosíthatják a személyes adatok ugyanolyan szintű védelmét, mint az EGT-országok. Mielőtt személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítanák, az MWT Solution S.A. mindent megtesz annak biztosítására, hogy az ilyen továbbítás ne vezessen az EGT-tagországokban hatályos rendelkezések által garantált védelem szintjének csökkenéséhez. Személyes adatainak az EGT-n kívülre történő továbbítása esetén azok továbbítására az Európai Bizottság által elfogadott, az adatvédelem területén alkalmazott szerződéses kikötések alapján kerül sor. Kérhet további információt az EGT-n kívüli adatátvitelről is, ha kapcsolatba lép velünk a fent megadott címen.

 

Önnek joga van hozzáférni a személyes adataihoz és azokat helyesbíteni, töröltetni vagy korlátozni a kezelésüket, valamint jogában áll az adatait átvinni. A személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja annak az adatkezelésnek a jogosságát, ami a hozzájárulása alapján, a visszavonásig történt. A személyes adatok megadása önkéntes, de szükséges a Társaság által szervezett webináriumon való részvételhez, a marketinghez való hozzájárulás esetén pedig a Társaság termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítéséhez és reklámozásához. Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez.

 

Az Adatkezelő nem hoz automatizált döntéseket, ideértve azt is, hogy nem végez profilalkotást sem.