Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.

]

A Webhely használatának szabályai

 1. A webhely használatára vonatkozó szabályok („Szabályzat”) létrehozója az MWT Solutions S.A. (MWTS”) társaság, székhelye Poznańban, ul. Szyperska 14, 61-745 Poznań címen található, az Országos Bírósági Nyilvántartás vállalkozói nyilvántartásba KRS 0000736715 számon van bejegyezve, a bejegyzési aktáit a Poznańban lévő Poznań – Nowe Miasto és Wilda Kerületi Bíróság, Országos Bírósági Nyilvántartás VIII. Gazdasági Főosztályán őrzik, adószáma PL7781451059, statisztikai száma 300721670.
 2. A jelen Szabályzat meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján az MWTS ingyenesen elérhetővé teszi az MWTS és kirendeltségei weboldalainak (“Webhely”), illetve az azokon található tartalmak vagy eszközök, valamint az így nyújtott szolgáltatások használatának lehetőségét.
 3. A Webhely használata egyet jelent ezen adatok gyűjtéséhez és felhasználásához való hozzájárulással. Amennyiben Ön nem ért egyet a Szabályzat feltételeivel, a Webhely további használata nem megengedett.
 4. A Webhely egészének jogai az MWTS-t illetik meg, míg a tartalom egyes elemeihez fűződő jogok az MWTS-t vagy azokat a természetes és jogi személyeket illetik meg, akiknek az anyagai jogszerűen hozzáférhetővé váltak a Webhelyen.
 5. A Webhelyen elérhető szolgáltatások és tartalom minden látogató számára elérhető, kivéve azokat, amelyek regisztrációt igényelnek, amit az adott weboldal tartalma egyértelműen jelez.
 6. A Webhely használata során a felhasználó teleinformatikai rendszerben azonosítási és statisztikai céllal sütik (cookie fájlok) kerülnek telepítésre. Az MWTS által használt sütikről további információ a Webhelyen elérhető Adatvédelmi szabályzatban található.
 7. A Weboldal felhasználói kizárólag a Weboldalon keresztül elérhetővé tett anyagok felhasználására jogosultak az úgynevezett engedélyezett felhasználás keretein belül, amelyet a szerzői és szomszédos jogokról szóló törvény (Dz. U. 2006. évi 90. szám, 631. tétel a későbbi módosításokkal) szabályoz.
 8. A Webhely használata az általánosan hozzáférhető internetes hálózaton keresztül történik, amely természeténél fogva nem garantálja a felhasználó és az MWTS közötti kommunikáció megbízhatóságát vagy bizalmas jellegét, beleértve az elküldött információk tartalmát és a felhasználó adatainak titkosságát.
 9. Az MWTS mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webhely mindenkor, folyamatosan és teljes körűen elérhető legyen, de nem garantálja, és nem vállal felelősséget a rendelkezésre állásért.
 10. A Webhely és az ott található tartalom, eszközök vagy szolgáltatások használata kizárólag saját személyes használatra, a Webhely rendeltetésének megfelelő célokra, valamint a törvény, a Szabályzat és a jó erkölcs rendelkezéseinek megfelelően engedélyezett. Különösen nem megengedett ezeknek az MWTS írásbeli hozzájárulása nélküli felhasználása semmilyen szervezett, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi tevékenységben.
 11. A Webhely működésével és a rendelkezésre álló tartalommal, eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat és észrevételeket a marketing@mwtsolutions.eu e-mail címre kell küldeni. A beadványnak tartalmaznia kell legalább az Ön kereszt- és vezetéknevét, e-mail címét, valamint a beadványt kiváltó körülmények és szabálytalanságok részletes leírását, ellenkező esetben az MWTS a panaszt figyelmen kívül hagyhatja. A panaszok elbírálásának ideje a beérkezéstől számított 14 nap. A panaszt benyújtó személyt e-mailben kap értesítést a panasz elbírálásáról.
 12. Az MWTS mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webhelyen rendelkezésre álló eszközök és szolgáltatások megszakítás nélkül és zavartalanul működjenek, de az MWTS nem vállal felelősséget a hibás működésükből vagy elérhetetlenségükből eredő következményekért, beleértve az eszközök és szolgáltatások használatából eredő következményeket is.
 13. Az MWTS mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webhelyen található tartalom naprakész, pontos és folyamatosan elérhető legyen, de az MWTS nem vállal felelősséget a tartalom elavultságából, pontatlanságából, pontatlanságából vagy elérhetetlenségéből eredő következményekért, beleértve a tartalomra való hagyatkozásból eredő következményeket is.
 14. Az MWTS mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webhely mentes legyen a rosszindulatú szoftverektől, de az MWTS nem felelős az weboldalak használatából eredő következményekért a felhasználó teleinformatikai rendszerére, beleértve a műszaki infrastruktúrát és az adatokat is.
 15. Az MWTS nem felelős a Webhely nem megfelelő használatának következményeiért, beleértve a regisztrációk MWTS általi blokkolásának vagy törlésének következményeit is.
 16. Az MWTS nem felel a Webhelyen található információk felhasználó általi használatának jogi, pénzügyi vagy egyéb következményeiért. Az MWTS nem felel a felhasználó vagy harmadik felek káraiért vagy veszteségeiért, beleértve az elmaradt hasznot is, amelyek bármilyen módon kapcsolódnak az információk használatához, beleértve az egyedi ügyekben hozott döntéseket is. A Webhelyet a felhasználó saját felelősségére veszi igénybe.
 17. Az MWTS nem felel a Webhelyhez való kapcsolódást biztosító operátorok tevékenységének helyességéért sem az MWTS, sem a Webhelyet használó személyek oldalán.
 18. Az MWTS bármikor jogosult módosítani a Szabályzatot. A Szabályzat módosítása nem igényel előzetes értesítést, és az a Szabályzat új változatának a Webhelyen történő közzétételével egyidejűleg lép hatályba. Ha Ön nem ért egyet a Szabályzat módosításával, a Webhely további használata nem megengedett.
 19. Az MWTS bármikor megváltoztathatja a Webhelyen elérhető tartalom terjedelmét vagy típusát, valamint bővítheti, módosíthatja, korlátozhatja vagy megszüntetheti a kínálatot mind a Webhelyen elérhető egyes funkciók, mind az eszközök vagy szolgáltatások összessége tekintetében.
 20. Az MWTS fenntartja magának a jogot a Szabályzat tartalmának kötelező értelmezésére.
 21. Az MWTS nem felelős azon más szervezetekhez tartozó weblapok vagy vitrinek tartalmáért, működéséért és biztonságáért, amelyekre a jelen Webhelyen linkek (hivatkozások) mutatnak. Ezek a webhelyek függetlenül működnek, és az MWTS semmilyen módon nem ellenőrizheti őket. Javasoljuk, hogy olvassa el a tulajdonosuk adatvédelmi szabályzatát és felhasználási feltételeit, amikor más oldalakra látogat.
 22. A Webhely használatából eredő, békés úton meg nem oldott jogvitákat a helyileg és a vita tárgya szerint illetékes bíróságnak kell rendeznie.