Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.

]

Jogi Nyilatkozat

A Webhely használatának szabályai

 1. A Felhasználó a Webhelyet csak saját célra használhatja, nyilvános, kereskedelmi célokra azonban nem.
 2. A Weboldal megjelenése és tartalma, beleértve annak aloldalait, és a jelenleg hatályos szerzői jogi törvény rendelkezései értelmében vett bármely egyéb mű, ideértve, de nem kizárólag, a Felhasználók számára a Weboldalon keresztül elérhetővé tett számítógépes programokat (együttesen a továbbiakban: “Információk”), az MWT Solutions tulajdonát képezi, vagy azokat az MWT Solutions megfelelő licencek vagy engedélyek alapján használja, és azokat a hatályos törvények védik.
 3. Az MWT Solutions kategorikusan kimondja és fenntartja, hogy a Szerződéskötés nem jelent szerződéskötést vagy szerződéskötési ígéretet az Információhoz fűződő jogok vagy azok elemeinek átadására, és nem lehet alapja ilyen szerződéskötésre vonatkozó igényeknek, hacsak ez egyértelműen nem következik az Alapelvekből vagy az MWT Solutions vagy más meghatalmazott személynek a semmisség terhe alatt írásbeli nyilatkozatából.
 4. Az MWT Solutions a Felhasználót kizárólag csak arra hatalmazza fel, hogy az Információkat térítésmentesen böngészhesse, letölthesse rögzítés céljából, későbbi felhasználás céljából bármilyen formában rögzítse, és felhasználja az Információt, de kizárólag a Webhely megjelenésének vagy az egyes grafikai elemeinek kifejezett kizárásával, különösen beleértve, de nem kizárólagosan, bármilyen kereskedelmi vagy áruvédjegyet, vagy ezek részeit.
 5. Az MWT Solutions kategorikusan kijelenti és kiköti, hogy a Felhasználó számára a Weboldalon keresztül hozzáférhetővé tett számítógépes programokat alkotó Információk felhasználásának szabályaira és módjára külön felhasználási feltételek vonatkoznak, és a Felhasználó ezek elfogadásának hiányában nem jogosult a Szerződés alapján ezen Információk birtoklására vagy felhasználására.
 6. Az MWT Solutions kategorikusan kijelenti és kiköti, hogy az Információ Felhasználó általi felhasználása semmilyen módon nem sértheti az MWT Solutions vagy az arra felhatalmazott harmadik felek jogait, különösen, de nem kizárólag, a szerzői és ipari tulajdonokat az esetlegesen megosztott szabadalmakhoz, használati mintákhoz, védjegyekhez, integrált áramkörök topográfiáihoz, ipari formatervezési mintákhoz és a hatályos jogszabályokkal védett földrajzi jelölésekhez fűződő jogaikat.
 7. Az MWT Solutions kategorikusan kijelenti és kiköti, hogy a Felhasználónak tilos, de nem kizárólagosan, bármilyen módon módosítani az Információt, valamint azt, előzetes, a semmisség terhe alatt írásbeli beleegyezés nélkül, nyilvánosságra hozni, akár csak részben is, különösen, de nem kizárólagosan, azáltal, hogy elérhetővé teszi azokat az Interneten, valamilyen weboldalon vagy bármely más hálózatban, vagy ilyen weblapokon közzétett, a Webhelyre illetve az egyes Információkra mutató linkek használatával.
 8. Az MWT Solutions kategorikusan kijelenti és kiköti, hogy a Felhasználó köteles az Információkat valóságos, látható és kitörölhetetlen figyelmeztetéssel ellátni a szerzői és egyéb tulajdonjogokról, kivéve ha a Felhasználó az Alapelveknek megfelelően kapott, korlátozott engedéllyel rendelkezik.
 9. Az MWT Solutions kategorikusan kijelenti és kiköti, hogy a Felhasználó legkésőbb a Szerződés felmondásának napjától számított 24 (huszonnégy) órán belül köteles saját költségén eltávolítani a bármilyen módon rögzített Információt, kivéve, ha az egyes Információk használatára vonatkozó külön használati feltételek erről egyértelműen másként rendelkeznek.
 10. Az MWT Solutions kategorikusan kijelenti és kiköti, hogy előfordulhat, hogy az Információk hiányosak, vagy pontatlanságokat, tévedéseket vagy hibákat tartalmaznak, amelyek eltávolítására vagy javítására a felismerésük után azonnal, de a lehetőség függvényében, a Felhasználó értesítése nélkül sor kerül.
 11. Az MWT Solutions kategorikusan kijelenti és kiköti, hogy a Szolgáltatások használatánál nem nyújt semmilyen az Információkkal kapcsolatos biztosítékot vagy garanciát, különösen, de nem kizárólagosan, azok használatával vagy a használatuk eredményével összefüggésben.
 12. Az MWT Solutions kategorikusan kijelenti és kiköti, hogy kizárja az MWT Solutions Felelősségét az Információ Felhasználó általi felhasználásával kapcsolatban elszenvedett károkért vagy az Információ használatának lehetetlenségéért.
 13. Az MWT Solutions kategorikusan kijelenti és kiköti, hogy az Internet bármely oldalára mutató linkeket csak a Felhasználó kényelme érdekében helyeztek el a Weboldalon, azonban az MWT Solutions cégnek nincs befolyása azok tartalmára vagy megjelenésére, semmilyen felelősséget nem vállal a használatukért vagy a Felhasználó általi használatukkal kapcsolatban, aki ezt minden alkalommal kizárólag saját felelősségére teszi.
 14. Az MWT Solutions kifejezetten kijelenti és kiköti, hogy az Információnak az Alapelvekben meghatározottaktól eltérő felhasználásához az MWT Solutions előzetes, a semmisség terhe alatt írásbeli hozzájárulása szükséges.
 15. Az MWT Solutions kategorikusan kijelenti és kiköti, hogy a Weboldal tartalma nem minősül ajánlatnak a hatályos törvények értelmében.