Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.

]

GDPR

Adatkezelő

Az oldalon megadott adatainak kezelője az MWT Solutions S.A., RM2 Office Center, Radnóti Miklós u. 2., H-1137 Budapest, adószám: HU27921706. Az adminisztrátor részére emailt küldhet az alábbi címre: gdpr@mwtsolutions.eu

Adatkezelés alapja és célja

Személyes adatait (név, vezetéknév és e-mail cím) az Adatkezelő jogos érdeke alapján dolgozzuk fel az Adatkezelő termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos marketing tevekénységre. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a „Az egyének személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az hatályon kívül helyezésről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének 1 pontjának f) alpontja (a továbbiakban: GDPR), amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását, ha az az Adatkezelő jogos érdekeinek megvalósításához szükséges. Az adatkezelés célja az Adatkezelő termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos marketing tevékenységek végzése.

Az adatfeldolgozás ideje

Személyes adatait a marketing kampány lebonyolításának idejére az Adatkezelő kezeli. Adatait a begyűjtésük dátumától számított 3 hónapnál tovább nem tároljuk.

Adatforrás

Tájékoztatjuk, hogy adatait az interneten található nyilvános adatbázisokból szereztük be.

Adatfogadók

Személyes adatait átadhatjuk egy olyan szervezetnek, amely az Adatkezelő marketingüzeneteinek automatikus küldését végzi.

Engedélyek

Önnek joga van: hozzáférni személyes adataihoz, helyesbítést kérni, kérni az adatkezelés leállítását, kérni személyes adatainak törlését és kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen, a fent megadott elérhetőségen.

Automatizált döntéshozatal

Személyes adatait nem használjuk automatizált döntéshozatalhoz, beleértve a profilalkotást is.