Device Control Plus

Device Control Plus

Pokročilá správa portů zařízení

On Premises

On Premises

Nástroj DLP (Data Loss Prevention), který chrání organizaci před únikem dat.

Device Control Plus umožňuje kontrolování, blokování a monitorování přenosných zařízení připojených přes USB port a jiných periferních zařízeních. Tato pokročilá správa portů zařízení chrání před neautorizovaným přístupem k citlivým údajům organizace. Aplikace pomáhá stanovit určitá pravidla, která následně přiřazujeme ke konkrétním skupinám zařízení. Můžeme určit, jestli má být daný port povolen, zablokován nebo také sloužit jen k čtení dat. Celek doplňuje modul reportů sloužící k vytahování archivních údajů a podrobné analýzy změn prováděných na zařízeních uživatelů. Device Control Plus podporuje také pokročilé filtrování dostupných zařízení tak, aby bylo možné najít zdroj díky konkrétním údajům, např. IP adrese.

Výhody

  • ochrana dat před krádeží
  • nenarušená kontrola zařízení
  • monitorování pokusů o získání neautorizovaného přístupu
  • široký rozsah podporovaných zařízení

FUNKCE

Pokročilá správa portů zařízení umožňující přístup k pracovní stanici přesně stanoveným doplňkům.

Připojení neautorizovaných zdrojů typu flash disk nebo pevný disk sebou může nést závažné následky. Od odstranění dat, přes jejich krádež, po napadení zařízení. Systém nám dává možnost ochrany před takovými situacemi, díky možnosti zablokování portů nebo jejich zpřístupnění konkrétním typům zařízení.

Určení konkrétních bezpečnostních zásad automaticky realizovaných v rámci zařízení organizace.

Platné bezpečnostní zásady mohou být přiřazeny k dříve vytvořeným skupinám zařízení. Díky takovémuto řešení je není nutné definovat zvlášť pro každou pracovní stanici, navíc zvyšují efektivitu práce IT oddělení v případě přijetí nových zaměstnanců. V závislosti na zaujímané pozici je zařízení přiděleno k příslušné skupině, společně s dříve stanovenými restrikcemi.

Kategorizování zařízení v závislosti na typu produktu za účelem lepší správy při velkém množství zdrojů v organizaci.

Zdroje mohou být kategorizovány jako: vyměnitelná velkokapacitní paměťová zařízení, CD-ROM, přenosná zařízení typu Windows, zařízení Apple, Bluetooth, tiskárna, modem, adaptér bezdrátové sítě, zařízení na zpracování obrazů, sériové porty (COM), paralelní porty (LPT), biometrické, infračervené, čtečky inteligentních karet, páskové stanice, myš a disketa.

Pokročilé vyhledávání zařízení ve zdrojích, např. s využitím IP adresy nebo jiných dostupných dat.

Veškeré příslušenství připojené k pracovní stanici můžeme ověřit podle takových údajů, jako jsou název počítače, doména, uživatelské jméno, název zařízení, typ zařízení, cesta výskytu zařízení, čas připojení, čas odpojení, čas používání a poslední akce, informující o tom, jestli bylo připojené zařízení zablokováno nebo připuštěno k použití.

Personalizace agenta instalovaného na zařízeních za účelem přizpůsobení jeho činnosti síťovým strukturám organizace.

Systém umožňuje konfigurovat adresu IP serveru, povolit komunikaci HTTPS a skenovat ihned po instalaci agenta. Pokud instalace selže, můžete určit časový interval, po kterém začne automatické zahájení procesu. Přidáním počítače do služby Active Directory je značně usnadněna správa portů zařízení mimo jiné díky možnosti automatické instalace agenta s notifikací.

Modul reportů s možností periodického informování uvedených e-mailových adres a exportu do souborů PDF, CSV, XLSX.

Ve výchozím nastavení jsou naplánované reporty: inspekce zařízení, rekapitulace týkající se zařízení, neautorizovaná zařízení, sledování souborů, file shadowing. Adresát může obdržet data třemi různými způsoby: soubor přidaný do přílohy, soubor ve formátu ZIP nebo URL adresa na report zveřejněný na serveru Device Control Plus. V případě překročení stanoveného datového limitu lze změnit nastavení tak, aby byl report automaticky zveřejněn na serveru.