Application Control Plus

Application Control Plus

Úplná kontrola nad aplikacemi

On Premises

On Premises

Application Control Plus je pokročilé řešení výrazně zvyšující úroveň bezpečnosti během používání nejnovějších technologií ve společnostech.

Nástroj umožňuje blokování aplikací nepotřebných k práci a výsledkem je úplná kontrola nad aplikacemi. Umožňuje blokování aplikací, které nejsou nutné k práci a mohly by způsobit pokles výkonnosti, nebo by jejich užívání mohlo být pro organizaci bezpečností riziko. Nástroj umožňuje převzít iniciativu a zavést konkrétní zásady týkající se aplikací. Nejdůležitější je, že není nutné přemýšlet o tom, jestli jsou směrnice uživateli dodržovány – veškerá kontrola leží v rukou správce.

Výhody

  • zvýšení efektivity práce uživatelů
  • úspora času při implementování aplikací
  • úplná kontrola nad softwarem
  • tvrdá data díky modulu reportů

FUNKCE

Intuitivní selekce softwaru v souladu s přijatými standardy v organizaci s možností automatizace.

 

Systém byl zkonstruován s ohledem na jednoduchost používání všech základních funkcí. Hlavní stránka po přihlášení obsahuje veškeré nezbytné informace pro správce, který získává přístup k datům a úplná kontrola nad aplikacemi správci díky takovéto konfiguraci umožňuje zkontrolovat nejen aktuální stav detekovaných aplikací, ale také trend z několika posledních dnů v případě šedého seznamu.

Tvorba white/blacklistů, které jasně vybírají aplikace z hlediska možností jejich využití.

 

Výběr probíhá označením příslušného softwaru, který je přidán na příslušný seznam. Systém umožňuje tvorbu mnoha seznamů aplikací s možností intuitivního filtrování a export dat do formátu PDF, CSV nebo XLSX. Graylist je přechodná oblast, týkající se aplikací nepřidělených k jedné nebo druhé skupině v systému.

Tvorba skupin aplikací za účelem rychlejšího proniknutí k položce, která nás zajímá, v případě propracované databáze.

 

Skupiny umožňují přístupně selektovat software, který může být následně jako celek přiřazen k příslušné restrikci. Díky tomu není nutné definovat bezpečnostní zásady pro každou aplikaci zvlášť. Takto tvořené seznamy lze upravovat nebo odstraňovat, pokud vznikne taková potřeba. také zobrazuje čas vytvoření dané skupiny a datum poslední úprav

Tvorba zásad zavádění softwaru zohledňující nejčastější restrikce zaváděné v organizaci.

Úplná kontrola nad aplikacemi a její funkce  umožňují zavedení dříve definovaných výhrad na mnoha zařízeních, bez nutnosti definovat je pro každé zařízení zvlášť. Restrikce jsou přiřazovány k příslušným skupinám, oproti tomu aplikace mohou být spouštěny v režimech:

  • Audit Mode – umožňující ověření greylistu a předefinování aplikací nacházejících se na white/blacklistu
  • Strict Mode – umožňující používat jen bílý seznam (ověřený software schválený k použití).

Seznam aplikací, které mohou využívat oprávnění správce za účelem lepšího zabezpečení využívaných zařízení.

Část aplikací ke správné činnosti vyžaduje oprávnění správce, ale pro bezpečnost se ho vyplatí udělovat pouze tehdy, když je to nezbytné. V případě nesprávné činnosti bez oprávnění správce se vyplatí zamyslet, jestli není používaný software napadený nebo využívaný k účelům, které by mohly způsobit ztrátu dat.

Reportování dat týkajících se softwaru a oprávnění s možností periodického informování uvedených osob.

 

Aplikace ukládá údaje ve formátech PDF, XLSX a CSV. V případě periodických zpráv systém nabízí tři možnosti odeslání: jako příloha, jako soubor ZIP nebo zveřejnění na serverech Desktop Central společně s upozorněním na správnou URL adresu. Jako výchozí jsou nabízeny reporty týkající se mimo jiné: Active Directory, přihlášení uživatele a white/blacklistu softwaru.