Firewall Analyzer

  Firewall Analyzer

  Získejte plnou viditelnost a kontrolu nad bezpečností celé sítě

  On Premises

  On Premises

  Získání náhledu do aktivit sítě a sledování logů firewallu je těžký úkol, z důvodu generování obrovského množství záznamů.

  Firewall Analyzer, software k analýze logů a správě konfigurace, je bezagentové řešení, které správci pomáhá porozumět, jak je využívaná kapacita jejich sítě. Navíc je tento nástroj nezávislý na dodavatelích – podporuje téměř všechny firewally typu open source, ale také komerční řešení, jako jsou Check Point, Cisco, Juniper, Fortinet, Palo Alto a jiné. Firewall Analyzer umožňuje rychlý vhled do prostředí z úrovně internetového prohlížeče. Díky tomu umožňuje bezproblémovou práci odkudkoliv a monitorování prostředí v reálném čase.

  Výhody

  • správa konfigurace a pravidel firewallu
  • sledování změn nastavení firewallu
  • bezpečnost sítě
  • monitorování uživatelů na internetu
  • monitorování sítě VPN
  • audit dodržování předpisů

  FUNKCE

  Pozorování prostředí pomocí pokročilých dashboardů

  Firewall Analyzer má propracované náhledy, díky nimž se dozvíte o svém prostředí vše. Systém stahuje údaje a prezentuje je v pro správce přátelské formě. Díky této funkci můžeme rychle projít všechny události v našem prostředí.

  Prohlížení podrobných informací ze všech zařízení

  Systém stahuje mnoho informací z připojených zařízení a archivuje je ve své databázi. Díky tomu si můžeme bezproblémově prohlédnout jak historické, tak i aktuální hodnoty. Firewall Analyzer dokáže prezentovat informace od nejpodrobnějších k obecným, díky čemuž máme přesný vhled do každého prvku našeho prostředí.

  Notifikace v reálném čase o každé nežádoucí události

  Systém disponuje zabudovaným modulem výstrah, který upozorní správce v případě výskytu jakékoliv anomálie. Můžeme definovat příslušné okrajové hodnoty a v případě jejich překročení o tom budeme okamžitě informováni.

  Specializované reporty

  Firewall Analyzer disponuje kromě dashboardů také modulem reportování, díky čemuž můžeme reportovat každou akci, která nás zajímá. Integrovaný modul umožňuje prohlížení historických údajů z celého prostředí, přátelskou prezentaci a export těchto dat do různých formátů.

  Správa pravidel firewallu z jednoho místa

  Systém analyzuje současná pravidla na firewallech a je schopen zobrazit pravidla, která se nikdy nevyužívají. Kromě toho může napovědět, která pravidla jsou redundantní a není třeba je duplikovat na našich síťových zařízeních. Tyto funkce pomáhají správcům rychle spravovat jejich prostředí.

  Prohledávání logů z úrovně sjednoceného uživatelského rozhraní

  Firewall Analyzer disponuje možností prohledávání všech informací získaných z firewallů. Můžeme vyhledat každý záznam z našich zařízení bez nutnosti přecházení k jednotlivým zařízením. Díky tomu je filtrování podle příslušných frází mnohem jednodušší.

  Testování sítě s pomocí zabudovaných nástrojů

  Systém disponuje zabudovanou sestavou nástrojů, která se hodí každému správci. Z úrovně grafického rozhraní se můžeme např. dotazovat na dostupnost zařízení, určovat jeho trasy v síti, dotazovat se na CLI a ověřovat odpovědi na konkrétních portech.

   

  Zajímají vás systémy kompatibilní s Firewall Analyzer?