Browser Security Plus

Browser Security Plus

Správa bezpečnosti prohlížečů

On Premises

On Premises

Browser Security Plus je nástroj, který pomáhá chránit citlivé údaje organizace před pokusem o vymámení dat třetími osobami.

ManageEngine vytvořil nástroj určený pro byznys, který pomáhá správcům IT ve správě a zabezpečení prohlížečů. Správa bezpečnosti prohlížečů umožňuje mimo jiné náhled do trendů používání, umožňuje měnit nastavení na přísnější, kontroluje rozšíření a pluginy, umožňuje zablokovat prohlížeče a zajišťuje shodu se stanovenými bezpečnostními standardy. To vše pomáhá organizaci chránit síť před kybernetickými útoky, jako jsou phishingové útoky, útoky typu watering hole, ransomware, viry a trojské koně.

Výhody

  • úspora času spojená s možností konfigurování mnoha zařízení najednou
  • bezpečnost vyplývající z možnosti úplné kontroly internetových prohlížečů
  • přátelská správa celého prostředí
  • kontrola aktuálnosti softwaru

Tvorba skupin zařízení

Aplikace umožňuje tvořit skupiny zařízení. Díky tomu tvorba konfigurací a následně jejich šíření nevyžaduje samostatnou činnost na každé pracovní stanici, jen označení konkrétní skupiny, která dostane dříve definovaná nastavení. Rozdělení na skupiny také umožňuje snadnou identifikaci jednotlivých zařízení v okamžiku zavedení dělení s ohledem na např. zaujímanou pozici v organizaci nebo s ohledem na konkrétní oddělení.

Repozitář rozšíření

Správa bezpečnosti prohlížečů Browser Security Plus nabízí vytvoření repozitáře doplňků k prohlížeči používaných v organizaci. Získáváme přístup ke všem řešením známým z Google Chrome, Mozilla Firefox a Edge, které následně můžeme instalovat na vybraných zařízeních nebo na celých skupinách zařízení. Intuitivně můžeme také zkontrolovat počet zařízení používajících dané rozšíření a počet přiřazených skupin.

Konfigurace bezpečnostních zásad

Tvorba konfigurací týkajících se zabezpečení, které jsou následně distribuovány na síti, zahrnuje mimo jiné nastavení týkající se Adobe flash, zákaz používání neschválených doplňků do prohlížeče, zákaz používání neaktualizovaných rozšíření, 3D Graphics API, synchronizaci s účtem Google, historii prohlížení, zpracovávání dat na pozadí nebo spuštění upozornění prohlížeče.

Dashboardy a modul reportů

Systém umožňuje reportování dat. Tvorba tzv. naplánovaných reportů, které se generují cyklicky v souladu s uvedeným časovým intervalem, konkrétním časem a jsou odesílány na uvedené e-mailové adresy. Dashboardy umožňují náhled nejdůležitějších dat v reálném čase. Díky tomu mohou správci vhodně zareagovat hned po výskytu netypických změn v síti. Dashboardy jsou interaktivní, umožňují rychlé proniknutí ke konkrétním zařízením/skupinám zařízení.