]

  Tvorba skupin zařízení

  Aplikace umožňuje tvořit skupiny zařízení. Díky tomu tvorba konfigurací a následně jejich šíření nevyžaduje samostatnou činnost na každé pracovní stanici, jen označení konkrétní skupiny, která dostane dříve definovaná nastavení. Rozdělení na skupiny také umožňuje snadnou identifikaci jednotlivých zařízení v okamžiku zavedení dělení s ohledem na např. zaujímanou pozici v organizaci nebo s ohledem na konkrétní oddělení.

  Repozitář rozšíření

  Browser Security Plus nabízí vytvoření repozitáře doplňků k prohlížeči používaných v organizaci. Získáváme přístup ke všem řešením známým z Google Chrome, Mozilla Firefox a Edge, které následně můžeme instalovat na vybraných zařízeních nebo na celých skupinách zařízení. Intuitivně můžeme také zkontrolovat počet zařízení používajících dané rozšíření a počet přiřazených skupin.

  Konfigurace bezpečnostních zásad

  Tvorba konfigurací týkajících se zabezpečení, které jsou následně distribuovány na síti, zahrnuje mimo jiné nastavení týkající se Adobe flash, zákaz používání neschválených doplňků do prohlížeče, zákaz používání neaktualizovaných rozšíření, 3D Graphics API, synchronizaci s účtem Google, historii prohlížení, zpracovávání dat na pozadí nebo spuštění upozornění prohlížeče.

  Dashboardy a modul reportů

  Systém umožňuje reportování dat. Tvorba tzv. naplánovaných reportů, které se generují cyklicky v souladu s uvedeným časovým intervalem, konkrétním časem a jsou odesílány na uvedené e-mailové adresy. Dashboardy umožňují náhled nejdůležitějších dat v reálném čase. Díky tomu mohou správci vhodně zareagovat hned po výskytu netypických změn v síti. Dashboardy jsou interaktivní, umožňují rychlé proniknutí ke konkrétním zařízením/skupinám zařízení.