RMM Central

RMM Central

Monitorování sítě a správa koncových bodů

On Premises

On Premises

MSP

MSP

Komplexní systém s webovou konzolí, který kombinuje UEM řešení a pokročilé monitorování.

Software umožňuje monitorování síťové infrastruktury firemních zákazníků s možností pokročilé správy koncových bodů, tedy počítačů, serverů nebo mobilních zařízení. Aplikace informuje o důležitých událostech týkajících se síťové infrastruktury, mimo jiné o chybějící komunikaci s inventarizovaným serverem. Důležitou funkcí systému je možnost filtrovat údaje o síťové infrastruktuře / koncových bodech v kontextu konkrétního firemního zákazníka nebo možnost zobrazit údaje všech firemních zákazníků současně. Pokud jde o správu, RMM Central podporuje systémy Windows, Linux, Mac OS, Android a iOS. Kromě instalace softwaru, záplat a standardizace pracovních stanic je důležitou funkcí implementace bezpečnostních politik, v rámci nichž je možné kontrolovat přístup k určitým funkcím spravovaných zařízení.

Výhody

  • úspora času při implementaci aplikací s možností instalace na více pracovních stanicích současně
  • plná kontrola nad všemi uživatelskými zařízeními, od počítačů po tablety a mobilní telefony
  • správa koncových bodů / monitorování sítí všech firemních zákazníků z jediné aplikace
  • možnost okamžité reakce v případě síťových incidentů díky systémovým upozorněním

FUNKCE

Implementace softwaru na více zařízeních současně s možností rozdělení do konfigurovatelných skupin.

Právě vydané aktualizace distribuované výrobci vyžadují ověření. Systém umožňuje tvorbu skupin testových zařízení, ve kterých dochází ke kontrole stability instalovaných oprav.Systém podporuje velmi velký počet zařízení, umožňuje jejich intuitivní výběr podle pravidel přijatých organizací. Každé oddělení nebo společnost může mít samostatnou bezpečnostní politiku a používaný software. Instalace aplikace probíhá na více zařízeních současně a obsahuje informace o aktuálním stavu prováděných operací. V případě zjištění problémů se stabilitou v používaném softwaru, existuje možnost návratu do stavu před zavedenými aktualizacemi a tím i obnovení jeho funkčnosti.

RMM Central
RMM Central Geo-Tracking

Možnost správy mobilních zařízení se systémy Android, iOS a Windows pomocí modulu Mobile Device Management.

Systém umožňuje plnou kontrolu včetně možnosti definovat bezpečnostní politiku, která je poté přiřazena celým skupinám zařízení. Mezi základní funkce patří mimo jiné ochrana dat v případě krádeže, možnost provádět vzdálené relace, instalace aplikací, odesílání firemních dokumentů, vytváření omezeného obchodu s aplikacemi schválenými organizací.

Vzdálená konfigurace pracovních stanic díky přímému přístupu k zařízení koncového uživatele.

Tato funkce umožňuje plný přístup s oprávněními správce a také možnost provádět potřebné změny / poskytovat okamžitou pomoc. Pokud má uživatel několik monitorů, je možné mezi nimi přepínat a zasílat potřebné soubory, které pomohou vyřešit problém v dané situaci. Intuitivní systém filtrování usnadňuje vyhledání každého zařízení.

RMM Central - Computer details
RMM Central Patch Management

Správa patchů s využitím plné automatizace nebo pomocí manuálních zásahů.

Nedokončené aktualizace distribuované některými výrobci vyžadují ověření. RMM Central umožňuje vytvářet skupiny testovacích zařízení, na kterých se kontroluje stabilita nainstalovaných patchů. Pokud se vyskytnou problémy se stabilitou používaného softwaru, je možné se vrátit do stavu před provedením změn.

Monitorování síťových incidentů s funkcí okamžitých upozornění informujících o typu zjištěného incidentu a času jeho výskytu.

Aplikace umožňuje vybrat oznámení pro konkrétního firemního zákazníka nebo pro všechny zákazníky najednou. Průběžně aktualizované dashboardy prezentují všechny nejužitečnější údaje uživatelsky přívětivým způsobem. Díky tomu je sledování intuitivní, aniž by bylo nutné neustále analyzovat všechna data.

RMM Central Alarms
RMM Central Maps

Vytváření business views umožňujících zobrazení aktuálního stavu zařízení a vazeb mezi nimi.

Tato funkce je užitečná zejména v kontextu incidentů týkajících se sítě / fungování zařízení. Díky této funkci je možné srozumitelně určit dopad incidentu na fungování organizace a najít vazby umožňující řešení incidentu. Důležitým kontextem pro použití map je také plánování jakýchkoli úprav stávající infrastruktury. Tyto pomohou určit skutečný dopad prací na každodenní fungování organizace.