OpUtils

OpUtils

Software ke správě IP adres a switch portů

OpUtils je software ke správě IP adres a switch portů, jehož cílem je pomoci technikům s efektivním monitorováním, diagnostikou a řešením problémů s IT zdroji.

OpUtils doplňuje stávající nástroje ke správě s funkcí odhalování problémů a monitorování v reálném čase. Usnadňuje síťovým inženýrům správu switchů a prostoru IP adres. Díky zabudovaným nástrojům je schopen pomoci při mnoha síťových úkolech, jako je odhalování vetřelců, kontrola využití internetového pásma, monitorování dostupnosti klíčových zařízení a zhotovování záložních kopií zařízení Cisco. Nástroj je dostupný z úrovně jednoho webového rozhraní, díky čemuž máme vždy rychlý přístup k našemu prostředí.

Výhody

  • správa a skenování podsítě IPv4 a IPv6 pro identifikaci dostupných a používaných IP adres
  • správa switch portů
  • detekce nechtěných zařízení a blokování jejich přístupu
  • sledování využití propustnosti sítě a její reportování
  • usnadňuje práci síťovým technikům díky monitoringu switchů a prostoru IP adres
  • monitorování a skenování sítě

FUNKCE

Správa IP adresování v organizaci

Software ke správě IP adres a switch portů OpUtils umožňuje kontrolování sítě a v ní se nacházejících zařízení s pomocí propracovaných náhledů. Umožňují důkladnou kontrolu každého prvku bez nutnosti manuálního ověření

Kontrolování přidělených IP adres z jednoho místa

Nástroj OpUtils skenuje celou síť ve stanovených časových intervalech, díky čemuž máme jistotu, že vždy víme vše o aktuální situaci. Systém umožňuje skenování mnoha sítí, což navíc umožňuje kontrolování každé podsítě společně s každým zařízením. Umožňuje také označení IP adres jako obsazená, volná nebo rezervovaná.

Ověření podsítě a přiřazených IP adres

OpUtils umožňuje ověření každé podsítě a získání podrobných informací o každé z nich. Poskytuje tím přehled, jak silně je síť v organizaci používána a kolik volných IP adres zbylo. Aplikace využívá také DHCP servery, díky čemuž má náhled do všech dat na jednom místě.

Analýza zařízení připojených k vašim switchům

Nástroj OpUtils umožňuje zobrazovat, ke kterému konkrétnímu switchi je připojeno dané zařízení. Díky této funkci systému si nemusíme pamatovat ani značit, kde jsou daná zařízení připojena, protože OpUtils se bude věnovat analýze těchto spojení a představí je v podobně snadno čitelných tabulek.

Detekce nepovolených zařízení v síti

Díky vědomostem o tom, která zařízení jsou v síti povolena, nám může OpUtils předat také informace o všech zařízeních, který by se v ní neměla nacházet. Také informuje, kdy byla odhalena a od jakého výrobce pocházejí.

Notifikace o problémech v infrastruktuře v reálném čase

Systém má funkci spuštění poplachu v reálném čase. Každá událost, k níž v síti dojde, počínaje absencí odpovědi daného zařízení a konče nesprávnou IP adresou, nám bude po provedeném reserve DNS lookup předány ve formě zprávy. OpUtils také upozorní, který switch aktuálně nepracuje, což umožní rychlou reakci v případě poruchy.

Testování sítě pomocí zabudovaných nástrojů

Řešení OpUtils disponuje zabudovanou sestavou nástrojů, které se hodí každému správci. Z úrovně grafického rozhraní se můžeme např. dotazovat na dostupnost zařízení, určovat jeho trasy v síti, dotazovat se na CLI a ověřovat odpovědi na konkrétních portech.