Network Configuration Manager

Network Configuration Manager

Automatizovaná správa změn konfigurace síťových zařízení

On Premises

On Premises

Network Configuration Manager je NCCCM nástroj (Network Change, Configuration and Change Management) pro správu síťových prvků od různých výrobců.

Systém Network Configuration Manager je automatizovaná správa změn konfigurace síťových zařízení. Pomáhá automatizovat a převzít úplnou kontrolu nad celým životním cyklem správy konfigurace zařízení. Systém umožňuje zhotovování pravidelných záložních kopií konfigurace zařízení, čímž je chrání před ztrátou. Umožňuje také monitorování všech změn v síťových zařízeních v reálném čase pomocí zobrazení upozornění na změny v konfiguraci. Network Configuration Manager je také schopen tvořit automatizaci konfiguračních úkolů, bez nutnosti provádět je ručně. Všechny tyto prvky jsou dostupné z úrovně jednoho grafického rozhraní.

Výhody

  • správa konfigurace zařízení z centralizovaného webového GUI
  • správa změn konfigurace v reálném čase
  • audit zařízení ve smyslu souladu se standardy
  • automatizace úkolů konfigurace
  • sledování aktivit osob s přístupem ke konfiguraci zařízení

FUNKCE

Tvorba záloh síťových zařízení

Automatizovaná správa změn konfigurace síťových zařízení Network Configuration Manager umožňuje tvorbu záložních kopií konfigurace zařízení z úrovně jednoho rozhraní. Tato funkce umožňuje automatický přechod mezi zařízeními bez nutnosti dělat to manuálně.

Monitorování změn konfigurace síťových zařízení

Systém při stahování každé konfigurace zařízení umožňuje porovnání aktuální konfigurace s tou, kterou je schválená. To umožňuje odesílat upozornění v okamžiku detekce nesouladu konfigurace na zařízení s odsouhlasenou.

Ověřování souladu zařízení s vytyčenými standardy

Nástroj Network Configuration Manager má zabudovaný modul umožňující vytvoření příslušných standardů, tzv. compliance, což umožňuje monitorování síťového zařízení z hlediska shody s příslušnými standardy. Jednoduše a rychle umožňuje ověřit správnost konfigurace všech síťových zařízení.

Provádění periodických operací díky funkci automatizace

Systém má zabudovaný modul automatizace, který umožňuje cyklicky provádět námi zvolené akce. To umožňuje přípravu záložní kopie v určitých časových intervalech spuštěním příslušného příznaku na vybraných, i na všech síťových zařízeních.

Správa konfigurace zařízení z úrovně jednoho rozhraní

Network Configuration Manager umožňuje prohlížení aktuálně pracující konfigurace a zasílání nových balíčků s aktualizacemi nebo opravami na vybrané zařízení. Tato funkce umožňuje bezproblémovou správu konfigurací všech síťových zařízení z jednoho místa bez nutnosti dělat to manuálně.

Hromadná konfigurace mnoha zařízení v síti

Systém umožňuje správu jednotlivých zařízení, stejně jako mnoha, z úrovně jednoho rozhraní. Snadno nám to umožňuje zavádět konfigurace na mnoho zařízení s pomocí několika kliknutí, bez přepojování ke každému zařízení nebo přípravy příslušných skriptů.

 

Zajímají vás systémy kompatibilní s Network Configuration Manager?