Firewall Analyzer

Firewall Analyzer

Získejte plnou viditelnost a kontrolu nad bezpečností celé sítě

On Premises

On Premises

Získání náhledu do aktivit sítě a sledování logů firewallu je těžký úkol, z důvodu generování obrovského množství záznamů.

Firewall Analyzer, software k analýze logů a správě konfigurace, je bezagentové řešení, které správci pomáhá porozumět, jak je využívaná kapacita jejich sítě. Navíc je tento nástroj nezávislý na dodavatelích – podporuje téměř všechny firewally typu open source, ale také komerční řešení, jako jsou Check Point, Cisco, Juniper, Fortinet, Palo Alto a jiné. Firewall Analyzer umožňuje rychlý vhled do prostředí z úrovně internetového prohlížeče. Díky tomu umožňuje bezproblémovou práci odkudkoliv a monitorování prostředí v reálném čase.

Výhody

  • správa konfigurace a pravidel firewallu
  • sledování změn nastavení firewallu
  • bezpečnost sítě
  • monitorování uživatelů na internetu
  • monitorování sítě VPN
  • audit dodržování předpisů

FUNKCE

Pozorování prostředí pomocí pokročilých dashboardů

Firewall Analyzer má propracované náhledy, díky nimž se dozvíte o svém prostředí vše. Systém stahuje údaje a prezentuje je v pro správce přátelské formě. Díky této funkci můžeme rychle projít všechny události v našem prostředí.

Prohlížení podrobných informací ze všech zařízení

Systém stahuje mnoho informací z připojených zařízení a archivuje je ve své databázi. Díky tomu si můžeme bezproblémově prohlédnout jak historické, tak i aktuální hodnoty. Překladná kontrola nad bezpečností sítě Firewall Analyzer dokáže prezentovat informace od nejpodrobnějších k obecným, díky čemuž máme přesný vhled do každého prvku našeho prostředí.

Notifikace v reálném čase o každé nežádoucí události

Systém disponuje zabudovaným modulem výstrah, který upozorní správce v případě výskytu jakékoliv anomálie. Můžeme definovat příslušné okrajové hodnoty a v případě jejich překročení o tom budeme okamžitě informováni.

Specializované reporty

Kontrola nad bezpečností sítě Firewall Analyzer disponuje kromě dashboardů také modulem reportování, díky čemuž můžeme reportovat každou akci, která nás zajímá. Integrovaný modul umožňuje prohlížení historických údajů z celého prostředí, přátelskou prezentaci a export těchto dat do různých formátů.

Správa pravidel firewallu z jednoho místa

Systém analyzuje současná pravidla na firewallech a je schopen zobrazit pravidla, která se nikdy nevyužívají. Kromě toho může napovědět, která pravidla jsou redundantní a není třeba je duplikovat na našich síťových zařízeních. Tyto funkce pomáhají správcům rychle spravovat jejich prostředí.

Prohledávání logů z úrovně sjednoceného uživatelského rozhraní

Firewall Analyzer disponuje možností prohledávání všech informací získaných z firewallů. Můžeme vyhledat každý záznam z našich zařízení bez nutnosti přecházení k jednotlivým zařízením. Díky tomu je filtrování podle příslušných frází mnohem jednodušší.

Testování sítě s pomocí zabudovaných nástrojů

Systém disponuje zabudovanou sestavou nástrojů, která se hodí každému správci. Z úrovně grafického rozhraní se můžeme např. dotazovat na dostupnost zařízení, určovat jeho trasy v síti, dotazovat se na CLI a ověřovat odpovědi na konkrétních portech.

 

Zajímají vás systémy kompatibilní s Firewall Analyzer?