Resource Protocol

Resource Protocol

Automatická tvorba dokumentace pro potřeby inventury zdrojů

On premises

On premises

Přijímání nových zaměstnanců nebo výměna vybavení již zaměstnaným osobám obvykle souvisí s podepsáním příslušných protokolů o předání a převzetí.

Tyto dokumenty společně s úplnou specifikací zařízení umožňují do budoucna přesné ověření vlastněných zdrojů. Největší problém, na který mohou narazit osoby, jež zdroje spravují, je tvorba samotných protokolů. Sepsání všech parametrů, např. pracovní stanice, je zdlouhavé. Náš výrobek – Resource Protocol, který je také nazýván jako protokol předání, automatizuje časově nejnáročnější část celého procesu inventury zdrojů. ServiceDesk Plus díky němu získává při každém zdroji další tlačítko. Použití této možnosti způsobí vygenerování dokumentu, jenž obsahuje všechny parametry zařízení, a který lze snadno vytisknout.

Výhody

  • Časová úspora: generování protokolu jedním kliknutím
  • Bezpečnost dat: všechny údaje jsou uloženy v jednom systému
  • Pohodlí: přístup k údajům v rámci systému ServiceDesk Plus.

FUNKCIONALITY

Generování hotových protokolů

Protokoly jsou vytvářeny na základě dat z modulu zdrojů ServiceDesk Plus. Nezávisle na zvoleném druhu zdroje bude protokol prezentovat správné údaje – které jsou klíčové pro daný druh výrobku. Postarejte se o automatickou tvorbu dokumentace v ServiceDesk Plus a seznamte se také s ostatními funkcionalitami Resource Protocol.

Možnost přizpůsobení obsahu protokolu požadavkům zákazníka

Resource Protocol zajišťuje také volitelnou možnost úplné personifikace výrobku podle potřeb a požadavků organizace. Příkladem mohou být třeba nezávislé protokoly událostí v závislosti na zvoleném druhu zdroje.

Bezproblémová tvorba dokumentace v ServiceDesk Plus díky aktualizacím, které umožňují práci zároveň jak se staršími, tak s nejnovějšími, verzemi systému

Ve spojení s naší podporou a také s možností zasílání vlastních připomínek nebo návrhů nových funkcionalit tak tvoříme výrobek, který je přizpůsoben současným potřebám a požadavkům uživatelů.

 

Zajímají vás systémy kompatibilní s Resource Protocol?