SmartSelfService

SmartSelfService

Intuitivní samoobslužný portál

On Premises

On Premises

Používání současných technologií nemusí být vždy intuitivní

Pro některé uživatele může být vyplňování komplikovaných formulářů velkou výzvou. A právě s myšlenkou na ně jsme vytvořili výrobek, který celý proces automatizuje tak, aby bylo možné požadavek úspěšně zaregistrovat v pouhých několika krocích. SmartSelfService, to je intuitivní samoobslužný portál, který umožňuje vytvořit asociaci mezi službami a instancemi ServiceDesk Plus uživatelsky přívětivým způsobem.

Výhody

  • Intuitivní zadávání požadavků: maximálně 5 kliknutí pro vytvoření požadavku
  • Časová úspora: uživatelé nemusí při zadávání požadavku přeskakovat mezi několika instancemi
  • Podpora a aktualizace podle požadovaných potřeb

FUNKCIONALITY

Zadávání požadavků z úrovně jedné aplikace, a to dokonce na několika instancích ServiceDesk Plus

Samoobslužný portál ServiceDesk Plus unifikuje komplikované procesy organizace do jednoho uživatelsky přívětivého nástroje. V případě zadávání různorodých požadavků může uživatel použít k tomuto účelu pouze jeden nástroj, aniž by se musel přepínat mezi instancemi systému pro práci s požadavky.

Samoobslužný portál ServiceDesk Plus v mobilních zařízeních

Rozložení tlačítek ve SmartSelfService se automaticky přizpůsobuje rozlišení obrazovky aktuálně používaného zařízení. To umožňuje zadávat požadavky také pomocí mobilních zařízení.

Několik služeb v jednom tlačítku SmartSelfService

Samoobslužný portál lze plně konfigurovat a přizpůsobovat veškerým požadavkům organizace v etapě zavádění. Rozhraní může být s ohledem jak na jeho vzhled, tak funkcionalitu přizpůsobeno potřebám a požadavkům zákazníka.

 

Zajímají vás systémy kompatibilní se SmartSelfService?