Analytics Plus

Analytics Plus

Pokročilý nástroj pro analyzování dat

CLOUD

CLOUD

On Premises

On Premises

Pokročilý nástroj pro analýzu dat dostupný z webového prohlížeče, který umožňuje přenášet data do snadno čitelných sestav a dashboardů.

Systém disponuje hotovou integrací se ServcieDesk Plus, díky čemuž pomáhá zvýšit efektivitu IT v poskytování služeb a zvyšuje přehlednost dat z ITSM. Řešení umožňuje vybírat si z více než 100 hotových reportů a více než 80 ukazatelů KPI. ManageEngine Analytics Plus ale disponuje i možností konfigurace vlastních reportů a tabulek ukazatelů, které lze následně zpřístupnit určitým osobám, skupinám nebo je zobrazovat na webových stránkách a multimediálních tabulích. Kromě toho umožňují ale také nejnovější verze aplikace používání reportů jako filtrů, podle nichž lze vybírat údaje za účelem hlubší analýzy. Přidanou hodnotou je také možnost zhotovování snapshotů dat a pokročilé kategorizování, prostřednictvím tvorby podsložek, u nichž lze měnit lokalizace

Výhody

 • Možnost provedení pokročilých výpočtů
 • Přátelské, intuitivní rozhraní
 • Údaje z mnoha zdrojů jsou dostupné v jedné aplikaci díky využití ekosystému ManageEngine
 • Řešení má interaktivní dashboardy usnadňující analýzu dat

FUNKCE

Tvorba pokročilých reportů zohledňujících složenou analýzu zaváděných dat.

Tento nástroj pro analyzování dat umožňuje provádění složitých kalkulací, možnost náhledu mnoha na sobě nezávislých statistik ve stejnou dobu. Dostupná je také možnost vizualizace reportů s vyloučením/přidáním uvedených dat za účelem představení vybraných trendů. Využití této funkce při procentuálním rozložení ukazuje výhradně podstatná data bez zohlednění zbytečných faktorů ovlivňujících celek prováděné analýzy.

Integrace s aplikacemi ManageEngine do značné míry rozšiřuje dostupné reportové moduly v jednotlivých aplikacích.

Systém integruje údaje z několika aplikací najednou, s možností analýzy aktivit těch samých uživatelů v různých rolích. Tato funkce je klíčová, pokud jsou stanoviště osob v organizaci nešablonovité a rozšířené z hlediska kompetencí. Celá operace může být automatizována díky cyklickému informování uživatelů o dosažených výsledcích pomocí individuálních mailových upozornění.

Propracované možnosti vizualizace dat, které lze přizpůsobit standardům panujícím v organizaci.

Aplikace nabízí mimo jiné takové možnosti jako:

 • Pie, Ring, Semi Pie, Semi Ring – kruhové diagramy
 • Bar – sloupcové diagramy
 • Scatter – data vyjádřená s pomocí bodů viditelných na stupnici
 • Step – možnost Scatter se spojením mezi body pro lepší vizualizaci
 • Line with Markers – čárové grafy spolu se značkami
 • Table view – klasické představení statistik s pomocí tabulek
 • Area – derivát možnosti Step s navíc vytyčenou oblastí

Intuitivní tvorba reportů díky možnosti „drag and drop” a funkcím nevyžadujícím specializované znalosti

Aplikace umožňuje import dat s využitím různorodých metod:

 • import ze souboru CSV, Excel, JSON, XML a jiných
 • stahování dat z uvedené URL adresy
 • vynucení synchronizace s uvedenou aplikací
 • využití cloudových řešení, např. Google Drive, Dropbox
 • možnost manuálního zavádění dat
 • využití předdefinovaných šablon, např. týkajících se Google AdWords

Možnost pokročilého filtrování s využitím reportů jako filtrů za účelem okamžitého přístupu ke konkrétním datům.

Základní možnost výběru v případě integrace s aplikací ServiceDesk Plus je založena na polích: časový interval, téma, typ žádosti o službu, oddělení a lokalizace. Díky tomu jednoduše získáme přístup ke konkrétním datům. Tato možnost se osvědčí obzvláště v případě velice rozvinutých organizací, v nichž by analýza s pomocí jiných metod byla velice časově náročná.