18.01.2024

Autor: Luboš Pham

Kategorie: Články, Novinky

Správa privilegovaného přístupu (PAM) je nezbytným prvkem bezpečnostní strategie každé organizace, zejména pokud jde o ochranu citlivých systémů a dat. ManageEngine PAM360 stojí v popředí tohoto oboru, poskytuje všestranné řešení, které zaručuje jak robustní zabezpečení, tak i bezproblémové provozní přístupy. Tento článek se zabývá důvody, proč je PAM360 považován za ultimátní řešení PAM. 

1. Komplexní správa privilegovaných účtů:

PAM360 poskytuje komplexní správu privilegovaných účtů, která je základem správy privilegovaného přístupu. S PAM360 mohou administrátoři dohlížet na všechny privilegované účty z centrální konzole, zajišťují, že přístup každého privilegovaného uživatele je přísně kontrolován a monitorován. Systém umožňuje konsolidaci účtů, přihlašovacích údajů a přístupových práv, poskytuje sjednocený pohled, který je zásadní pro udržení bezpečnosti a dodržování předpisů. 

2. Pokročilé řízení sezení:

Správa a monitorování privilegovaných sezení je kritickým aspektem PAM. PAM360 vyniká v této oblasti díky svým pokročilým funkcím řízení sezení, které zahrnují schopnost monitorovat sezení v reálném čase, zaznamenávat je pro audity a zavádět dvojí kontrolu prostřednictvím stínování sezení a schopnosti ukončení. Tyto nástroje jsou neocenitelné pro zajištění, že všechny privilegované akce jsou zaznamenány a mohou být přezkoumány pro jakékoli potenciální bezpečnostní porušení. 

3. Granulární řízení přístupu a vynucování politik:

Jemné řízení přístupu je základním kamenem efektivní správy privilegovaného přístupu a PAM360 to poskytuje ve velkém. Umožňuje administrátorům definovat přesné úrovně přístupu pro různé uživatele a role, aplikovat principy nejmenšího privilegia a vynucovat přizpůsobené přístupové politiky. Tato granularita se rozšiřuje na politiky hesel, zajišťuje, že jsou na místě silná autentizační opatření. 

4. Bezpečné ukládání hesel a jejich rotace:

Hesla jsou často nejslabším článkem v zabezpečení. PAM360 řeší tuto problematiku tím, že nabízí bezpečné ukládání hesel a automatizovanou rotaci hesel. Řešení bezpečně ukládá všechny privilegované přihlašovací údaje do šifrovaného trezoru a automatizuje proces pravidelné změny hesel, čímž eliminuje riziko opětovného použití hesla a snižuje šance na krádež přihlašovacích údajů. 

5. Dodržování předpisů a připravenost na audit:

S přibývající přísností IT regulací potřebují organizace řešení PAM, které je udrží připravené na audit. PAM360 nabízí komplexní nástroje pro sestavování zpráv, které pomáhají splnit požadavky různých regulačních orgánů. Tyto zprávy poskytují podrobné záznamy o privilegovaných aktivitách, historiích přístupu a dodržování politik, které jsou zásadní pro audity a přezkoumání. 

6. Integrace s IT ekosystémem:

PAM360 není izolovaným řešením; integruje se bezproblémově s širším IT ekosystémem. Podporuje integraci s aplikacemi třetích stran, poskytovateli identit a systémy správy IT. Tato interoperabilita zajišťuje, že správa privilegovaného přístupu může pracovat ve spolupráci s dalšími bezpečnostními systémy, poskytuje holistický bezpečnostní přístup. 

7. Intuitivní uživatelské rozhraní a Dashboard:

Jednoduchost použití je klíčová pro jakékoli softwarové řešení a PAM360 je navržen s intuitivním rozhraním, které zjednodušuje navigaci a provoz. Dashboard poskytuje jasný a stručný pohled na stavy privilegovaných účtů, upozornění a probíhající aktivity. Toto uživatelsky přívětivé rozhraní zajišťuje, že bezpečnostní týmy mohou pracovat efektivně, bez nutnosti prudké učící křivky. 

8. Vysoká dostupnost a obnova po katastrofách:

V dnešním 24/7 podnikatelském prostředí musí být řešení PAM dostupné kdykoliv. PAM360 zajišťuje vysokou dostupnost prostřednictvím funkcí jako je klastrování databází a mechanismy převzetí po selhání. Navíc poskytuje robustní možnosti obnovy po katastrofách, aby zajistil, že i v případě selhání systému zůstává správa privilegovaného přístupu nepřerušená. 

Závěr:

ManageEngine PAM360 se jeví jako ultimátní řešení pro správu privilegovaného přístupu, kombinuje komplexní správu účtů, pokročilé řízení sezení, granulární řízení přístupu, bezpečné ukládání hesel, podporu dodržování předpisů, bezproblémovou integraci, intuitivní ovládání a vysokou dostupnost. Pro organizace, které se snaží posílit svou bezpečnostní pozici a zajistit integritu svých privilegovaných účtů, představuje PAM360 nepřekonané řešení, které řeší složité výzvy spojené se správou privilegovaného přístupu. 

 

18.01.2024

Autor: Luboš Pham

Kategorie: Články Novinky

Newsletter – zůstaňte v obraze!