Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

]

Informační povinnost:

Správce

Správcem vašich osobních údajů je společnost MWT Solutions S.A., se sídlem v Praha, adresa: Freyova 1/12, DIČ CZ684632924, IČ: 07534841

Můžete se obrátit na správce údajů zasláním e-mailu na gdpr@mwtsolutions.eu

Základ a účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje obsahující jméno, příjmení a e-mailovou adresu budou zpracovány na základě legitimního zájmu správce údajů ve formě provádění marketingových aktivit týkajících se produktů nebo služeb správce. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Text s významem pro EHP, dále: GDPR), který umožňuje zpracování údajů, je-li nezbytné uplatnit oprávněné zájmy správce. Účelem zpracování dat je provádět marketingové aktivity týkající se produktů nebo služeb správce.

Doba zpracování dat

Vaše osobní údaje budou zpracovávany po dobu vedení marketingové kampaně správcem, nejdéle však 3 měsíce ode dne jejich shromáždění.

Zdroj dat

Vezměte prosím na vědomí, že vaše data byla získána z veřejných databází na internetu.

Příjemci dat

Vaše osobní údaje můžeme převést na subjekt, který nám provádí automatické zasílání marketingových zpráv.

Oprávnění

Máte právo na: přístup k vašim osobním údajům, žádost o opravu, žádost o omezení jejich zpracování, žádost o vymazání osobních údajů a namítání proti zpracování vašich osobních údajů.

Automatizované rozhodování

Vaše osobní údaje nebudou použity pro automatizované rozhodování, včetně profilování.

Právo podat stížnost

Pokud máte pocit, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu – předsedkyni Úřad pro ochranu osobních údajů.