Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

]

Informace o zpracováních osobních údajů

Informujeme, že správcem osobních údajů je MWT Solutions S.A. se sídlem na adrese Freyova 1/12, Vysočany, 190 00, Praha 9. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), kterého můžete kontaktovat odesláním e-mailu na adresu: gdpr@mwtsolutions.eu.

 

Osobní údaje budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A) General Data Protection Regulation, zkráceně označovaného jako GDPR, který jste vyjádřili přihlášením se na webinář. Vaše osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu s účastí na webináři nebo do konce trvání webináře, v závislosti na tom, co nastane dříve. V případě poskytnutí souhlasu s marketingem pro účely propagace a reklamy produktů a služeb MWT Solutions S.A. budou vaše údaje zpracovávány do doby odvolání souhlasu.

 

Příjemci údajů mohou být subjekty, jimž správce svěřil zpracovávání osobních údajů (např. subjekty poskytující IT služby, včetně přístupu k a obsluhy webináře). Vaše osobní údaje budou předány mimo Evropský hospodářský prostor – do USA, kde se nachází sídlo firmy vedoucí registr a přístup ke službám webinářů – LogMeIn, Inc.

 

Země mimo EHP nemusí nabízet stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jako státy EHP. Než budou vaše osobní údaje předány mimo EHP, vyvine MWT Solutions S.A. veškeré úsilí, aby takové předání nevedlo ke snížení úrovně vaší ochrany zaručené na základě předpisů platných v zemích patřících do EHP. V případě přenosu vašich osobních údajů mimo EHP bude jejich předávání probíhat na základě standardních smluvních klauzulí z oblasti ochrany údajů přijatých Evropskou komisí. Můžete také požádat o doplňující informace o předávání údajů mimo EHP tím, že nás budete kontaktovat na výše uvedené adrese.

 

Máte právo na přístup k osobním údajům a jejich opravování, odstraňování nebo omezení zpracování, a také právo na přenášení údajů. Máte právo kdykoliv souhlas odvolat bez vlivu na shodu zpracování, které probíhalo na základě výše uvedeného souhlasu před jeho odvoláním, se zákonem. Uvedení osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro účely účasti na webináři organizovaném společností a také, v případě souhlasu s marketingem, za účelem propagace a reklamy na produkty a služby společnosti. Máte právo vznést stížnost k dozorčímu orgánu – The Office for Personal Data Protection.

 

Správce nebude činit žádná automatizovaná rozhodnutí, ani nebude provádět profilování.