09.02.2024

Autor: Luboš Pham

Kategorie: Články, Novinky

Ve stále se vyvíjejícím světě informačních technologií jsou problémy sítě nevyhnutelné, a to i přes nejlepší snahy organizací a IT administrátorů. Podle Murphyho zákona „Vše, co může pokazit, se pokazí,“ se objevují různé závažnosti síťových problémů, které vyžadují okamžitou pozornost a řešení. Dlouhodobé problémy mohou vést k významným škodám, což činí nezbytným, aby IT administrátoři měli účinné strategie pro řešení problémů sítě. 

Běžné problémy sítě

Porozumění běžným zdrojům problémů sítě je prvním krokem k účinnému řešení.  

 

Patří mezi ně: 

Problémy s výkonem sítě: Omezená šířka pásma, nezbytná pro náročné aplikace na šířku pásma, může zpomalit výkon sítě. Optimální úrovně latence, jitteru a ztrátovosti paketů jsou klíčové pro integritu přenosu dat napříč sítí. 

Konfigurační problémy: Problémy sítě často pramení z chybných konfigurací, včetně konfliktů IP adres, nesprávné konfigurace směrování, nesprávných nastavení firewallů a problémů s zálohováním konfigurací. 

Hardware související problémy: Vadný nebo selhávající hardware, jako jsou routery, switche, kabely a konektory, může narušit funkčnost sítě. 

Software související problémy: Softwarové chyby nebo nesprávné konfigurace, jak v síťových zařízeních, tak v uživatelských zařízeních (jako jsou počítače a smartphony), mohou vést k problémům sítě. 

Bezpečnostní problémy: Hrozby jako malware a útoky typu denial-of-service mohou ohrozit výkon a integritu sítě. 

Network

Kroky řešení problémů

IT administrátoři postupují systematickým způsobem při řešení problémů sítě: 

Identifikace problému: Určení příznaků, postižených uživatelů, typů chyb a začátku problému. 

Sběr informací: Kontrola stavu síťových zařízení a revize síťových logů, stejně jako sběr zpětné vazby od uživatelů. 

Izolace problému: Odpojení nebo deaktivace určitých zařízení nebo služeb pro zúžení problému. 

Identifikace hlavní příčiny: Využití nástrojů pro monitorování sítě a analýza logových souborů k určení příčiny. 

Implementace řešení: Použití vhodných oprav, jako je restartování zařízení, aktualizace firmwaru nebo aplikace bezpečnostní záplaty. 

Testování řešení: Zajištění, že implementované řešení vyřeší problém a monitorování sítě pro předcházení opakování. 

Nástroje a techniky

Mezi běžné nástroje pro řešení problémů patří Ping, Traceroute, nástroje pro monitorování sítě a nástroje pro analýzu logů. 

ping tools

OpManager od ManageEngine

ManageEngine OpManager nabízí komplexní monitorování sítě a schopnosti řešení problémů, řešení problémů jako pomalé rychlosti sítě, špatný výkon WAN a VoIP, vysoké využití CPU a problémy s Wi-Fi. Umožňuje monitorování klíčových metrik, nastavení prahových hodnot a příjem okamžitých upozornění, což pomáhá v rychlém a účinném řešení problémů. 

Sada nástrojů pro řešení problémů OpManager

OpManager je vybaven nástroji jako ping, traceroute, SNMP Ping, DNS Resolver a dalšími, které zvyšují efektivitu řešení problémů sítě. 

Závěr

Sada ITOM od ManageEngine, včetně OpManageru, poskytuje komplexní řešení pro správu IT, což ji činí preferovanou volbou pro více než milion IT administrátorů po celém světě. Sada zahrnuje monitorování serverů a aplikací, řízení šířky pásma, správu konfigurací, zabezpečení firewallů a správu IP adres, nabízející komplexní nástroje pro řešení problémů sítě a celkové řízení IT infrastruktury. 

 

09.02.2024

Autor: Luboš Pham

Kategorie: Články Novinky

Newsletter – zůstaňte v obraze!