08.02.2022

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články, Novinky

Simple Network Management Protocol (SNMP) je síťový protokol, který napomáhá při přenosu dat mezi zařízeními, čímž spravuje a monitoruje zařízení přítomná v síti internetového protokolu. K sítím je připojena řada zařízení a nová zařízení se do nich zavádějí s tím, jak se vyvíjejí trendy v technologii.

 

Tato nová zařízení se často používají ke zjednodušení složitých procesů, ale nakonec komplikují jednoduché sítě. Pro systémové a síťové administrátory je sjednocování, monitorování a správa všech těchto zařízení únavné. V tomto případě může řešení monitorování pro SNMP a další podobné protokoly pomoci při správě více zařízení v síti.

Přehled protokolů pro správu sítě

 

Protokoly správy sítě jsou skupinou standardů, které obsahují zásady a postupy, které pomáhají při údržbě a monitorování zařízení přítomných v síti. Tyto protokoly pro správu sítě značně usnadňují monitorování v reálném čase a chovají se jako přihlašovací údaje, které propojují software pro monitorování sítě se zařízeními.

 

Protokoly správy sítě pomáhají při získávání informací o různých činnostech v rámci sítě, jako je dostupnost, ztráta paketů, latence a síťová zpoždění zařízení. Základní funkce těchto protokolů se točí kolem zjišťování, monitorování, mapování, upozorňování a hlášení. SNMP a Internet Control Message Protocol (ICMP) jsou v zásadě standardní protokoly, ze kterých jsou odvozeny ostatní protokoly.

 

Nyní se podívejme podrobněji na monitorování SNMP.

Komponenty SNMP

 

Prostředí s povoleným SNMP má následující součásti:

 • Spravovaná zařízení – Zařízení spravovaná v dané síti jsou spravovaná zařízení. Jinými slovy, jsou to prvky, které vyžadují monitorování.
 • Správcovské zařízení – Tato zařízení existují v centralizovaném úložišti a komunikují se spravovanými zařízeními za účelem získání požadovaných informací. Tato zařízení jsou také známá jako SNMP servery.
 • SNMP agent – ​​Jedná se o vrstvu softwaru běžící na spravovaných zařízeních, která umožňuje komunikaci mezi správcovským zařízením a spravovaným zařízením.
 • Network management system – funguje podobně jako SNMP agent, ale běží na správcovském zařízení. Odešle dotaz agentovi SNMP a obdrží odpověď, což umožňuje výměnu informací.
 • Object identifiers (OID) – OID jsou adresy nasazené v zařízeních. Jsou generovány v číselných hodnotách, které představují kvantifikovatelné a konfigurovatelné metriky.
 • Management information base (MIB) – MIB se skládají z OID a převážně převádějí číselná OID na abecední OID, díky čemuž jsou čitelné pro člověka.
 • SNMP traps – SNMP traps je typ datové jednotky protokolu, která se chová jako přijímač. Když zařízení v IP síti narazí na změnu nebo poruchu, dané zařízení odešle upozornění do příslušné SNMP trap. SNMP trap je vytvořen pro monitorování kritických situací. Jedná se o pasivní monitorovací techniku, při které nedochází k aktivnímu dotazování. Jednoduše přijímá zprávy a vyvolává výstrahu v závislosti na prahovém filtru. Vzhledem k tomu, že nedochází k aktivnímu dotazování, jsou vydávána okamžitá upozornění, která vás upozorní na překročení prahové hodnoty, což vám pomůže problém rychle vyřešit.

Jak funguje SNMP

 

Všechny součásti sítě aktivně pracují pro řešení monitorování SNMP za účelem přenosu a sběru informací. Protokol SNMP je zabudován do zařízení v síti. Když povolíte SNMP, aktivně se spustí proces správy a monitorování.

 

Existují dvě základní funkce: oznamování a dotazování.

 

Správcovské zařízení se dotazuje spravovaného zařízení na konkrétní informace prostřednictvím portu 161, který je oznamuje. Spravované zařízení obratem přijme dotaz a odpoví na něj přes port 162, který je dotazován.

 

Řekněme například, že vám váš přítel píše dopis z pošty a ptá se vás na plány na víkend. Dopis putuje z pošty až k vám domů a doručuje ho poštovní doručovatel. Okamžitě odpovíte na dopis a dopis se dostane k vašemu příteli. V tomto případě je řídícím zařízením pošta, spravovaným zařízením je váš dům a pošťák je OID.

 

Stručně řečeno, zařízení správce se dotazuje nebo konfiguruje spravovaná zařízení; spravovaná zařízení pak spouštějí agenty SNMP a komunikují s Network management system správcovských zařízení prostřednictvím OID. Úlohou MIB je převádět číselné OID na čitelné, abecední OID.

Klíčové vlastnosti monitorování SNMP

 

Zde jsou hlavní důvody, proč používat řešení monitorování SNMP pro vaše síťová zařízení:

 • Aktivní dotazování síťových zařízení probíhá v prostředí s podporou SNMP a shromažďuje informace o metrikách, jako je výkon, dostupnost a chyby.
 • Začněte okamžitě sledovat hlavní metriky v zařízeních s nasazenými protokoly SNMP.

Výhody SNMP monitorovacích řešení

 • Protože většina zařízení je kompatibilní s protokolem SNMP, řešení monitorování SNMP nabízí standardizovanou platformu monitorování.
 • Monitorovací řešení SNMP nabízejí více dodavatelů monitorování, což znamená, že v prostředí LAN i WAN je uznávána široká škála značek.
 • Sledování sítě pomocí SNMP je rozumné. SNMP také využívá minimální šířku pásma a CPU.
 • Monitorovací řešení SNMP nabízejí centralizované monitorování s výstrahami v reálném čase.

Proč podniky potřebují řešení SNMP monitorování

 

Monitorovací řešení SNMP umožňují různým síťovým zařízením vzájemně komunikovat a vyměňovat si informace. Díky tomu může správce sítě spravovat a monitorovat všechna zařízení v síti, vědět, jak zařízení fungují, a efektivně plánovat zdroje.

Zde jsou některé z hlavních důvodů, proč používat řešení SNMP monitorování:

 • Sledujte stav a studujte výkon různých síťových prvků, jako jsou switche, routery, tiskárny a servery, pro komplexní monitorování síťového provozu. To umožňuje správcům získat konstruktivní poznatky, aby mohli podniknout kroky pro základní správu.
 • Shromažďujte informace o metrikách, jako je využití procesoru, teplota, doba provozu, chyby, využití paměti a mnoho dalšího. Monitorovací řešení SNMP dotazují, konfigurují a zobrazují změny na dashboardu s příslušnými upozorněními na překročení prahových hodnot.
 • Monitorujte a prohlížejte stav síťových zařízení v reálném čase.
 • Monitorujte všechna síťová zařízení, ať už v prostředí LAN nebo WAN jednoho nebo více dodavatelů. To znamená, že servery Windows lze monitorovat a spravovat v prostředí s podporou SNMP.

Proč je OpManager skvělou volbou pro monitorování SNMP

 

OpManager je vysoce integrovaný software pro monitorování sítě preferovaný více než milionem IT administrátorů po celém světě. S monitorovacím SNMP řešením OpManager můžete monitorovat dostupnost sítě a síťová zařízení a spravovat chyby sítě.

Zde jsou některé z klíčových funkcí monitorování SNMP, které nabízí OpManager:

 • Automatická identifikace a zjišťování zařízení přítomných v zařízeních podporujících SNMP: Proces zjišťování je rozdělen s možností plánování a umožňuje automatizovat celý krok zjišťování.
 • Zjednodušené monitorování výkonu pomocí příkazů SNMP OpManager: Lze monitorovat metriky, jako je dostupnost sítě, propustnost, doba odezvy a mnoho dalšího.
 • Správa chyb prostřednictvím shromažďování síťových problémů, jako jsou zpomalení a poruchy sítě od agenta SNMP: To umožňuje správci sítě zobrazit si síť a podniknout příslušné kroky.
 • Neustálé kritické sledování pomocí SNMP traps, které pomáhají OpManageru porozumět odchylkám ve výkonu a špatnému stavu zařízení: SNMP traps založené na pravidlech podporuje až 300 traps za sekundu.
 • Významné statistiky s hlubokou analýzou klíčových metrik, které vám pomohou zaměřit se na důležité prvky a rychle sestavit report: Zprávy se zobrazují na komplexní dashboard, které vám pomohou procházet zásadní informace. Vlastní dashboard vám umožňuje organizovat informace podle vašich preferencí pomocí více než 200 výkonnostních widgetů. Vyberete si, co potřebujete vidět!

Dynamické monitorování SNMP skrz OpManager z něj dělá jediné kontaktní místo pro všechny vaše potřeby monitorování.

Stáhněte si naši bezplatnou, plně funkční, 30denní zkušební verzi ještě dnes!

 

 

08.02.2022

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články Novinky

Marek Smetana

Marek Smetana

Product Specialist and Consultant

Má znalosti produktů ManageEngine pro správu Active Directory, také se ale věnuje síťovým technologiím a jejich monitoringu. Denně se zabývá hledáním nejlepšího řešení ManageEngine pro potřeby klientů. V MWT Solutions zodpovídá také za implementace i podporu klientů.

Newsletter – zůstaňte v obraze!