23.04.2024

Autor: Luboš Pham

Kategorie: Články, Novinky

Evoluce kybernetických hrozeb a rostoucí závislost na digitální infrastruktuře vedly Evropskou unii ke zvýšení jejího kybernetického rámce. Směrnice NIS2, aktualizace původní směrnice o sítích a informačních systémech (NIS), stanovuje robustní sadu regulací navržených k posílení kybernetické bezpečnosti kritických a zásadních subjektů po celé EU, včetně těch v České republice. Tento článek poskytuje přehled regulací směrnice NIS2 a popisuje, jak produkty ManageEngine splňují tyto požadavky, aby podpořily subjekty na českém trhu v dosažení souladu. 

Co je NIS2?

NIS2 je revize původní směrnice o kybernetické bezpečnosti, která rozšiřuje rozsah působnosti na více sektorů a typů organizací, zavádí přísnější požadavky na hlášení incidentů a posiluje národní regulační rámce. Zahrnuje také zvýšené sankce pro organizace, které nedodrží požadavky na bezpečnost. Cílem je posílit odolnost EU proti kybernetickým útokům a zajistit bezpečnost sítí a informačních systémů napříč všemi členskými státy. 

Jak NIS2 ovlivní český trh?

Pro české organizace a podniky to znamená zvýšenou pozornost na kybernetickou bezpečnost a potřebu implementace robustních bezpečnostních opatření. To zahrnuje aktualizaci bezpečnostních politik, zlepšení detekce hrozeb a reakce na incidenty, stejně jako zajištění, že všechny systémy a procesy jsou v souladu s nejnovějšími standardy kybernetické bezpečnosti. 
 

Připravované změny regulace kybernetické bezpečnosti budou účinné nejdříve koncem roku 2024.

 

Změny, které evropská bezpečnostní směrnice NIS2 přináší jsou natolik zásadní, že jsme k tomuto úkolu přistoupil přípravou zcela nového zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho vyhlášek. 

 

V aktuálně zveřejněném návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti jsou zapracovány připomínky, a nelze vyloučit, že v rámci dalších fází standardního legislativního procesu dojde ve znění nového zákona o kybernetické bezpečnosti k dalším změnám. 

Transpoziční lhůta dle směrnice NIS2 požaduje účinnost nového zákona k 18. říjnu 2024. Dle průběhu legislativního procesu předpokládáme účinnost zákona koncem roku 2024. Termíny pro plnění dalších povinností pak budou záležet na finálním datu účinnosti zákona. 

Vliv na produkty ManageEngine

ManageEngine, přední poskytovatel řešení IT managementu, je dobře připraven na nové výzvy, které NIS2 přináší. Jeho produkty jsou navrženy tak, aby podporovaly organizace v dosahování a udržení souladu s nejnovějšími požadavky na kybernetickou bezpečnost. Zde je několik klíčových oblastí, ve kterých produkty ManageEngine pomohou českým organizacím vyhovět nařízení NIS2:  dapibus leo.

Širší Rozsah: Zahrnutí více sektorů, jako jsou digitální poskytovatelé, veřejné správy a dodavatelský řetězec. 

 

Přísnější Požadavky: Zvýšené povinnosti pro řízení rizik a hlášení incidentů příslušným národním orgánům. 

 

Vyšší Pokuty: Zavedení významných finančních sankcí za nesplnění, což zdůrazňuje význam dodržování směrnice. 

Soulad se směrnicí NIS2 s využitím produktů ManageEngine

ManageEngine, přední poskytovatel softwaru pro IT management, nabízí řadu produktů, které mohou pomoci subjektům splnit požadavky směrnice NIS2. Zde je popsáno, jak produkty ManageEngine vyhovují potřebám souladu s NIS2, zejména pro český trh: 

  1. Správa Aktiv a Hodnocení Rizik

AssetExplorer Endpoint Central poskytují komplexní schopnosti správy aktiv, umožňující organizacím udržovat aktuální inventář jejich digitálních aktiv. Tyto nástroje usnadňují identifikaci kritických systémů a hodnocení přidružených rizik, základní požadavek směrnice NIS2. 

 

2. Detekce Incidentů a Reakce

Log360EventLog Analyzer nabízejí pokročilé správy logů, korelaci událostí v reálném čase a schopnosti detekce incidentů. Tyto řešení pomáhají organizacím rychle detekovat bezpečnostní incidenty a efektivně reagovat, v souladu s povinnostmi hlášení incidentů NIS2. 

 

  1. Správa Zranitelností

Vulnerability Manager Plus řeší požadavek NIS2 na pravidelné hodnocení zranitelností a včasnou nápravu. Nabízí automatizované skenování zranitelností, hodnocení rizik a správu záplat, aby se zajistilo, že zranitelnosti jsou identifikovány a opraveny předtím, než mohou být zneužity. 

  1. Kontrola Přístupu a Správa Identit

ADManager PlusADAudit Plus podporují požadavky směrnice na kontrolu přístupu tím, že umožňují bezpečnou správu uživatelských identit a přístupových práv. Tyto nástroje zajišťují, že k kritickým systémům a datům mají přístup pouze autorizované osoby, čímž se snižuje riziko neautorizovaného přístupu. 

  1. Ochrana Dat a Soukromí

RecoveryManager Plus a DataSecurity Plus zlepšují schopnosti ochrany dat, v souladu s důrazem NIS2 na ochranu citlivých a osobních údajů. Tyto řešení nabízejí zálohování dat, obnovu a ochranu proti únikům dat nebo neautorizovaným úpravám. 

Příprava na Soulad se Směrnicí NIS2

Pro české subjekty, které si přejí dosáhnout souladu se směrnicí NIS2, integrace produktů ManageEngine do jejich kybernetického rámce nabízí komplexní řešení. Nicméně, soulad není pouze o nasazení správných nástrojů; zahrnuje také přijetí kultury neustálého zlepšování a povědomí o kybernetické bezpečnosti napříč organizací. 

Subjekty by měly podniknout následující kroky k přípravě na soulad s NIS2:

Analýza Mezer: Provést důkladnou analýzu k identifikaci mezer mezi současnými praktikami a požadavky NIS2. 

 

Aktualizace Politik a Postupů: Revidovat interní politiky a postupy, aby byly v souladu s povinnostmi směrnice. 

 

Školení a Povědomí: Implementovat pravidelné vzdělávací programy, aby se zajistilo, že zaměstnanci jsou si vědomi kybernetických rizik a jejich odpovědností podle NIS2. 

 

Neustálé Monitorování a Zlepšování: Používat produkty ManageEngine k neustálému monitorování stavu souladu a implementaci vylepšení, kde je to nutné. 

Závěr

Směrnice NIS2 stanovuje nový standard pro kybernetickou bezpečnost v celé EU. Využitím produktů ManageEngine mohou subjekty v České republice nejen dosáhnout souladu se směrnicí, ale také výrazně zlepšit svou kybernetickou bezpečnost. V době, kdy se digitální krajina vyvíjí, dodržování regulací NIS2 nebude pouze právní požadavek, ale strategickou výhodou v ochraně před kybernetickými hrozbami. 

 

23.04.2024

Autor: Luboš Pham

Kategorie: Články Novinky

Luboš Pham

Luboš Pham

Technický Konzultant

Luboš Pham je Technický Konzultant ve společnosti MWT Solutions, která je distribučním partnerem firmy Manage Engine. V MWT Solutions zastává klíčovou roli, kde má na starost implementaci a technickou podporu produktů Manage Engine. S odborným přístupem a dovednostmi se každý den věnuje hledání nejoptimálnějších řešení od Manage Engine, které nejlépe vyhovují specifickým potřebám a požadavkům jejich klientů.

Newsletter – zůstaňte v obraze!