22.09.2023

Autor: Michal Hrinda

Kategorie: Články, Novinky

V dnešní digitální době jsou data často považována za životní tekutinu společnosti. Ztráta nebo poškození těchto dat může mít katastrofální důsledky, což činí robustní řešení pro zálohování a obnovu nezbytnými pro moderní podniky. Recovery Manager Plus od společnosti ManageEngine se vynořuje jako komplexní, webové podnikové řešení pro zálohování, které řeší tuto kritickou potřebu a nabízí škálu funkcí, které jej odlišují od ostatních řešení na trhu. 

To, co dělá Recovery Manager Plus skutečně výjimečným, jsou jeho komplexní schopnosti zálohování. Na rozdíl od tradičních zálohovacích řešení, která vyžadují náročné procesy, tato platforma nabízí inkrementální zálohování. To znamená, že zálohuje pouze změny provedené od posledního cyklu, což činí proces rychlejším a účinnějším z hlediska úložiště. 

Ale nejde jen o zálohování; jde také o obnovu. Představte si scénář, kdy je kritický atribut objektu v Active Directory omylem upraven. S Recovery Manager Plus můžete obnovit tento konkrétní atribut, aniž by byly ovlivněny ostatní atributy, díky jeho funkci obnovy na úrovni atributů. Tato granularita je nepostradatelná při minimalizaci dopadu lidských chyb nebo systémových chyb. 

Jedním z nejobávanějších aspektů operací obnovy je výpadek systému. Recovery Manager Plus však zajišťuje nepřetržitou dostupnost řadičů domén tím, že nabízí operace obnovy bez nutnosti restartu. To je značnou výhodou pro firmy, které si nemohou dovolit žádný výpadek. 

Další pozoruhodnou funkcí je správa verzí. Software uchovává několik verzí každé zálohy, což vám umožní vrátit se k určitému bodu v čase. Dokonce zahrnuje funkci koše AD, která umožňuje obnovu smazaných objektů AD spolu se všemi jejich atributy jedním kliknutím. 

éře přísných regulačních požadavků také řešení vyniká v oblasti souladu. Umožňuje nastavitelné zásady uchovávání, což zajišťuje, že můžete splnit různé regulační normy. Navíc nabízí funkce delegace techniků, což umožňuje neadministrátorským uživatelům provádět určité úkoly zálohování a obnovy, což je obzvláště užitečné pro velké organizace s distribuovanými IT funkcemi.

Shrnutím lze říci, že Recovery Manager Plus od společnosti ManageEngine není jen dalším nástrojem pro zálohování a obnovu; je to komplexní řešení, které řeší složité potřeby dnešních podniků. S jeho bohatou škálou funkcí, jako je obnova na úrovni atributů, správa verzí a obnova bez nutnosti restartu, se stává nepostradatelným aktivem pro každou organizaci, která myslí vážně na ochranu svých dat. 

 

22.09.2023

Autor: Michal Hrinda

Kategorie: Články Novinky

Michal Hrinda

Michal Hrinda

Produktový manažer a konzultant

Produktový manažer a konzultant pro produkty ManageEngine ve společnosti MWT Solutions pro ČR a SR. Připravuje a je řečníkem na workshopech, seminářích a webinářích se zaměřením na zvýšení efektivity a automatizace IT prostředí zákazníků za využití nejvhodnější kombinace nástrojů ManageEngine. Specializuje se na nástroje ITSM a bezpečnosti.

Newsletter – zůstaňte v obraze!