16.02.2022

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články, Novinky

Jak používat OpManager jako efektivní monitor diskového prostoru v prostředí pro monitorování sítě?

 

 

Dostupnost diskového prostoru na serverech je klíčová. Aplikace, které na těchto serverech běží, ukládají log soubory a zapisují data do databáze, která je rovněž nainstalována na serveru; pokud není na disku dostatek místa, aplikace nemusí pracovat správně a může dojít k jejímu pádu. Monitorování místa na disku je pro správce IT klíčové, aby udrželi jeho výkon a dostupnost tím, že zabrání náhlému a neočekávanému nedostatku místa na disku serveru.

Problémy s monitorováním místa na disku

 

IT správci se při monitorování diskového prostoru svých síťových zařízení potýkají s těmito problémy:

 

➤ Výpadky a pády aplikací v důsledku nedostatku místa na disku, které vedou k neočekávaným a neobvykle dlouhým výpadkům.

➤ Nedostatek řádného upozornění a výstrah v případě, že v systému dochází místo na disku.

➤ Nesprávné přidělování diskového prostoru bez zohlednění smluv SLA a výkonu sítě.

➤ Nedostatečný hloubkový přehled o metrikách, jako je volné místo na disku, využité místo na disku, využití disku, podrobnosti o oddílech zařízení, počet aktivních disků, délka diskové fronty, rychlost zápisu na disk, rychlost přenosu, čtení a zápisu na disk.

 

Pro řešení těchto a mnoha dalších problémů nabízí ManageEngine OpManager vynikající funkce pro sledování diskového prostoru pro vaše síťové servery se systémem Windows a Linux, a to jak fyzické, tak virtuální

 

Sledování místa na pevném disku: OpManager

 

Pro rychlý přehled o stavu diskového prostoru v úložných zařízeních obsahuje nástroj OpManager četné metriky monitoru diskového prostoru a dashboard widgety pro sledování všech důležitých metrik. Aplikace OpManager zkoumá aktuální míru využití zařízení a trendy růstu a odhaduje, za jak dlouho dojde k vyčerpání jeho úložného prostoru.

 

Součástí nástroje je monitor latence čtení z disku, latence zápisu na disk, využití místa na disku, využití I/O na disku a mnoho dalších monitorů výkonu diskového prostoru.

OpManager 1

OpManager poskytuje šablony zařízení, které zajišťují okamžité rozpoznání disku a přiřazení monitorů výkonu sledování disku k zařízením. Po přiřazení k zařízením nebo více zařízení lze monitory výkonu disku zobrazit na kartě Inventář. Kromě toho má OpManager k dispozici více než 230 dashboard widgetů pro sledování konkrétních metrik, včetně Top VMs by Disk i/o Usage a Disk Reads, které představují rychlý přehled o stavu diskového prostoru.

OpManager 2

Monitorování a předpovídání využití diskového prostoru

 

Prognózování diskového prostoru podle využití je užitečná funkce pro odhad, kdy dojde úložiště. Nástroj OpManager zkoumá aktuální míru využití zařízení a trendy růstu, aby odhadl, kdy úložiště dojde. Výhodou algoritmu je, že poskytuje tři předpovědi a to:
kdy úložiště dosáhne 80 %, 90 % a 100 % své kapacity.

OpManager3

Automatizace workflow pro efektivní monitorování místa na disku

 

Vymazávání logů je pracná a časově náročná operace, kterou je třeba provádět pravidelně. Protože tento úkol vyžaduje jen málo lidského myšlení a zásahů, IT správci často píší skripty nebo odstraňují protokoly ručně. Existuje však lepší způsob, jak na to jít.

 

Pomocí nástroje Workflow aplikace OpManager můžete jednoduše automatizovat opakující se, ale důležité procesy, jako je kontrola volného místa na disku a mazání logů pro uvolnění místa. Pomocí možnosti Kontrola volného místa na disku na kartě Workflow můžete automaticky kontrolovat volné místo na disku.

 

Protože vyčištění protokolů za účelem uvolnění místa na disku není vždy možné, nabízí aplikace operace Komprimovat soubor, Komprimovat složku, Zjistit velikost souboru, Vypsat soubory, Zkontrolovat existenci složky a Přesunout složku. Workflow lze naplánovat tak, aby se spouštěly pravidelně, nebo je může správce IT aktivovat ručně.

 

OpManager není jen monitor diskového prostoru, ale také vynikající řešení pro celkové monitorování sítí všech velikostí pro jakoukoli organizaci, kterému důvěřuje více než milion správců IT po celém světě.

 

16.02.2022

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články Novinky

Marek Smetana

Marek Smetana

Product Specialist and Consultant

Má znalosti produktů ManageEngine pro správu Active Directory, také se ale věnuje síťovým technologiím a jejich monitoringu. Denně se zabývá hledáním nejlepšího řešení ManageEngine pro potřeby klientů. V MWT Solutions zodpovídá také za implementace i podporu klientů.

Newsletter – zůstaňte v obraze!